MPsBK

Bij deze categorie horen alle bij en nascholingen gericht op de medische en psychosociale basiskennis. Naast de opleidingen zelf gaat het hierbij om bij en nascholing speciaal ontwikkeld voor deze onderdelen. De opleidingen zijn erkend door de CPION, en alle bij en nascholing door de SNRO.


...
...gekomen met de PLATO-eisen waaraan een dergelijke opleiding minimaal moet voldoen. Het BivT heeft zowel de Medische basiskennis als de Psychosociale basiskennis ontwikkeld volledig in overeenstemming met deze eisen en biedt modulair aan.

Therapeuten die bij een beroepsvereniging willen aansluiten die erkend wordt door zorgverzekeraars kunnen naast een vakgerichte post-HBO opleiding onze modules volgen. Beroepsverenigingen geven zelf aan of je de medische - of de psychosociale basiskennis dient te doen. Enkele beroepsverenigingen geven te kennen dat je zowel de medische - als de psychosociale basiskennis dient te hebben afgerond.

De opleiding stelt je in staat op een professionele wijze een eigen praktijk te kunnen voeren in de complementaire gezondheidszorg in Nederland. Een professionele therapeut kenmerkt zich doordat hij een goed besef heeft van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, kennis heeft van het diagnostisch proces en zijn/haar cliënt waar nodig doorstuurt naar de reguliere medisch behandelaars. De inhoud en omvang van de aangeboden en getoetste leerstof geven hiervoor de ondersteuning en richting. De studenten leren de basiskennis voor therapeutisch handelen. Hieronder vallen geen details van behandelingen die toegepast kunnen worden op de cliënt. Wilt u een therapeut worden in de complementaire gezondheidszorg, dan is dit slechts een basis. Hiernaast zal een volledige beroepsopleiding gevolgd moeten worden.

De opleiding is door de zorgverzekeraars verplicht gesteld voor iedere zorg behandelaar en moet volgens de PLATO-eisen van 2013 behaald zijn. Daarnaast is een lidmaatschap bij een geregistreerde beroepsvereniging verplicht die is aangesloten bij een erkende koepelorganisatie. Beroepsverenigingen kunnen je vertellen of je de verplichte Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis volgen. Men kan ook beiden verplichten! 

Je kunt geregistreerd worden bij het CPION abiturienten register met alleen Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis. 

Deel 1 en deel 2
Onze opleiding bestaat uit 2 delen. Deel 1 van de opleiding Medische Basiskennis bestaat uit de Introductie MBK, Algemene MBK en Introductie PsBK. Deel 2 is een meer algemeen deel en zit zowel in de opleiding PsBK als in deze opleiding. Het volgen van beide delen is verplicht voor iedereen die in aanmerking wil komen voor het diploma Medische Basiskennis, erkend door het CPION.

 

Programma overzicht MBK en PsBK

Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit onderstaande delen.

Voor deze opleiding is dit:

1 - Deel 1: 10 dagen

 • Introductie (2 dagen)
 • Algemene Kennis (6 dagen)
 • Introductie PsBK (2 dagen)

2 - Deel 2: 5 dagen

 • Introductie Wet & Ethiek (1 dag)
 • Farmacologie (2 dagen)
 • Consultvoering (2 dagen)

Vrijstellingen omtrent MBK

Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat er geen vrijstellingen gegeven mogen worden. Iedereen die voor 2005 een diploma MBK of PSBK heeft behaald zal dit opnieuw moeten doen. Heb je na 2005 bij het BivT het diploma MBK of MPP behaald, neem dan contact op met het secretariaat voor de eventuele aanvullende mogelijkheden en advies.

Behalen diploma MBK en/of PsBK

Na het behalen van het diploma kun je je definitief registreren bij de CPION. Het BivT verzorgt de registratie waarvoor je je moet aanmelden zodra je start aan deel 2. Momenteel zitten deze registratiekosten inbegrepen in de prijs van deel 2.

Zowel MBK als PsBK

In sommige gevallen willen deelnemers zowel de medische als de psychosociale basiskennis halen. In dit geval hoef je dan slechts 1 keer deel 2 te volgen en ook voor het andere eerste deel krijgt u 200,- korting. Je hoeft de eerste twee lesdagen niet nogmaals te doen en hebt geen aanwezigheidsverplichting voor óf Introductie Psychosociale basiskennis óf de eerste twee dagen van het psychopathologie gedeelte van de psychosociale basiskennis (afhankelijk van welke je de tweede keer volgt). Je zult geen vrijstellingen krijgen voor bepaalde examenvragen, dit omdat deze dagen wel blijven behoren tot onderdeel van de lesstof. Volg je een tweede deel 1, dan zul je wel apart de registratiekosten moeten betalen. Dit kan via het inschrijfformulier bij: CPION-registratie.

Meer info...

...gekomen met de PLATO-eisen waaraan een dergelijke opleiding minimaal moet voldoen. Het BivT heeft zowel de Medische basiskennis als de Psychosociale basiskennis ontwikkeld volledig in overeenstemming met deze eisen en biedt modulair aan.

Therapeuten die bij een beroepsvereniging willen aansluiten die erkend wordt door zorgverzekeraars kunnen naast een vakgerichte post-HBO opleiding onze modules volgen. Beroepsverenigingen geven zelf aan of je de medische - of de psychosociale basiskennis dient te doen. Enkele beroepsverenigingen geven te kennen dat je zowel de medische - als de psychosociale basiskennis dient te hebben afgerond.

Deze opleiding stelt je in staat op een professionele wijze een eigen praktijk te kunnen voeren in de complementaire gezondheidszorg in Nederland. Een professionele therapeut kenmerkt zich doordat hij een goed besef heeft van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, kennis heeft van het diagnostisch proces en zijn/haar cliënt waar nodig doorstuurt naar de reguliere medisch behandelaars. De inhoud en omvang van de aangeboden en getoetste leerstof geven hiervoor de ondersteuning en richting. Hieronder vallen daardoor geen details van behandelingen die toegepast kunnen worden op de cliënt. Wil je een therapeut worden in de complementaire geondheidszorg, dan is dit slechts een basis. Hiernaast zal een volledige beroepsopleiding gevolgd moeten worden.

De opleiding is door de zorgverzekeraars verplicht gesteld voor iedere zorg behandelaar en moet volgens de PLATO-eisen van 2013 behaald zijn. Daarnaast is een lidmaatschap bij een geregistreerde beroepsvereniging verplicht die is aangesloten bij een erkende koepelorganisatie. Beroepsverenigingen kunnen je vertellen of je de verplichte Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis volgen. Men kan ook beiden verplichten! 

Je kunt geregistreerd worden bij het CPION met alleen Psychosociale basiskennis of Medische basiskennis (of beide). 

Deel 1 en deel 2
Onze opleiding Psychosociale basiskennis is CPION erkend en bestaat uit 2 delen. Deel 1 van deze opleiding bestaat uit de Introductie MBK, de Algemene PsBK en Psychodiagnostische testen. Deel 2 is een meer algemeen deel en zit zowel in de opleiding MBK als in deze opleiding. Deel 1 en Deel 2 zijn verplicht voor iedereen die in aanmerking wil komen voor het diploma Psychosociale basiskennis erkend door het CPION.

     

 

Totaal programma overzicht PsBK

1 - Deel 1: 10 dagen

 • Introductie (2 dagen)
 • Algemene kennis (6 dagen)
 • Medische stelsels (1 dag)
 • Psychodiagnostische testen (1 dag)

2 - Deel 2: 5 dagen

 • Introductie Wet & Ethiek (1 dag)
 • Farmacologie (2 dagen)
 • Consultvoering (2 dagen)

Vrijstellingen

Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat er geen vrijstellingen gegeven mogen worden. Iedereen die voor 2005 een diploma MBK of PsBK heeft behaald zal het opnieuw moeten doen. Heb je na 2005 bij het BivT het diploma behaald MBK of MPP, neem dan contact op met het secretariaat voor de eventuele aanvullende mogelijkheden.

Behalen diploma MBK en/of PsBK

Na het behalen van het diploma Medische basiskennis en/of Psychosociale basiskennis kun je je definitief registreren bij de CPION. Het BivT verzorgd de registratie waarvoor je je moet aanmelden zodra je start aan deel 2. Het BivT verzorgt de registratie waarvoor je je moet aanmelden zodra je start aan deel 2. Momenteel zitten de kosten hiervoor inbegrepen in de kosten van deel 2.

Zowel MBK als PsBK

In sommige gevallen willen deelnemers zowel de medische als de psychosociale basiskennis halen. In dit geval hoef je dan slechts 1 keer deel 2 te volgen en ook voor het andere eerste deel krijg je 200,- korting. Je hoeft de eerste twee lesdagen niet nogmaals te doen en hebt geen aanwezigheidsverplichting voor óf Introductie Psychosociale basiskennis óf de eerste twee dagen van het psychopathologie gedeelte van de psychosociale basiskennis (afhankelijk van welke je de tweede keer volgt). Je zult geen vrijstellingen krijgen voor bepaalde examenvragen, dit omdat deze dagen wel blijven behoren tot onderdeel van de lesstof.

Meer info...

...aanpakken van oorzaken en het vinden van structurele oplossingen. De manier van kijken naar klachten kan geïntegreerd worden binnen de eigen manier van denken en toegepast worden bij andere klachten. Zoals overspanning en burn-out. Er is op deze praktijkgerichte bijscholingsdag veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en vragen.

Van klacht naar kracht
Depressiviteit is een complexe aandoening met vele mogelijke oorzaken. Geïntegreerde aandacht voor de fysieke, emotionele, spirituele en mentale aspecten en de mogelijke systemische oorzaken daarachter zorgt ervoor dat iemand zichzelf en de klachten in een ander daglicht plaatst. Dat biedt de mogelijkheid er beter en sterker uit te komen: van klacht naar kracht. 

Meer info...

...

Toch gaat het hier niet om het onder de knie krijgen van diagnostische methoden die in de psychiatrie worden gebruikt. Daar hoeven wij ons als (complementair) therapeut of coach niet mee bezig te houden. Waar gaat het dan wel over?

Over de vaak dunne scheidslijn tussen mensen met psychische klachten en mensen met psychiatrische problemen en hoe je kan onderzoeken waar je precies mee te maken hebt voordat je een beslissing neemt die hoe dan ook van grote invloed kan zijn op het leven van de cliënt.

Meer info...

...maanden. De Medische basiskennis is noodzakelijk om je als therapeut of coach laten registreren in de zorggids zodat je cliënten in aanmerking blijven komen voor de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars. Na het behalen van deel 1 en deel 2 zul je definitief geregistreerd worden bij het CPION.  www.cpion.nl

PLATO heeft in opdracht van de verzekeraars eindtermen vastgesteld met als doel meer inzicht te verkrijgen in de mens als geheel. Er wordt o.a. aandacht gegeven aan de Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Psychopathologie. Tijdens deel 1 van deze Medische basiskennis zijn er ook twee dagen verplichte Introductie Psychosociale basiskennis toegevoegd. Na het behalen van deel 1 moet je ook de vijf lesdagen van deel 2 volgen.

Zodra je alle 15 dagen hebt gevolgd en met een voldoende hebt afgerond volgt diplomering. Het totale programma van de Medische basiskennis ziet er als volgt uit:

Tijdens de Introductie Medische basiskennis komen veel basisbegrippen uit de geneeskunde aan de orde en wordt er gekeken naar het diagnostische proces binnen de geneeskunde. Er wordt dieper ingegaan op draagkracht en draaglast en een eerste opzet gedaan voor het toepassen van deze kennis in je praktijk.

In deze module wordt gewerkt aan de kennis van de studenten over de Anatomie, Fysiologie en Pathologie van het menselijk lichaam. Daarbij wordt ook gekeken naar de geestelijke gezondheidszorg. De Psychologische stromingen en de werking van DSM V wordt behandeld.

Na deel 1 volgt deel 2, hier kun je daar meer informatie over vinden.

Al onze docenten zijn zowel regulier als complementair opgeleid waardoor vanuit alle disciplines in praktisch opzicht kan worden gedoceerd. De onderwerpen die worden behandeld vallen binnen de algemene basiskennis zoals gedefinieerd door PLATO en volgens de richtlijnen van CPION. Het doel is hier de rode en gele vlaggen te herkennen voor eventuele doorverwijzing. Deel 1 wordt afgerond met een theoretisch examen.

 

Meer info...

...te frissen en aan de hand van de gepresenteerde casuïstiek de verdieping in te gaan.

Tijdens de MBK Update dag worden twee stelsel behandeld; een in de ochtend en een in de middag. Telkens 3 uren. Pieter zal verdere uitleg over deze stelsels geven dan mogelijk was tijden de MBK/PsBK opleiding en geeft tevens iedereen de mogelijkheid om zijn/haar casuïstiek in te brengen. Daarnaast wordt er natuurlijk gekeken naar de gele en rode vlaggen en hoe jij die cruciale symptomen kunt opvangen en/of herkennen zodat adequate terug- of doorverwijzing naar de huisarts of medisch specialist kan plaatsvinden.

Deze lesdag is geschikt als bij en/of nascholing voor de MBK of PsBK.

PLATO: Verdieping op Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid

Meer info...

...moet worden. Als beide delen succesvol afgerond zijn kom je in aanmerking voor registratie bij de CPION.

Meer informatie over registratie CPION

Deze scholing is een vervolg op: Medische basiskennis (deel 1) of Psychosociale basiskennis (deel 1)

Medische en Psychosociale basiskennis deel 2 bestaat uit drie onderdelen: Introductie Wet & Ethiek, Farmacologie en Consultvoering.

Wet en ethiek:
In Nederland kennen wij twee kaders waarbinnen geacht wordt dat je als hulpverlener werkt, te weten een wettelijk en een moreel kader. Plato heeft gesteld dat je deze wettelijke en ethische kaders kent.

Het wettelijke kader is (nogal) duidelijk vastgelegd in wetten en wettelijke regels. Het morele kader gaat over ethische normen en waarden: ‘Wanneer moet je iemand beschermen tegen zichzelf’, ‘waar liggen de grenzen tussen respect voor je eigen autonomie en die van de ander’ en ‘acceptatie van het wereldmodel van de cliënt; tot hoever?’.

Hulpverleners zijn gewend zich dit soort vragen te stellen en zijn in staat na kritische reflectie hierop een standpunt in te nemen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de wettelijke kaders binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Belangrijke waarden in de geestelijke gezondheidszorg zijn hierbij: respect, autonomie, integriteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Farmacologie:
Farmacologie is een belangrijk onderdeel van de Medische en Psychosociale basiskennis. In je praktijk zul je cliënten tegenkomen die medicijnen gebruiken. Het is daarom erg belangrijk dat je een basiskennis hebt over hoe deze medicijnen werken en welke bijwerkingen hierbij voor kunnen komen. In deze basiskennis Farmacologie colleges komen deze onderwerpen ruim aan de orde, gegeven door zowel regulier als complementair opgeleide docenten.

Deze college wordt afgesloten met een casus opdracht waarin de opgedane basiskennis binnen de dagelijkse gang van zaken in je eigen praktijk wordt geplaatst.

Consultvoering:
Zorgverlening begint bijna altijd met een consult. Dit contact tussen hulpverlener en cliënt vergt meer van de hulpverlener dan het verzamelen van gegevens. Er moet vooral een balans gevonden worden tussen empathie en professionele afstand. Tijdens deze colleges wordt gewerkt aan een professionele houding van de hulpverlener. Er wordt geleerd hoe er een behandelplan moet worden opgesteld, wat bekende valkuilen zijn en wat de plichten zijn van een hulpverlener. Ook wordt gewerkt aan het omgaan met de grenzen van het eigen vakgebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rode en gele vlaggen zoals aangegeven in het PLATO rapport.

De colleges consultvoering zullen je helpen een goede basis te leggen binnen je eigen praktijk. Dit gaat verder dan het consult alleen en er wordt ook gekeken naar het functioneren en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Ook het evalueren en professionaliseren van het eigen handelen komt aan bod.

Na het volgen van de lesdagen voor consultvoering volgen 4 uitgebreide casusopdrachten waarin verschillende praktijksituaties naar voren zullen komen. Hierbij moet worden aangetoond dat het geleerde uit de gehele opleiding (deel 1 en deel 2) in de praktijk toegepast kan worden.

   

Meer info...

...Of, in het geval van positieve overdracht, in een flow van wederzijdse bewondering die kan maken dat de hulpverlener te openhartig is over zichzelf en de cliënt ervan kan weerhouden zijn pijnlijke kaarten op tafel te leggen. 

Deze bijscholingsdag is bedoeld voor therapeuten en coaches die hun inzicht in overdracht en tegenoverdracht aanmerkelijk willen verdiepen en bereid en in staat zijn om het eigen professionele handelen onder de loep te nemen.

Tijdens deze trainingsdag staan een aantal overdrachtsfenomenen centraal:

 • Wat is overdracht en tegenoverdracht precies en hoe ga ik om met tegenoverdracht?
 • Hoe kan ik als hulpverlener zo snel mogelijk de overdracht van de cliënt herkennen waardoor in de sessies geen oude patronen hoeven te worden herhaald met alle gevolgen van dien.
 • Bewustwording en inzicht in de eigen overdracht op de cliënt waardoor storende frustraties van hulpverlener en cliënt voorkomen kunnen worden.
 • Hoe kunnen de nieuwe inzichten en opgedane kennis worden toegepast in de eigen praktijk.
 • Op welke wijze kan de hulpverlener zich eenzijdig, op energetisch niveau, bevrijden van belemmerende (tegen)overdrachtsgevoelens.

Het belangrijkste doel van deze dag is dat je door wat je hebt geleerd met een verrijkt gevoel naar huis gaat en je (nog) doortastender en met (nog) meer plezier je werk zal doen.

 

Meer info...

...gezondheidszorg werkzaam is of wil starten. De doorlooptijd van de opleiding bij het BivT ligt rond de 7 maanden. De Psychosociale basiskennis is noodzakelijk om je als therapeut of coach laten registreren in de zorggids zodat je cliënten in aanmerking blijven komen voor de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars. Na het behalen van deel 1 en deel 2 kun je definitief geregistreerd worden bij het CPION.  www.cpion.nl

PLATO heeft in opdracht van de verzekeraars eindtermen vastgesteld met als doel meer inzicht te verkrijgen in de mens als geheel. Er zijn voor zowel Medische basiskennis als Psychosociale basiskennis eindtermen opgesteld. Het BivT raad je aan dat je informeert bij de beroepsvereniging welke van beide je zult moeten volgen.

Tijdens deel 1 van deze zes daagse Algemene Psychosociale basiskennis is er ook één lesdag Medische basiskennis stelsels en hormonen en één lesdag Psychodiagnostische testen. Na het behalen van deel 1 moet je ook de vijf lesdagen van deel 2 volgen. Zodra je alle 15 dagen hebt gevolgd en met een voldoende hebt afgerond volgt diplomering.

Tijdens de Introductie Medische en Psychosociale basiskennis komen veel basisbegrippen uit de geneeskunde aan de orde en wordt er gekeken naar het diagnostische proces binnen de geneeskunde. Er wordt dieper ingegaan op draagkracht en draaglast en een eerste opzet gedaan voor het toepassen van deze kennis in je praktijk.

In de Psychosociale basiskennis wordt gewerkt aan de basiskennis van de studenten over de DSM-IV (V), psychopathologische stoornissen, ontwikkelingspsychologie, testen die gebruikt worden binnen de reguliere zorg. Daarbij wordt ook gekeken naar de geestelijke gezondheidszorg. De Psychologische stromingen en de werking van DSM V wordt behandeld.

Meer informatie over deel 2 kun je hier vinden.

Al onze docenten zijn zowel regulier als complementair opgeleid waardoor vanuit alle disciplines in praktisch opzicht kan worden gedoceerd. De onderwerpen die worden behandeld vallen binnen de algemene basiskennis zoals gedefinieerd door PLATO en volgens de richtlijnen van CPION. Het doel is hier de rode en gele vlaggen te herkennen voor eventuele doorverwijzing. Deel 1 wordt afgerond met een theoretisch examen.

 

Meer info...

...

Tinnitus is geen aandoening dat zich alleen maar in het oor bevindt. En dat geeft perspectief om te onderzoeken waar Tinnitus nog meer mee te maken heeft. Tijdens deze training besteden we veel aandacht aan onderliggende klachten en bijkomende factoren. 
Naast het bespreken van de verschillende behandelmogelijkheden wordt de focus gelegd op de anamnese van tinnitus. Door de dag heen krijg je vele tips om jouw cliënten verder te helpen.
 
Na deze training kan je op een holistische diepere laag kijken naar de verschillende factoren die met tinnitus te maken hebben en een persoonlijk behandelplan op te stellen.
 
Deze scholing kan gevolgd worden voor bij- en nascholing voor de Medische Basiskennis.
 
PLATO: Verdieping van Zintuigen en sensorisch systeem / Pathologie
 

Meer info...

...beschouwen als een verzet of afweer tegen iets nieuws, tegen de wijze waarop advies gegeven wordt of de manier waarop iemand zich, gedraagt. Mensen kunnen ook weer­stand of blokkades hebben tegen de inhoud van een bepaalde boodschap of te­gen de persoon die de boodschap overbrengt.

Veel communicatie storingen tussen mensen worden veroorzaakt doordat ze niet precies zeggen wat ze te zeggen hebben: ze communiceren indirect. Bijvoorbeeld door iets anders te zeggen, niets te zeggen of onvolledig te zijn. Soms kan het heel nuttig zijn niet direct te zijn in je communicatie, bijvoorbeeld als je jezelf wilt beschermen omdat een ander jou wil manipuleren. Of wanneer je iets wilt zeggen, maar het moment daar niet geschikt voor is. Vaak echter zijn mensen indirect terwijl ze in die situatie best direct zouden kunnen zijn.

Het komt ook re­gelmatig voor dat de boodschap (inhoud) en de boodschapper (persoon) aan elkaar gekoppeld worden, zodat de boodschapper de schuld krijgt van het (vervelende) bericht. Dit kan een rol spe­len bij een slecht-nieuwsgesprek. In de bijscholing Blokkades tijdens therapie leer je omgaan met deze blokkades en weerstand in je praktijk.

Een mogelijke oorzaak van weerstand is gehechtheid aan het oude. Veel mensen willen dingen het liefst bij het oude laten, zelfs wanneer de oude situatie niet ideaal is. Ze hebben ermee leren le­ven. Ook zijn ze bang dat door de verandering dat wat wél goed was aan de oude situatie zal verdwijnen. Van het oude weet je im­mers wat je hebt.

In de persoon die vanuit weerstand of blokkades reageert in therapie, zit vaak iets te­genstrijdigs: aan de ene kant wil iemand zijn probleem oplossen, aan de andere kant durft hij niet te veranderen en verzet hij zich. Hij wil dat alles blijft zoals het is.

Meer info...

...beter dan genezen!

De oplossing daarvoor ligt in het bewust worden van de onderliggende beweegredenen om een ander te willen helpen. Wanneer je daarvan meer bewust bent, zul je ook beter voor je zelf kunnen blijven zorgen. Over die bewustwording gaat deze verdiepingsdag.

Want, wanneer je goed voor je zelf zorgt, kun je nog beter voor een ander zorgen!

Jij staat centraal

Met een aantal systemische vragen, krijg je meer zicht op de eigen onbewuste beweegredenen. Verder zul je op deze dag ontdekken welke innerlijke kwaliteit deze beweegreden neutraliseert en zo jouw innerlijke balans verbetert. Dit zorgt er weer voor dat je jezelf optimaal ten dienste kunt stellen van de ander zonder je zelf daarbij te verliezen. Zo blijft ‘geven’ en ‘ontvangen’ in evenwicht en zorg je ook goed voor jezelf.  

Toegevoegde waarde

De inhoud van de reader, de vragenlijst en de verkregen inzichten kun je na deze dag goed toepassen voor jezelf en in je werk met cliënten. Deze training is ook geschikt om te volgen als bij/nascholing voor de Medische en/of de Psychosociale basiskennis.

PLATO Categorie: Verdieping van Therapeutische Basisvaardigheden / Attitude van de therapeut

Meer info...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: