Nieuw

Welkom op de website van het Bijscholing instituut voor Therapeuten - BivT. Ben jij op zoek naar HBO bijscholingen om je praktijk te professionaliseren? Zoek je geaccrediteerde scholing en erkenning, dan is het BivT de logische partner voor jou. Ontmoet tijdens de dagen je collega's uit de complementaire en reguliere zorg. Hier vindt je ons...


...nieuwste aanbod, maar kijk gerust rond of er andere bijscholingen zijn die je interesse wekken.

Mocht je vragen hebben aan de hand van je bevindingen, neem dan gerust contact met ons op via mail of telefoon.

 
...een verslavende manier aan de verandering die je nodig hebt. ACT Now!  

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door drie Amerikaanse psychologen: Steven Hayes, Kelly Wilson & Kirk Strosahl. Sinds juli 2010 is ACT erkend als een effectief bewezen therapie voor een verscheidenheid aan problemen, bijvoorbeeld angst, depressie en chronische pijn. ACT is een manier van leven, niet alleen een behandelmethode. ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en in wezen niet los van elkaar kunnen worden gezien. En wees alvast gewaarschuwd! ACT is besmettelijk, aanstekelijk en werkt bevrijdend, zowel voor cliënten als coaches en therapeuten.

Waarom is het soms zo moeilijk om mens te zijn?
Het grote verschil tussen mensen en dieren is communicatie door middel van de taal.
De afgelopen eeuwen hebben we onze taal ontwikkeld en daarmee ons vermogen tot het delen en opstapelen van informatie. Naast gedrag ontstonden er eindeloos veel gedachten. Opvattingen, abstracte feiten, samengevatte kennis in boeken. Geen enkel ander dier kan zoveel informatie verwerken als de mens. Cruciaal is het feit dat ons verstand los van de omgeving kan functioneren. Dit betekent dat we zonder invloeden van buitenaf ons verstand kunnen activeren.

Stel je maar eens voor hoe het zal zijn als je een citroen pakt, hem in schijfjes snijdt, halveert en het naar je mond brengt en zuigt aan dit partje citroen. Voel je al hoe je kaken samentrekken?

Schijnbaar hebben we dus een zogenaamde blauwdruk in ons hoofd die beschrijvingen omvat van een citroen, zoals kleur, geur en smaak en begrippen eromheen zoals houdbaarheidsdatum en het schap bij de groenteman. Zo kan ons verstand op eigen houtje van alles verzinnen. Je kunt herinneringen ophalen, voorstellingen maken en op basis van ervaringen de afloop van nieuwe soortgelijke ervaringen voorspellen.

Hartstikke handig, waren het niet dat gedachten vaak weinig zeggen over de werkelijkheid. Meestal zijn we in gedachten heel ergens anders dan daar waar we feitelijk aanwezig zijn. En, daarmee samenhangend, meestal voelen we ons angstig en neerslachtig door onze gedachten en niet door de omstandigheden.

Meer info...

...vanuit de reïncarnatie therapie.

In deze bijscholing in samenwerking met RTNederland krijg je antwoord op bovenstaande vragen en ontdek je dat ieder mens uniek is en een eigen blauwdruk heeft ,die zowel energetisch als genetisch hetzelfde is.
Ervaar tijdens deze bijscholing wat deze blauwdruk je te vertellen heeft en wat hiervan de invloed is op je leven.

Tijdens de bijscholing wordt gekeken naar het begrip conceptie, wat een bekent begrip is binnen de reïncarnatietherapie.
Conceptie betekent letterlijk ‘ontvangenis’ en komt van het Latijnse werkwoord ‘concipere’.
Binnen de reïncarnatietherapie betekent conceptie het moment van het nieuw begin van een menselijk leven.
De conceptie is de fysieke schakel tussen het sterven in een vorig leven en het incarneren in een nieuw leven.
De ziel verbindt zich weer ‘in carne’ m.a.w. ‘met het vlees’.
Een conceptie is dus méér dan alleen het samensmelten van de spermacel en eicel.

Net zoals de spermacel en de eicel samensmelten, smelten de energieën van beide ouders, man/vrouw polariteit, ook samen en creëren de blauwdruk voor een levenspatroon van een nieuw mens.

Ontdek tijdens de dag wat dit voor jou persoonlijk betekent……………Had je weer zin of weerzin?

Deze bijscholing sluit aan op de bijscholing "tegenstellingen in jezelf" van RTNederland. Bij deze scholingen krijgen deelnemers een compleet beeld van de beweging die je ziel maakt en wat de intentie hiervan is, als je weer opnieuw de verbinding aangaat met het stoffelijke vanuit de reïncarnatietherapie.

Meer info...

...deze stemming aanhouden. Ze hebben nergens meer zin in of belangstelling voor. Hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Ze missen de energie om iets te ondernemen. Het lukt ze maar niet om minder somber te worden. Mensen die lange tijd last houden van zo’n zwaarmoedige stemming lijden mogelijk aan een depressie.

Een depressie kan, soms na maanden, soms na jaren weer terugkomen. Dit gebeurt bij bijna de helft van de mensen die depressief zijn geweest. Een goede behandeling kan de kans op terugkeer van een depressie verkleinen. Die behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie en mindfulness (MBCT), indien nodig gecombineerd met medicatie. Daarnaast leer je op dag twee hoe Acceptance and Commitment Therapy (ACT) iemand met een depressie behandeld.

Meer info...

...handvaten krijgen om voeding in jouw praktijk te integreren? Kom dan naar de bijscholing Draagkracht verhoging door voeding.

Elke cel in ons lichaam wordt gemaakt van wat er via de voeding naar binnen gaat. Als we drie weken niet eten of drie dagen niet drinken gaan onze lichamelijke functies verloren. Daarmee ook de draagkracht, die een voorwaarde is om therapie te kunnen geven.

Via het lichaam denken wij, ervaren, voelen wij. Het lichaam van onze cliënt biedt ons  therapeuten ons werkmateriaal, de gedachtes, gevoelens en ervaringen van onze cliënten. In een integratieve manier van werken zijn zelfinzicht, gewaarzijn en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt essentieel in de behandeling. Hiervoor is energie nodig. Deze energie komt op lichamelijk niveau letterlijk uit de voeding. Aandacht voor voeding is dus essentieel binnen de therapeutische praktijk. 

Meer info...

...begrip?”

Het versimpelde antwoord op deze vraag is:

Context.


Context maakt informatie toepasbaar in de praktijk, en maakt dat informatie op waarde beoordeeld kan worden. Met andere woorden, geen feit, cijfer of actie staat op zich zelf. Er is altijd een aanleiding, vraagstelling of eerder experiment te bedenken. Aan ons de schone taak om een stapje terug te nemen en deze zaken te leren zien en vervolgens benoemen.

De kennis de hiermee vergaard wordt is zowel nuttig voor het begrip van onderzoek en literatuur, als voor de praktijkvoering. Juiste informatie helpt daar natuurlijk vanzelfsprekend bij. Het objectief handelen en rapporteren van je eigen bevindingen helpt ook heel goed met het verbeteren van je eigen vaardigheden in de praktijk omdat je daarmee jezelf objectief onder de loep neemt!

Een andere reden die context zo belangrijk maakt voor deze cursus is dat de onderwerpen te groot zijn om volledig te omvatten en eigen te maken in de tijd die er voor staat. Daarom zijn de begrippen die aan bod komen soms filosofisch van aard. Mijn doel hierin is om je richting en handvatten te geven. Daarmee kun je in jouw eigen werkveld, beter en meer betrouwbaar, informatie vinden en delen.

Meer info...

...wie stel je op, Welke opstellingsvormen zijn er en wat zijn de verschillen?

Tijdens elke praktijkdag is voldoende tijd ingeruimd om feedback te geven op alle vragen waar je, binnen het systemisch werken, tegenaan loopt. Er is volop ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een opstelling te doen, onder supervisie, met een cliënt. Deze dag staat in het teken van veel oefenen en ervaren, zodat je dit meteen kunt toepassen in je praktijk.

Als er voldoende animo is om een bepaald thema extra uit te diepen, worden hier extra praktijkdagen voor ingepland. 

Voorbeelden van thema gerelateerde praktijkdagen zijn: 

Thema Opstellingen met chronische ziekte, pijn en stress 

Steeds meer mensen leven dagelijks met chronische pijn die niet altijd aantoonbaar is via medische onderzoeken. "U moet er maar mee leren leven" of "Het zit tussen de oren", is dan een veel gehoorde opmerking die de patiënt te horen krijgt.

De patiënt is teleurgesteld na een lang traject van medische onderzoeken. Voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. Door deze stress, die inmiddels ook chronisch is geworden, verergert de pijn en zo komt de patiënt in een negatieve spiraal terecht. Een opstelling kan de patiënt inzicht geven in de herkomst van de pijn of er kan acceptatie in werking gezet worden. Waardoor de pijn vaak minder wordt. Zo krijgt de patiënt weer grip op zijn leven en neemt de regie weer in eigen hand. 

Daarnaast wordt er veel geoefend en ervaring opgedaan met het opstellen van chronische ziekte, pijn en stress

 Thema Opstellingen Scheiding en Samengestelde gezinnen

Bij een aantal echtscheidingen is het zo dat de conflicten niet stoppen bij de scheiding, maar nog vele jaren doorgaan.  Niet meer rechtstreeks, maar via de kinderen.

Het kan bv. zijn dat de vader wil bepalen hoe de opvoeding bij de moeder moet verlopen, of andersom.  En hoe is het om als kind in een samengesteld gezin te functioneren. Tijdens deze praktijkdag gaan we systemisch kijken naar de gevolgen van een scheiding en welke verstrikkingen je hierin kunt tegenkomen. 

Er wordt van de deelnemers aan deze praktijkdag Familieopstellingen verwacht dat zij in staat, en bereidt zijn eigen thema’s in te brengen.

U hebt minimaal de opleiding Familieopstellingen gevolgd bij de BivT, of u kunt aantonen dat u ergens anders een opleiding hebt gevolgd.

Meer info...

...bijvoorbeeld ook opmerken dat we moe of gespannen zijn en rust en ontspanning nodig hebben.

Maar zijn er nog zaken zoals lichaamsbouw, kracht, zintuigelijke gevoeligheid, lenigheid, fysieke klachten, talenten of ziekten die ons informatie kunnen geven over hoe het met ons gesteld is en wat we wellicht op meer geestelijk vlak te kort komen en behoefte aan hebben of ons meer informatie kunnen verschaffen over wie we in wezen zijn?

Dat nu is de uitdaging van deze dag over Het Lichaam Spreekt. Met open aandacht, zo veel mogelijk zonder oordeel, schuld of schaamte, vrij en open te kijken naar het creatieve kunstwerk dat ons lichaam is en wat daarin tot uitdrukking komt.

Het lichaam als symbool. Eén van de boeken die daarbij interessant is, is ‘Ziekte als Symbool’ van Ruediger Dahlke.

Doel van deze dag is respect te hebben voor het geheel van lichaam en geest van onszelf en van onze cliënten en de taal van het lichaam (waardoor de geest spreekt) beter te leren verstaan, waardoor we beter voor onszelf (en dus ook voor onze cliënten) kunnen zorgen om de eenheid of balans te herstellen.

Meer info...

...drang naar zelfontplooiing, als we maar de obstakels op ons levenspad uit de weg geruimd hebben (Karen Horney - Neurosis and Human Growth). Dan pas zullen we onze kwaliteiten en grenzen leren kennen, ons volledig ontplooien en ontwikkelen tot echte volwassene, zo ook als een eikel zich ontwikkeld tot een krachtige en stevige eik. Ieder mens heeft de wens om te groeien, om wilskrachtig te zijn, om levenslustig te zijn, liefdevol. We hoeven slechts wakker gemaakt te worden met mogelijkheden en methodieken. De drang naar zelfontplooiing in de mens doet de rest.

'In stilte vrij' gaat uit van de existentiële benadering om onszelf te verdiepen in methodieke mogelijkheden naar het wakker maken van onze werkelijke 'ik'. "Wij mensen hebben het niet getroffen. Het lijkt alsof we voortdurend op zoek zijn naar de betekenis van het leven, terwijl we in een wereld zijn terechtgekomen die geen enkele intrinsieke betekenis heeft. Een van de belangrijkste taken in ons bestaan is een betekenis aan het leven te geven. Tegelijkertijd vergeten we dat we de zingeving zelf hebben bedacht en deze weer kan lijden tot een zingevingcrisis. Het ont-wikkelen van onze primaire afweermechanisme leert ons onze grenzen kennen, leert ons gevoelens, emoties, angsten, teleurstellingen te erkennen. We leren tijdens 'In stilte vrij' dat ons primaire afweer een kind-deel is en hoe we deze vanuit 'stilte' de 'vrijheid' kunnen beleven in het nu en te integreren in ons volwassen bestaan.

De natuurmystiek
In stilte vrij' staat de natuur centraal in onze ont-wikkeling en verdieping van het 'ik'. De natuur heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in mijn leven. In alle oude culturen nam de natuur een belangrijke plaats in en leefde de mens vreedzaam samen met de natuur en sprak hun taal. Al vele decennia ligt de nadruk op het wetenschappelijke en rationele en zijn we haar elementen gaan beschouwen als dingen die gescheiden zijn van ons 'ik' en zien het eigenlijk niet veel meer dan een voorwerp. Deze benadering heeft de natuur beroofd van haar mystiek en spiritualiteit. We voelen niet meer wie we zijn en wat we voor mogelijkheden hebben. De titel van deze vierdaagse 'In stilte vrij' geeft vooral aan dat we meer één kunnen worden en de natuur kunnen gebruiken om zingeving toe te laten. Wij zullen dan ook tijdens deze vierdaagse alle natuur elementen aandacht geven. Het brengt ons onze kinderlijke verwondering over de wereld en eigen omgeving terug en wekken opnieuw ons verloren gegaande geloof en magie, dromen en onbegrensde mogelijkheden.

Van chaos naar 'Stilte' naar 'Vrij'
Ben jij nieuwsgierig van aard? Ben je op zoek naar verdieping in je leven en je therapeut zijn? Ben jij opzoek naar effectieve methodieken die ons dichter bij ons bestaan kunnen brengen? Wil jij een exclusieve ervaring ontwikkelen? Deze vierdaagse is een eenmalig en zal zeker de komende jaren niet weer op mijn agenda komen te staan! Het gaat hierbij om mijn spirituele intentie en de periode heeft ook een spirituele energie. "Volle maan".

Interventies die wij gaan behandelen

Natuurmystiek en Wandelcoaching
De natuur en onze omgeving gebruiken we door in beweging te komen, door in stilte te wandelen en de elementen uit de omgeving te ontdekken. Het lopen in de natuur zullen we in de ochtend gloren gaan ervaren en stimuleert ons om eventuele blokkades te herkennen. Tijdens Wandelcoaching passen we het gebruik van de natuur toe en wat we daar tegen komen kan een krachtige methodiek zijn in de persoonlijke begeleiding en ons tot grote nieuwe inzichten laten komen.

Stoelendans
Vier stoelen worden er gebruikt als methodiek om inzichten te krijgen in onze primaire afweer en behoefte delen. De stoelen zijn een geweldig hulpmiddel om duidelijkheid te bieden wanneer en waar we ons wel en niet comfortabel voelen. We leren onze grenzen te plaatsen, we onderzoeken op een speelse en effectieve manier die delen in ons die belemmerende krachten uitoefenen. Onze innerlijke kinddelen worden door de volwassene verhelderend en krijgen die plek in ons leven die naar 'vrij' zijn leidt.

Afweermechanismen
Als zich een vervelende of nare situatie voordoet hebben we de neiging om naar buiten toe te reageren en situaties te verpersoonlijken. Vaak is dat een manier om de werkelijke pijn, het ontstaan van de pijn, niet te hoeven voelen om zo onszelf te beschermen. Hoe reageer jij in je werk als therapeut/coach/professional in het contact met cliënten? Via deze methodiek leren we onze afweermechanismen kennen en herkennen. Door onze cliënten kunnen we groeien. Sterker nog: 'Ik kan de ander niet veranderen, de ander veranderd zichzelf'. 'Als wij veranderen veranderd onze omgeving mee'.

Sjamanic Sweat-lodge
De Sweat-lodge is een oude traditionele sjamanistische rituele verdiepingsreis naar reiniging van lichaam en geest. De elementen van de natuur staan centraal om dichter tot inzichten en ons 'ik' te komen. Aarde, water, vuur en lucht zijn de elementen die we toelaten om onze processen te helen en verbinding te geven. Het maakt dat we dichter bij ons zelf komen en onze grenzen leren kennen. Tijdens de vierdaagse zal dag drie geheel in het teken staan van integratie en grenzen. We zullen tijdens de traditionele sweat-lodge met respect en liefde contact maken met de elementen in ons bestaan.

Meer info...

...buik  luisteren ofwel ‘wat gebeurt er met mij als ik naar de ander luister?’ ‘Wat voel ik? We hebben het dan over ervaringen als ‘pijn’ of ‘spanning’. Met je hart luisteren zou je kunnen omschrijven als ‘met compassie’ of vanuit het midden. Alle drie de manieren van luisteren zijn waardevol.

In klassieke hulpverlenersrelatie is er vaak sprake van ‘diagnoses’ en ‘behandelmethoden’. Deze zaken staan als het ware buiten de hulpverlener. De hulpverlener kan daar gebruik van maken. Hij of zij zelf staat buiten schot, bijvoorbeeld ‘er boven’. Een dergelijke hulpverlener-cliënt-relatie gaf veel problemen met wat men noemde ‘overdracht’.

Dit pleidooi is een pleidooi voor ‘intuïtieve afstemming’ zodat je zowel jezelf als de ander ‘vrij’ kan ontvangen zonder overdracht, vrij van hiërarchie, oordelen, gevoeligheden e.d.. Om deze afstemming te kunnen bereiken, dienen we ‘in het midden’ te verkeren. Deze bijscholing gaat dus over het kiezen van het midden teneinde open te zijn voor de vrije ervaring van onszelf en de ander.

Het ‘Gulden Midden’ noem ik de plaats in onszelf waar we zijn afgestemd op ons ‘Zelf’. Daar waar we vrij zijn van (voor)oordeel of persoonlijke geraaktheid. Daar waar gevoel en verstand in harmonie zijn. Waar we beschikken over onze intuïtie en open staan voor de ander.

Voor hulpverleners is het van doorslaggevend belang om ons ‘af te stemmen’ op onze cliënt en hem of haar vervolgens ‘mee te nemen’ naar zijn midden. Daar waar hij of zij in zijn kracht komt te staan. Hiertoe zijn we alleen in staat als we ook in ons eigen midden verkeren ofwel afgestemd zijn op onszelf.

De kwaliteit van de ‘therapeutische relatie’ is de belangrijkste voorwaarde voor de effectiviteit van de therapie. Er zijn inmiddels talrijke wetenschappelijke studies die dit aantonen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat het slagen van relatietherapie bijvoorbeeld primair afhankelijk is van de kwaliteit van de relatie met de therapeut en niet van de partnerrelatie zelf. Zo is inmiddels ook allang bekend dat de heilzaamheid van medicijnen in sterke mate afhankelijk is van het vertrouwen van de patiënt in de hulpverlener die deze voorschrijft.

In deze bijscholing worden we ons meer bewust van ons “Gulden Midden” en hoe we kunnen merken dat ‘we eruit liggen’ en leren we veel manieren om ‘terug te keren’ naar ons “Gulden Midden”. Daar waar we energie, vreugde en vrijheid kunnen ervaren en van waaruit we het meest van betekenis kunnen zijn voor onze cliënten.

Er wordt in deze cursus veel gewerkt met zelfonderzoek met behulp van symbolische voorstellingen en verhalen. Tijdens de cursus komt het leren kennen van het eigen “Gulden Midden” aan bod. De houding waarin we volledig ‘in het lood’ staan en de ander op gelijke voet tegemoet kunnen treden door middel van zelfonderzoek en oefeningen. Vanzelfsprekend leren we ook het herkennen van momenten waarop we niet in ons eigen midden verkeren en aanleidingen (triggers) die ons verleiden uit ons “Gulden Midden” te komen. Ook onze weerstand om in ons midden te verkeren komt aan bod.

Meer info...

...in deze principes. De lesdag ligt in het verlengde van de elementaire oncologische inzichten zoals behandeld in de Medische Basiskennis (CPION/SNRO erkend) of een gelijkwaardige opleiding.

Tijdens de lesdag vindt een algemene beschouwing plaats over de oncologische theorie. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de speciële oncologie (de 10 meest voorkomende maligniteiten). Hierbij worden de verschijningsvormen, de diagnostische en therapeutische mogelijkheden en onmogelijkheden behandeld.

Ten slotte wordt er tijdens de lesdag gekeken naar de bijbehorende rode vlaggen en de attitude en gespreksvoering met oncologische patiënten.

Na afloop van de dag wordt een casus verstrekt (digitaal) welke thuis wordt gemaakt.    

Meer info...

...methodiek voor de gevorderde hypnotherapeut.

Deze interactieve dag zal in het teken staan van posthypnotische interventies. Na het induceren van de trance wordt de cliënt ontvankelijker voor suggesties. Deze suggesties kunnen de trance verdiepen waardoor de daarna gegeven suggesties nog meer kracht kunnen hebben. In deze fase kun je bij de cliënt posthypnotische suggesties installeren.  Deze hebben als doel na de sessie een bepaalde reactie of gedrag plaats te laten vinden.

Posthypnotische suggesties kunnen ingezet worden bij o.a. gedragsveranderingen, versterking van zelfvertrouwen, stressvermindering. 

Posthypnotische suggesties zijn effectief omdat ze onbewust gebruik maken van herinneringen en successen uit het verleden om een reactie op te wekken die tijdens een hypnosesessie is geïnstalleerd. In trance wordt een zintuiglijke ervaring of handeling gekoppeld aan een goed of sterk gevoel. Indien na de trance een dergelijke zintuiglijke ervaring of handeling plaatsvindt, kan dit goede of sterke gevoel weer worden opgeroepen. 

Voor verschillende doelen kunnen specifieke suggesties ontwerpen worden. Belangrijk hierbij is dat de suggesties zoveel mogelijk bij die doelen aansluiten. Op deze dag leer je in een aantal oefeningen een posthypnotische suggestie in trance aan te bieden, die na de hypnose een bepaald gedrag of een reactie bij de cliënt laat plaatsvinden. Daardoor kan de cliënt zijn gedrag en reactie op elk gewenst moment veranderen. 

Meer info...

...te zitten: Een echte ervaring!

Ieder mens wordt in zijn leven geconfronteerd met verlangens en verwachtingen die niet uitkomen, het vastzitten in een omgeving waar het op dat moment lastig is uit te ontsnappen, en het even kwijt zijn van richting in het leven. De onderliggende factoren kunnen fysiek, mentaal of een combinatie hiervan zijn. Denk aan ziekte, handicap, angst, gebrek aan focus en discipline of een omgeving die niet bijdraagt aan focus en prioriteiten stellen.

Naast de ervaring is het ook een dag vol bezinning en zelfreflectie. In hoeverre kan de hulpverlener na afloop over zichzelf zeggen dat hij of zij een betrouwbare en geloofwaardige inspiratiebron voor zijn  of haar cliënten is.

 

 

Prison Day kan worden toegepast op alle levensthema’s, maar is in het bijzonder geschikt voor reflectie op vrijheid en mentale gevangenschap, denken in en herkennen van mogelijkheden en inzien van belemmeringen en hoe daar mee om te gaan.

Dit zodat de therapeut zich beter kan verbinden met de cliënten.

Meer info...

...provoceren!

Provocatieve therapie is een van origine Amerikaanse methode die bestaat uit een combinatie van humor, goed contact en uitdaging. De therapeut/counselor/coach is specialist in het overdrijven van het probleem, gevoelens, manier van denken van de cliënt, geeft absurde oplossingen of verklaringen. Hardnekkige gedragspatronen, vastgeroeste overtuigingen en slachtoffergedrag zijn met name geschikt om door middel van provocatieve interventies te doorbreken. Bij provoceren gaat het er om de cliënt zijn zelfvertrouwen, assertiviteit, realisme en durf aan te spreken en te vergroten.

"Prikkelen, verwarren, verrassen, gulle lachen, wrevelige mondhoeken en 16 manieren om met een pollepel om te gaan: dit alles kwam aan bod in de ontspannen en superleuke cursus Provoceren is te leren!"  

- Deelnemer

Meer info...

...heeft ook altijd te maken met relaties en afhankelijkheid.

Deze tweedaagse is afwisselend, indrukwekkend, inspiratievol, confronterend en samenwerkend. Rondom het thema ‘afhankelijkheidsrelatie’ wordt samen een programma gemaakt vanuit een veelheid van onderwerpen die hier mee te maken hebben.

Coen gaat als vanouds met dit thema om door het in een breder perspectief te zetten waar zeker praktische zaken aan de orde komen als het gaat om de dualiteit van slachtoffer en pleger in de praktijk van een therapeut.

Deze bijscholing wordt aangeboden in samenwerking met RT Nederland:

Meer info...

...de tijdsdimensie plaatsvinden. Dat heet dan werken op de tijdlijn. Je kunt met de basistechniek bijvoorbeeld het herstel van burn-out ondersteunen en het zelfvertrouwen en de vitaliteit van uw cliënt versterken. 

BiVT heeft het werken op de tijdlijn uitgekozen voor een themadag omdat dit een praktische en krachtige werkwijze is die goed in een dag te leren is.

De eerste themadag is gewijd aan het werken met de Time Line. De tijdlijn is de lijn die het verleden met het heden en de toekomst verbindt. Vanuit de toekomst geeft het Oudere Zelf raad en kracht, vanuit het verleden laat het Jongere Zelf zien wat er onderweg verloren gegaan is, of wat de cliënt aan ongewenste bagage meedraagt en hoe hier mee om te gaan.

We werken met veel praktische oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van demonstraties en eigen cases van de deelnemers.

Beheersing van de basistechniek van het werken met de tijdlijn en techniek van de Trauma Speurder staat deze dag centraal. Je kunt dan met de basistechniek bijvoorbeeld het herstel van burn-out ondersteunen en het zelfvertrouwen en de vitaliteit van uw cliënt versterken. Met de Trauma Speurde kun je, trauma’s opsporen en helen

Je weet wanneer je een bepaalde interventie toe kunt passen en waarom. Je bent in staat te bepalen of de interventies het gewenste effect gehad hebben en of er zaken liggen die nog niet opgelost zijn. Deze kun je dan vervolgens als input gebruiken voor een volgende interventie. De geleerde NLP technieken zijn zeer geschikt om te integreren in uw eigen werkwijze en zijn daarom een mooie aanvulling op jouw "gereedschapskist". 

Meer info...

...de wandelcoach als de cliënt worden geïnspireerd door de wijsheid, kracht en creativiteit die in de natuur verborgen zit. Bovendien werkt de natuur ontspannend voor lichaam en geest, het geen sterk bijdraagt aan het krijgen van diepere inzichten en gevoelsbelevingen.

De enorme rijkdom aan planten, dieren, objecten en landschappen kunnen op allerlei creatieve manieren worden benut. Ook is de natuur uitermate geschikt om symbool te staan voor de mentale of emotionele processen van de cliënten. De cliënt ziet deze gespiegeld in de omgeving. De combinatie van de omgevingsrijkdom en allerlei lichamelijke activiteiten, zorgen voor de grote kracht van wandelcoaching. Omdat het lichaam in beweging komt en de omgeving steeds verandert, komt ook de psyche en het leven van de cliënt in beweging.

Het levenspad

Wandelcoaching brengt de cliënt letterlijk en figuurlijk in beweging, waardoor er ook meer beweging ontstaat in mentale en emotionele processen. De wandelpaden symboliseren het levenspad waarop de cliënt loopt. Bij elke stap verandert de omgeving en dus ook de visie op het levenspad. Door gelijktijdig te lopen en te praten worden hoofd en lichaam met elkaar verbonden en daarmee het verstand en het gevoel. 

Symboliek van de natuur

De enorme rijkdom aan planten, dieren, objecten en landschappen kunnen op allerlei creatieve manieren worden benut. Ook is de natuur uitermate geschikt om symbool te staan voor de mentale of emotionele processen van de cliënten. De cliënt ziet deze gespiegeld in de omgeving. De combinatie van de omgevingsrijkdom en allerlei lichamelijke activiteiten, zorgen voor de grote kracht van wandelcoaching. Omdat het lichaam in beweging komt en de omgeving steeds verandert, komt ook de psyche en het leven van de cliënt in beweging.

Gelukshormonen

Ook de creativiteit, intuïtie en intellectuele helderheid wordt door wandelen sterk geprikkeld. Veel artiesten, musici, filosofen en wetenschappers maken daarom graag wandelingen in de natuur om inspiratie op te doen. Een prettige bijkomstigheid van wandelen is dat het lichaam dopamine en endorfine vrijmaakt waardoor je lekker in je vel komt te zitten.

Wandelcoaching kan worden toegepast op alle levensthema’s, maar is in het bijzonder geschikt voor:

  • Ontdekking van levensdoelen, passies en talenten.
  • Overgang naar nieuwe fase in de loopbaan of levensloop.
  • Verbetering van relaties, zowel in de privésfeer als op het werk.
  • Opdoen van creatieve, zakelijke of intellectuele inspiratie;
  • Stressmanagement en herstel van burn-out.

Meer info...

Nieuwsbrief

Schrijf @ in of manage je nieuwsbrief:

 

Volg ons op sociale media: