Psychosociale basiskennis (deel 1)

Vorm: MPsBK
Vakcategorie(├źn):


Terug

Omschrijving Psychosociale basiskennis (deel 1)

Weet jij al wat je in 2018 gaat doen? Groei samen met BivT! Haal nu nog voor 2018, versneld je diploma PsBK. 
De algemene Psychosociale basiskennis leidt op tot het diploma die door CPION erkend en geaccrediteerd is. Het is de basis voor elke coach en therapeut die binnen de complementaire gezondheidszorg werkzaam is of wil starten. De doorlooptijd van de opleiding bij het BivT ligt rond de 7 maanden. De Psychosociale basiskennis is noodzakelijk om je als therapeut of coach laten registreren in de zorggids zodat je cliënten in aanmerking blijven komen voor de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars. Na het behalen van deel 1 en deel 2 kun je definitief geregistreerd worden bij het CPION.  www.cpion.nl

PLATO heeft in opdracht van de verzekeraars eindtermen vastgesteld met als doel meer inzicht te verkrijgen in de mens als geheel. Er zijn voor zowel Medische basiskennis als Psychosociale basiskennis eindtermen opgesteld. Het BivT raad je aan dat je informeert bij de beroepsvereniging welke van beide je zult moeten volgen.

Tijdens deel 1 van deze zes daagse Algemene Psychosociale basiskennis is er ook één lesdag Medische basiskennis stelsels en hormonen en één lesdag Psychodiagnostische testen. Na het behalen van deel 1 moet je ook de vijf lesdagen van deel 2 volgen. Zodra je alle 15 dagen hebt gevolgd en met een voldoende hebt afgerond volgt diplomering.

Tijdens de Introductie Medische en Psychosociale basiskennis komen veel basisbegrippen uit de geneeskunde aan de orde en wordt er gekeken naar het diagnostische proces binnen de geneeskunde. Er wordt dieper ingegaan op draagkracht en draaglast en een eerste opzet gedaan voor het toepassen van deze kennis in je praktijk.

In de Psychosociale basiskennis wordt gewerkt aan de basiskennis van de studenten over de DSM-IV (V), psychopathologische stoornissen, ontwikkelingspsychologie, testen die gebruikt worden binnen de reguliere zorg. Daarbij wordt ook gekeken naar de geestelijke gezondheidszorg. De Psychologische stromingen en de werking van DSM V wordt behandeld.

Meer informatie over deel 2 kun je hier vinden.

Al onze docenten zijn zowel regulier als complementair opgeleid waardoor vanuit alle disciplines in praktisch opzicht kan worden gedoceerd. De onderwerpen die worden behandeld vallen binnen de algemene basiskennis zoals gedefinieerd door PLATO en volgens de richtlijnen van CPION. Het doel is hier de rode en gele vlaggen te herkennen voor eventuele doorverwijzing. Deel 1 wordt afgerond met een theoretisch examen.

 

Doel

Na afloop heeft de student:

Introductie MBK

 • Inzicht in de basisbegrippen van de geneeskunde.
 • Inzicht in het diagnostische proces in de geneeskunde.
 • Algemene basiskennis met betrekking tot Anatomie en Fysiologie.
 • Inzicht in gezondheidsgedrag van mensen.
 • En kan hij de definitie van gezondheid volgens WHO Beschrijven.

Algemene PsBK

 • Basiskennis in het gebruik van classificatiesystemen DSM-IV en DSM-V.
 • Basiskennis in het klinisch beeld, DSM-IV en DSM-V criteria, prevalentie, etiologie en behandeling van verschillende vormen van Psychopathologie.
 • Inzicht in de rol van diverse professionele disciplines tijdens de diagnostiek en behandeling.
 • En kan hij een dimensionale analyse maken volgens de DSM-IV en V systematiek op een gevalsbeschrijving van een psychopathologisch beeld.
 • Is hij zich bewust van de voordelen en beperkingen van het gebruik van classificatiesystemen.
 • De kennis voor een visie op Psychopathologie als een continuüm. Hij is zich bewust van de flexibiliteit van de grenzen normaal / Psychopathologie. Individuele- en omgevingsfactoren hebben er invloed op.
 • De vaardigheid wetenschappelijke artikelen op een kritische manier te lezen en theorieën aan elkaar te relateren.
 • Basiskennis en begrip op het niveau van het zenuwstelsel, de reproductie, van het hormoonstelsel, het genitaal- en ademhalingstelsel.

Psychodiagnostische testen

 • Bekendheid met de basisprincipes, mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende tests binnen de psychosociale zorg.
 • Kan communiceren met reguliere artsen over de uitslagen van verschillende tests binnen de psychosociale zorg.

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. Ben je in opleiding en of wil je aansluiten bij een beroepsvereniging dan is het een must om dit diploma in je bezit te hebben.


Bijscholingen in de categorie MPsBK

Medische en Psychosociale basiskennis (deel 2)

Medische en Psychosociale basiskennis deel 2 is gericht op de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Er wordt dieper ingegaan op ethische problematiek en wetgeving, Farmacologie en Consultvoering. Deel 2 is het vervolg voor zowel de MBK deel 1 als PsBK deel 1 die door iedereen gevolgd...

Tinnitus

Wist je dat 1 miljoen Nederlanders last hebben van Tinnitus? Al deze mensen zijn vaak niet op de hoogte van de behandelmogelijkheden vanuit het complementaire werkveld. Jij kan meer voor deze doelgroep betekenen na het volgen van de training Complementaire behandelmogelijkheden bij Tinnitus. 

Wet en ethiek

Kennis dragen over het kader waarbinnen een therapeut werkt, is erg belangrijk. In feite zijn er twee kaders: te weten een wettelijk en een moreel kader. Deze zijn in Nederland aan elkaar gekoppeld. Kent een hulpverlener deze kaders niet, dan kan het voorkomen dat hij/zij in onwenselijke...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: