Seksualiteit en seksueel misbruik

Vorm: Bijscholing
Vakcategorie(ën): Psychosociaal / Coaching/Counselling / Reïncarnatie therapie


Terug

Omschrijving Seksualiteit en seksueel misbruik

Vanuit seksueel contact zijn we ontstaan in ons huidig leven. Seksualiteit is een altijd actueel onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben in directe of indirecte zin. Het onderwerp seksueel misbruik is nog altijd een onderwerp wat voor velen lastig is om bespreekbaar te maken. Seksualiteit heeft ook altijd te maken met relaties en afhankelijkheid.

Deze tweedaagse is afwisselend, indrukwekkend, inspiratievol, confronterend en samenwerkend. Rondom het thema ‘afhankelijkheidsrelatie’ wordt samen een programma gemaakt vanuit een veelheid van onderwerpen die hier mee te maken hebben.

Coen gaat als vanouds met dit thema om door het in een breder perspectief te zetten waar zeker praktische zaken aan de orde komen als het gaat om de dualiteit van slachtoffer en pleger in de praktijk van een therapeut.

Deze bijscholing wordt aangeboden in samenwerking met RT Nederland:

Doel

Na de 2 daagse zijn de studenten in staat:

  • Om te kunnen gaan met en het herkennen van grooming, de relatie therapie en de juridische kant van een zaak.
  • Om te kunnen gaan als therapeut met verwerking van trauma op dit vakgebied.
  • Om te kunnen gaan met overdracht en tegenoverdracht.
  • In staat om te kunnen werken met plegers van seksueel misbruik.
  • Een intakegesprek te kunnen voeren met name m.b.t. seksueel misbruik.
  • Door te verwijzen i.r.t. de politie en met name zedenrechercheurs.
  • Signalen herkennen en erkennen van seksueel misbruik.
  • Professionele distantie toe te passen.

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.


Bijscholingen in de categorie Reïncarnatie therapie

Conceptie

Heb je je wel eens afgevraagd wat de reden is van je bestaan in dit leven, of waarom je juist bij je huidige ouders bent terecht gekomen? Heb je het gevoel dat je weer zin had om je te verbinden met nieuw leven, of voelde je weerzin? Volg de bijscholing conceptie en maak kennis met de conceptie...

Entiteiten

Bijna iedereen heeft wel eens iets over ‘entiteiten’ gehoord of gelezen, maar ‘aanhechtingen’ en andere vormen van ‘niet-eigen energie’ klinken meestal meer vaag. Wat is nu het verschil? Krijgen we allemaal met entiteiten, aanhechtingen en niet-eigen energie te...

Conceptie

Heb je je wel eens afgevraagd wat de reden is van je bestaan in dit leven, of waarom je juist bij je huidige ouders bent terecht gekomen? Heb je het gevoel dat je weer zin had om je te verbinden met nieuw leven, of voelde je weerzin? Volg de bijscholing conceptie en maak kennis met de conceptie...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: