Psychodiagnostische testen

Vorm: MPsBK
Vakcategorie(ën):


Terug

Omschrijving Psychodiagnostische testen

Een therapeut kan geen behandeling opzetten zonder aan diagnostiek te doen. Ook al is dit, bij wet, in sommige landen verboden…

Afhankelijk van de pathologie van de cliënt dient immers een individueel handelingsplan te worden opgezet. Is het de psychotherapeut verboden om wetenschappelijk testmateriaal te hanteren, dan nog moet hij in staat zijn om testresultaten te kunnen ‘lezen’ en interpreteren. Daarom dient hij notie te hebben van de diverse diagnostische materialen en diagnostische criteria.

Deze praktijkdag heeft als doel de normering en de interpretatie van verschillende psychodiagnostische instrumenten en vragenlijsten te demonstreren en te leren, waaronder:

  • Basiskennis statistiek
  • WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale (IQ volwassenen – met eigen xls scores)
  • SCL-90 - Klachtenlijst (volwassenen – met eigen xls scores)
  • BDI – Beck Depression Inventory-II – (depressievragenlijst volwassenen – met eigen xls scores)
  • als we tijd over hebben… enkele ADHD (Attention deficit and Hyperactivity Disorder) (volwassenen met eigen xls scores)

Je wordt aangeraden een eigen Laptop mee te nemen naar deze lesdag omdat er onderdelen in 'excel' gebruikt worden!

Psychosociale basiskennis:
Deze lesdag valt ook onder de Psychosociale basiskennis.

Doel

Therapeuten leren op deze lesdag hoe deze instrumenten, tests en vragenlijsten aan te bieden, af te nemen, te scoren, te normeren en te interpreteren. Afzonderlijke resultaten en symptoomgedrag worden geclusterd tot syndromen.

PLATO Categorie: Herhaling Gebruik vragenlijsten / IQ,ADHD

Doelgroep

Deelname is voor iedereen die de verplichte Psychosociale basiskkenis die CPION geaccrediteerd is mogelijk en voor afgestudeerde of in opleiding zijnde therapeuten en andere paramedici met belangstelling voor het ontwikkelen in de menswetenschappen en het mensgericht werken. 

Deze bijscholing is geschikt voor deelnemers die willen na- of bijscholen op het gebied van Psychosociale Basiskennis


Bijscholingen in de categorie MPsBK

DSM-5

Deze bijscholingsdag is bestemd voor therapeuten en coaches die meer willen weten over de relatie tussen mensen met ernstige psychische klachten en de wijze waarop de DSM-5 deze diagnosticeert.

Medische en Psychosociale basiskennis (deel 2)

Medische en Psychosociale basiskennis deel 2 is gericht op de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Er wordt dieper ingegaan op ethische problematiek en wetgeving, Farmacologie en Consultvoering. Deel 2 is het vervolg voor zowel de MBK deel 1 als PsBK deel 1 die door iedereen gevolgd...

Oncologie

Oncologie is een altijd veel besproken onderwerp tijdens de medische basiskennis. Veel deelnemers komen in aanraking met verschillende vormen van kanker, zij willen graag meer weten over en meer inzicht krijgen in de achterliggende principes. Tijdens deze lesdag wordt een beter inzicht verkregen...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: