Medische basiskennis (deel 1)

Vorm: MPsBK
Vakcategorie(ën):


Terug

Omschrijving Medische basiskennis (deel 1)

De algemene Medische basiskennis leidt op tot het diploma die door CPION erkend en geaccrediteerd is. Het is de basis voor elke coach en therapeut die binnen de complementaire gezondheidszorg werkzaam is of wil starten. Het programma van het BivT heet een gemiddelde doorlooptijd van ongeveer 7 maanden. De Medische basiskennis is noodzakelijk om je als therapeut of coach laten registreren in de zorggids zodat je cliënten in aanmerking blijven komen voor de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars. Na het behalen van deel 1 en deel 2 zul je definitief geregistreerd worden bij het CPION.  www.cpion.nl

PLATO heeft in opdracht van de verzekeraars eindtermen vastgesteld met als doel meer inzicht te verkrijgen in de mens als geheel. Er wordt o.a. aandacht gegeven aan de Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Psychopathologie. Tijdens deel 1 van deze Medische basiskennis zijn er ook twee dagen verplichte Introductie Psychosociale basiskennis toegevoegd. Na het behalen van deel 1 moet je ook de vijf lesdagen van deel 2 volgen.

Zodra je alle 15 dagen hebt gevolgd en met een voldoende hebt afgerond volgt diplomering. Het totale programma van de Medische basiskennis ziet er als volgt uit:

Tijdens de Introductie Medische basiskennis komen veel basisbegrippen uit de geneeskunde aan de orde en wordt er gekeken naar het diagnostische proces binnen de geneeskunde. Er wordt dieper ingegaan op draagkracht en draaglast en een eerste opzet gedaan voor het toepassen van deze kennis in je praktijk.

In deze module wordt gewerkt aan de kennis van de studenten over de Anatomie, Fysiologie en Pathologie van het menselijk lichaam. Daarbij wordt ook gekeken naar de geestelijke gezondheidszorg. De Psychologische stromingen en de werking van DSM V wordt behandeld.

Na deel 1 volgt deel 2, hier kun je daar meer informatie over vinden.

Al onze docenten zijn zowel regulier als complementair opgeleid waardoor vanuit alle disciplines in praktisch opzicht kan worden gedoceerd. De onderwerpen die worden behandeld vallen binnen de algemene basiskennis zoals gedefinieerd door PLATO en volgens de richtlijnen van CPION. Het doel is hier de rode en gele vlaggen te herkennen voor eventuele doorverwijzing. Deel 1 wordt afgerond met een theoretisch examen.

 

Doel

Na afloop heeft de student:

Introductie

  • Inzicht in de basisbegrippen.
  • Inzicht in het diagnostische proces in de geneeskunde.
  • Algemene kennis met betrekking tot anatomie en fysiologie.
  • Inzicht in gezondheidsgedrag van mensen.
  • En kan de definitie van gezondheid volgens WHO beschrijven.

Algemene MBK

  • Bezit algemene kennis over de Fysiologie, Anatomie en Pathologie over de belangrijkste onderdelen binnen de medische reguliere gezondheidszorg.
  • Kan de zogenoemde rode en gele vlaggen herkennen.
  • Bezit over algemene basiskennis betreffende de Medische basiskennis voor de gezondheidszorg.
  • Kent de Introductie Psychosociale basiskennis begrippen.

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. Ben je in opleiding en of wil je aansluiten bij een beroepsvereniging dan is het een must om dit diploma in je bezit te hebben..


Bijscholingen in de categorie MPsBK

DSM-5

Deze bijscholingsdag is bestemd voor therapeuten en coaches die meer willen weten over de relatie tussen mensen met ernstige psychische klachten en de wijze waarop de DSM-5 deze diagnosticeert.

Weerstand

Veel mensen benutten hun kwaliteiten niet in alle situaties even optimaal. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer ze in weerstand en blokkades terecht komen. Het verschijnsel weerstand vormt vaak een dekmantel voor mechanismen als beeldvorming, waarbij kwaliteiten in de knel komen. `Weerstand' is te...

Wet en ethiek

Kennis dragen over het kader waarbinnen een therapeut werkt, is erg belangrijk. In feite zijn er twee kaders: te weten een wettelijk en een moreel kader. Deze zijn in Nederland aan elkaar gekoppeld. Kent een hulpverlener deze kaders niet, dan kan het voorkomen dat hij/zij in onwenselijke...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: