De Geheimen van Empathie

Vorm: Bijscholing / Nieuw
Vakcategorie(ën): Psychosociaal / Coaching/Counselling


Terug

Omschrijving De Geheimen van Empathie

Aanwezigheid, afstemming, meeresoneren, in verbinding blijven, ruimte en openheid, volgen en leiden, ‘holding’ en ‘letting go’ …… dit allemaal vanuit liefde. Dit is het therapeutische proces van empathie en hoe het precies werkt, hoe je het verder kunt ontwikkelen en hoe je het bewust kunt gebruiken wordt behandeld in deze tweedaagse workshop, de Geheimen van Empathie.

De eerste lesdag is gericht op kennis en vaardigheden. Als hulpverlener is het belangrijk te weten dat empathie verschillende dimensies heeft; het is geen enkelvoudig vermogen. Je kunt bijvoorbeeld veel weten over de innerlijke beleving van je cliënt, maar dat is nog niet hetzelfde als dat je hem van binnenuit begrijpt, oftewel dat je deze ervaring binnen jezelf laat resoneren. Dit is het zogenaamde empathisch resonantieproces. Het houdt in dat we de binnenkant van de persoon ‘buiten’ ons, de cliënt, waarnemen in onze eigen innerlijke wereld. Hierdoor zijn we in staat de cliënt te verstaan alsof we die cliënt zijn.

Het gaat om een wezenlijke ontmoeting tussen therapeut en cliënt die zowel geborgenheid en veiligheid biedt als ruimte en acceptatie. Dat is de ontwapenende en heilzame kracht van empathie. Belangrijk is dat we bewust kunnen denken over wat we voelen, deze informatie even voor onszelf houden en daarnaar bewust handelen. Het gaat erom dat we kunnen meeresoneren en toch gescheiden blijven.

Het empathisch resonantieproces is een verfijnde therapeutische vaardigheid die je alleen kunt integreren in je werkwijze door veel te oefenen. Daarom word je aangemoedigd om na de eerste lesdag aan de slag te gaan met de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd. Belangrijk is dat deze toegepast worden in de praktijk ter voorbereiding op de tweede lesdag die zes weken later plaatsvindt. Deze is namelijk meer casuïstiek gericht.

Tijdens de tweede lesdag verdiepen we ons nog meer in de heilzame kracht van empathie en staan we stil bij de verborgen valkuilen die we tegen komen in de praktijk. Het bespreken van de casussen nodigt je uit om bewuster te worden van wat er gebeurt binnen jezelf in het contact met je cliënt. Bijvoorbeeld, heb je het in de gaten wanneer je empathie weg valt en je innerlijke toestand reactief wordt? En wat doe je als je je innerlijke ruimte overspoeld wordt met indrukken en waarnemingen waardoor je het overzicht kwijt raakt? Hoe creëer je meer ruimte voor jezelf zodat je weer de regie in eigen handen neemt? Of dat je veel te veel meebeweegt in het subjectieve doolhof van je cliënt en je door de bomen het bos niet meer ziet? En wat doe je als je geraakt wordt door je cliënt, laat je dat dan zien of stop je het weg en wat zijn de gevolgen daarvan voor het contact met je cliënt? Dit zijn voorbeelden van thema’s die behandeld kunnen worden tijdens de tweede lesdag.

Veel therapeuten hebben met hun hart voor dit vak gekozen en dat maakt empathie een onmisbaar ingrediënt in ons werk. We bekommeren ons om het welzijn van onze medemens. We luisteren naar wat onze cliënten in nood bij ons brengen en doen we ons best om ze te begeleiden en helpen. Ons empathisch vermogen verdient dus wat extra aandacht, onderhoud en professionalisering. Dus vergroot als professional je impact en maak het verschil met de Geheimen van Empathie. Het is een investering die veel rendement oplevert. Niet alleen voor je cliënten, maar ook voor jezelf.

Doel

Het hoofddoel van deze cursus is dat je het geheime wapen van empathie (het empathisch resonantieproces) leert toepassen met cliënten. De subdoelen zijn:

  • Je traint en verdiept je capaciteit om aanwezig en afgestemd te zijn op de totaliteit van wat er is.
  • Je leert de controle meer los te laten en een toestand van niet-weten makkelijker te verdragen.
  • Je kunt een onderscheid maken tussen een receptieve en een reactieve innerlijke toestand in jezelf en hoe je het empathische contact met je cliënt kunt herstellen.
  • Je spreekt je eigen innerlijke verwijzingsbronnen aan en vervolgens leer je deze te evalueren en in te zetten om het empathische contact met je cliënt te verdiepen.
  • Je kunt empathie een bewuste plek geven in je eigen werkwijze en ontdekken hoe andere interventies een nieuwe dimensie krijgen wanneer je met en vanuit empathie werkt.

Doelgroep

Therapeuten, coaches, counselors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.


Bijscholingen in de categorie Psychosociaal

HSP kinderen

Er zijn in onze maatschappij veel hoogsensitieve kinderen. Daar vindt iedereen wel wat van. Leer in deze bijscholing de veelheid van informatie te herkaderen en effectief te gebruiken in jouw vorm van hulpverlening!

Migraine in therapie

Migraine is een serieuze en veelvoorkomende aandoening. Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders lijden aan migraine. Ziekmeldingen door migraine kosten het bedrijfsleven jaarlijks 1.7 miljard euro. Nederlanders melden zich gezamelijk 5.4 miljoen dagen per jaar ziek door migraine. Opvallend is dat...

Pesten en therapeutische mogelijkheden

Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. In extreme gevallen kan het leiden tot zelfdoding van...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: