Acceptance and Commitment Therapy

Vorm: Bijscholing / Nieuw
Vakcategorie(ën): Coaching/Counselling / Psychosociaal / Gesprekstechnieken


Terug

Omschrijving Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die je leert om emoties of gedachten waar je geen controle over hebt los te laten (acceptance) en je energie te richten op dingen waar je zelf invloed op kan uitoefenen (commitment). ACT is opgebouwd uit zes kernprocessen, gericht op het leren begrijpen en accepteren van gedachten, verhelderen van de eigen waarden en jezelf activeren om een waardevol leven na te streven in plaats van te vechten tegen onvermijdelijke zaken.

Toepassing en meerwaarde

ACT is vooral geschikt voor patiënten met een angststoornis of die op een andere wijze worstelen met negatieve gevoelens, gedachten of herinneringen. Door hen te leren hier op een andere manier mee om te gaan verandert de invloed die deze ervaringen op hun leven hebben en ontstaat er ruimte om actief te werken aan een waardevol leven in de vorm van gezondheid, relaties, spiritualiteit, creativiteit etc.

Werkwijze 

Tijdens de twee praktijkgerichte professionaliseringsdagen krijg je – naast een theoretisch kader – diverse oefeningen aangereikt. Je ervaart zelf een aantal ervaringsgerichte oefeningen en oefent ACT interventies. 

De kernprocessen die wij behandelen zijn:

  • Acceptatie (je open stellen)
  • Contact met het huidige moment (aanwezig in het hier en nu)
  • Waarden (weten wat er toe doet)
  • Verbonden actie (doen wat nodig is)
  • Zelf als context (puur bewustzijn)
  • Defusie (kijken naar je denken) 

Doel

Doel

We gaan werken met de belangrijke theoretische pijlers van 'ACT' en de specifieke interventies waarmee de sterke en goede eigenschappen van jouw cliënten bekrachtigd kunnen worden. 

ACT is een vakgerichte bijscholing die erop gericht is de ‘toolbox’ van de therapeut te vergroten. De training is geschikt zowel voor therapeuten en coaches die kennis willen maken met ACT als voor hen die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen

Doelstelling

  • De kennis en vaardigheden om ACT in zijn leven en dat van de cliënten te integreren.
  • Inzicht in de zes zuilen van ACT en de samenhang hiertussen.
  • Kan de kennis opgedaan in de bijscholing direct toepassen in de praktijk. Vindt de eigen manier van werken en leert van de eigen ervaringen met ACT.

Doelgroep

Leden van beroepsverenigingen uit de complementaire en reguliere zorgverlening als zijn o.a. psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici.


Bijscholingen in de categorie Coaching/Counselling

Burn-out en therapeutische aanpak

Het aantal mensen dat een burn-out krijgt is circa 14%. Binnen de praktijk worden we steeds meer geconfronteerd met mensen in burn-out. Gedurende korte of langere tijd zitten ze al thuis. Kortom een situatie die vraagt om een professionele aanpak waarmee de cliënt weer het gevoel gaat krijgen...

Codependency en relatieverslaving

Ons verlangen naar liefde en erkenning is een natuurlijke en belangrijke levensbehoefte. We voelen ons gelukkig en tevreden als we in voldoende mate geliefd zijn en worden erkend. Dit brengt afhankelijkheid met zich mee…

Weerstand

Veel mensen benutten hun kwaliteiten niet in alle situaties even optimaal. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer ze in weerstand en blokkades terecht komen. Het verschijnsel weerstand vormt vaak een dekmantel voor mechanismen als beeldvorming, waarbij kwaliteiten in de knel komen. `Weerstand' is te...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: