Overdracht- Tegenoverdracht

Introductie

De meeste hulpverleners zijn niet onbekend met het fenomeen van de overdracht, staan er ook wel bij stil, maar in veel gevallen komt het mogelijke besef pas achteraf.

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus, certificaat, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Aankomend

Hulpverlener en cliënt bevinden zich dan vaak al geruime tijd in een negatieve spiraal die over en weer pijnlijke gevoelens kan veroorzaken. Of, in het geval van positieve overdracht, in een flow van wederzijdse bewondering die kan maken dat de hulpverlener te openhartig is over zichzelf en de cliënt ervan kan weerhouden zijn pijnlijke kaarten op tafel te leggen.

Deze bijscholingsdag is bedoeld voor therapeuten en coaches die hun inzicht in overdracht en tegenoverdracht aanmerkelijk willen verdiepen en bereid en in staat zijn om het eigen professionele handelen onder de loep te nemen.
Tijdens deze trainingsdag staan een aantal overdrachtsfenomenen centraal:

 • Wat is overdracht en tegenoverdracht precies en hoe ga ik om met tegenoverdracht?
 • Hoe kan ik als hulpverlener zo snel mogelijk de overdracht van de cliënt herkennen waardoor in de sessies geen oude patronen hoeven te worden herhaald met alle gevolgen van dien.
 • Bewustwording en inzicht in de eigen overdracht op de cliënt waardoor storende frustraties van hulpverlener en cliënt voorkomen kunnen worden.
 • Hoe kunnen de nieuwe inzichten en opgedane kennis worden toegepast in de eigen praktijk.
 • Op welke wijze kan de hulpverlener zich eenzijdig, op energetisch niveau, bevrijden van belemmerende (tegen)overdrachtsgevoelens.

Het belangrijkste doel van deze dag is dat je door wat je hebt geleerd met een verrijkt gevoel naar huis gaat en je (nog) doortastender en met (nog) meer plezier je werk zal doen.

Overige informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus, certificering, supervisie, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld

SBU: 8 (0,29 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 159,-
Examen: Geen

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, counselors, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde met belangstelling voor psychodynamische interventies.
Deze bijscholing is ook uitermate geschikt voor therapeuten die moeten bijscholen op het gebied van Medische en/of Psychosociale basiskennis

Accreditatie / Erkenning

Deze training is bij verschillende Beroepsverenigingen erkend. Je vindt de details per geplande training in het “Inschrijven” overzicht.

Programma

Het programma begint al voor aanvang van de bijscholingsdag. Voor een goed inzicht in de onderwerpen die aan bod komen en een goed begrip van de theoretische ondergrond is het noodzakelijk om de verplichte literatuur van te voren te lezen.

We beginnen dan met een mondeling interactioneel toetsingmoment waarna je de gelegenheid hebt vragen te stellen over de stof en voor jou belangrijke discussiepunten te benoemen. Ook is de theoretische basis dan vast gelegd en kunnen we ons gaan bezighouden met goed gefundeerde praktijkonderdelen.
Het programma ziet er als volgt uit:

 • Bespreking en mondelinge toetsing van de verplichte literatuur met ruime aandacht voor het omgaan met tegenoverdracht
 • Praktische oefening waarbij je gaat onderzoeken hoe je plaats in het gezin van herkomst (onbewust) doorwerkt in je huidige (werk)relaties
  evaluatie in de groep
 • In de interactie het ontdekken van de dieperliggende eigen onbewuste motieven die hebben geleid tot het beroep van therapeut/coach en de invloed daarvan op de cliënt.
  Tijdens de analyse en evaluatie van deze oefening wordt door middel van bevraging per persoon getoetst of er voldoende zelfinzicht aanwezig is
 • Mogelijkheid tot super- en intervisie van persoonlijk sessiemateriaal waarbij deelnemers in staat worden gesteld de nieuw verworven inzichten in hun werk toe te passen en een nieuw kader gecreëerd kan worden.
 • Demo: visualisatie oefening die laat zien hoe jezelf kan bevrijden van de energetische lading van anderen.
 • Tenslotte: Eindevaluatie, uitreiking van het certificaat en afscheid.

Let op: Graag van tevoren het boek Inzicht in overdracht en tegenoverdracht lezen!

Doelstelling

 1. Een helder begrip van het verschijnsel overdracht en tegenoverdracht en het leren omgaan met de tegenoverdracht in het werk.
 2. Verdiept inzicht in eigen onbewuste drijfveren die het contact met de cliënt storend kunnen beïnvloeden waardoor deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
 3. De nieuwe inzichten op creatieve wijze toepassen in verschillende werksituaties.
 4. In staat zijn zowel zichzelf als de cliënt te bevrijden van tegenoverdrachtsgevoelens.

PLATO Categorie: Uitbreiding op Gespreksvaardigheden/reflecteren.

Drs. Anita de Nennie

Is opgeleid tot psycholoog met een psychodynamisch-analytische achtergrond en volgde daarna een opleiding in hypno- en regressietherapie en Reichiaans lichaamswerk. Anita is aangesloten bij het NIP en het NVPA.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Verplicht
A. de Nennie, Inzicht in overdracht en tegenoverdracht, Uitgeverij Boom, 2015, 168 pag., ISBN13: 978902440356

Planning

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Bekijk ook eens deze bijscholingen

Tinnitus, 07-09-2018

7 september om 10:00 - 17:00

Overdracht- tegenoverdracht, 14-09-2018

14 september om 10:00 - 17:00

Depressie anders bekeken, 22-09-2018

22 september om 10:00 - 17:00

Weerstand, 29-09-2018

29 september om 10:00 - 17:00