Welkom

op de website van het Bijscholing instituut voor Therapeuten - BivT!

Ben jij op zoek naar Post-HBO praktijkgerichte professionaliseringsdagen? Dan is het Bijscholing instituut voor Therapeuten het instituut voor jou. BivT heeft een breed aanbod voor therapeuten uit de complementaire en reguliere zorgverlening. Alle docenten zijn freelancers die door het BivT worden gefaciliteerd en hun praktijk ervaring willen overdragen. Uiteraard is het BivT erkend, hebben wij een instituutsaccreditatie van de SNRO en worden alle dagen door vele beroepsverenigingen erkend. Ons motto: 'samenwerking en professionalisering'.

BivT wil de kwaliteit van zorgverleners in therapeutische, psychologische en coachingpraktijken verhogen. Wij faciliteren dat door middel van praktijkgerichte professionaliseringsdagen voor therapeuten uit de alternatieve, complementaire en reguliere gezondheidszorg.

De praktijkgerichte professionaliseringsbijscholingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, methodieke ontwikkelingen en de daarbij noodzakelijke theoretische kennis op HBO/WO niveau. Accreditaties die het BivT verkrijgt geeft eveneens de erkenning aan over de interne en externe kwaliteit.

Wij hopen dat ook jij ons aanbod interessant vindt en dat wij je binnenkort mogen ontvangen op één van onze locaties. Heb je suggesties? Stuur dan een mail naar ons.


Mindfulness voor professionals vanuit de Kum Nye traditie

Nathalie Wilkers, docente Mindfulness voor Professionals

Is tweedegraads leerling van Tarthang Tulku; de lama die Kum Nye heeft doorontwikkeld naar Westerse maatstaven. Kum Nye is een geheel van oefeningen m.b.v. meditatie, visualisatie, yoga, ademhaling en zelfmassage uit de Tibetaanse...

do 17-05-2018 | Meer info...

...Tibetaanse medische traditie. De oefeningen zijn eenvoudig, maar hebben een diepgaande uitwerking op lichaam en geest. Van haar leraar Robert Hartzema heeft zij geleerd hoe zij hier  boeddhistische psychologie oefeningen aan toe kan voegen die een diepgaande therapeutische uitwerking hebben. Nathalie heeft ervaren dat al deze oefeningen uiterst effectief zijn bij het verlichten van spanningen en het opheffen van emotionele en fysieke blokkades. Hierdoor ontstaat een nieuw evenwicht in lichaam en geest.  Deze opgedane kennis deelt ze graag met haar studenten en cliënten.

Kum Nye is een geheel van oefeningen m.b.v. ademoefeningen, meditatieve bewegingsoefeningen en zelfmassage uit de Tibetaanse medische traditie. In deze training worden boeddhistische psychologie-oefeningen toegevoegd met een therapeutisch doel. De oefeningen zijn eenvoudig, maar hebben een diepgaande uitwerking op lichaam en geest. Deze aanpak is uiterst effectief bij het verlichten van spanningen en het opheffen van emotionele en fysieke blokkades. Daardoor ontstaat opnieuw evenwicht in lichaam en geest.

Wat Mindfulness je kan brengen

Mindfulness is training in aandacht waarbij je jezelf concentreert op wat er is in dit moment. Omdat dit het verleden en de toekomst minder op de voorgrond zet. Alle vreugde en passie die je je kunt voorstellen, kan nu de jouwe zijn op dit moment, in plaats van op een later tijdstip. Op dit moment kun je beginnen aan een prachtige toekomst. Mindfulness is training om in het moment te zijn, waarmee je creativiteit en daadkracht ontwikkelt om je leven vorm te geven vanuit je innerlijke kracht.

De tijd en onze dromen

De tijd die we tot onze beschikking hebben is beperkt. Hoe we die tijd gebruiken, is daarom een ​​van de belangrijkste beslissingen die we nemen. Toch is het veel te gemakkelijk om tot morgen uit te stellen, waar we vandaag van dromen. Het hectische tempo van het moderne bestaan ​​biedt ons een gemakkelijke uitweg; we laten onze ambities varen en onze energie weglekken in dagelijkse beslommeringen. In onze vrije tijd verliezen we onszelf in afleidingen, ogenschijnlijk om meer tijd en ontspanning te hebben om ons doel in de toekomst te realiseren. Of we vertellen onszelf dat we onze dromen ooit zullen waarmaken als we andere, minder belangrijke doelen hebben bereikt. In werkelijkheid is het onze dieper gelegen angst die ons ervan weerhoudt om vervulling te zoeken in het hier en nu. Omdat we falen als een mogelijkheid beschouwen. De redenen om onze persoonlijke groei uit te stellen, lijken degelijk en rationeel. Als we ons echter afvragen waar we werkelijk op wachten, ontdekken we dat er geen echt geldige reden is waarom we het nastreven van de dromen die we hebben, moeten uitstellen.

De weg naar binnen is de weg naar buiten

Wanneer je jezelf de vraag stelt: "Waarom niet nu?" dan doe je een beroep op jouw innerlijke kracht om je ambities te realiseren. We hebben (onbewust) het idee dat we op de een of andere manier het geluk niet verdienen, dat we niet beseffen dat we in het heden veel kunnen doen om het te beginnen. Maar wanneer we aandachtig kijken naar ons bestaan ​​en onze staat van zijn, dan kun je de spirit vinden om op dit moment je leven te veranderen. "Waarom niet nu, inderdaad!" We stellen het alsmaar om verschillende redenen uit, van een waargenomen gebrek aan tijd tot een legitiem gebrek aan zelfvertrouwen, maar de waarheid is dat er geen andere tijd is dan het heden. Wat we ook willen bereiken, we zullen het sneller en met een grotere mate van efficiëntie bereiken, wanneer we leren om het moment te beleven en het meeste te halen uit de middelen die we tot onze beschikking hebben.

Op weg…

Alle vreugde, passie en tevredenheid die je je kunt voorstellen, kan nu de jouwe zijn, in plaats van op een bepaald moment in de tijd. Je hoeft alleen jezelf eraan te herinneren dat er niets tussen jou en de vervulling staat. Het is er al, wachtend om door jou te worden ontdekt. Als je besluit dat vandaag de dag is dat je jouw lot in handen neemt, dan zal het zich ontvouwen en jouw leven veranderen. Laat Mindfulness ook voor jou werken.

Meer info...

...Vooruitkijken’ op 6 september.

Samenwerking zorgverleners met integrale visie

Het thema is ‘De kracht van samenwerken en vooruitkijken’. Als professionals in de Integrale Zorg elkaar beter weten te vinden en weten te versterken, is dat goed voor iedereen. Alleen in gezamenlijkheid kan er kracht ontstaan. Hoe komt het dat samenwerking nu nog niet vanzelfsprekend is? Gewoonweg omdat velen in het CAM-veld zich niet realiseren dat de weg open is. De eerste stappen zijn al gezet en dit is nog maar het begin. Tijdens het Congres is de weg open om heel eenvoudig samenwerkingen aan te gaan, elkaar goed te leren kennen en geïnspireerd te worden door alle thema’s die aan bod komen.

De toekomst van de Integrale zorg
De toekomst van de Integrale Zorg is zó interessant dat u de informatie hierover niet wilt missen! Door kennis op te doen van integrale benaderingen en therapievormen is doorverwijzen veel gemakkelijker, zowel voor de therapeut als voor de complementair werkend arts.Regionale zorgverleners met integrale zorgvisie ontmoeten elkaar op de zorgmarkt, ook nu weer met de mogelijkheid om elkaar inhoudelijk te leren kennen en zo te kunnen samenwerken.

Sprekers en programma

Het programma bestaat o.a. uit:

 • Martine Busch directeur Van Praag Instituut. Spreekt over Een brede blik op Integrale Zorg.
 • Carl Verheyen, oud-topsporter, oud-directeur van twee gezondheidscentra, Positieve Gezondheid: Kansen voor de Integrale Zorg.
 • Michael Milo, verbinder in gezondheidszorg
 • Sabine Uitslag, voormalig 2e Kamerlid, gezondheidswetenschapper (Dagvoorzitter en Moderator themaworkshop Integrale Zorgcentra)

U kunt presentaties bijwonen, aan workshops deelnemen en actief te netwerken op de zorgmarkt. U ontmoet uw collegae-zorgverleners en krijgt informatie over de integrale benaderingen en therapievormen om zo een eerste stap te zetten richting regionale samenwerking. Kijk op de website (www.nibig.nl/congres2018) voor uitgebreide informatie over het programma en de onderwerpen die de sprekers gaan behandelen en om een congreskaart te bestellen.

Korting? gebruik de code: BIVT18

De prijs van een ticket is €197,-, hiervoor wordt u gedurende de hele dag gefêteerd. Catering, lezingen en workshops zijn bij de prijs inbegrepen. Gebruik de relatiecode “BIVT18” en u betaalt slechts €159,- voor deze dag.
Doe mee en leer uw collegae uit de integrale zorg kennen, zodat u meewerkt aan het versterken van de integrale zorg en samenwerkt aan een krachtige toekomst. Zorg dat u deel uit maakt van de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn en bestel uw ticket!

Meer info...


Kijk voor meer nieuws in het Archief......gericht op het leren begrijpen en accepteren van gedachten, verhelderen van de eigen waarden en jezelf activeren om een waardevol leven na te streven in plaats van te vechten tegen onvermijdelijke zaken.

Toepassing en meerwaarde

ACT is vooral geschikt voor patiënten met een angststoornis of die op een andere wijze worstelen met negatieve gevoelens, gedachten of herinneringen. Door hen te leren hier op een andere manier mee om te gaan verandert de invloed die deze ervaringen op hun leven hebben en ontstaat er ruimte om actief te werken aan een waardevol leven in de vorm van gezondheid, relaties, spiritualiteit, creativiteit etc.

Werkwijze 

Tijdens de twee praktijkgerichte professionaliseringsdagen krijg je – naast een theoretisch kader – diverse oefeningen aangereikt. Je ervaart zelf een aantal ervaringsgerichte oefeningen en oefent ACT interventies. 

De kernprocessen die wij behandelen zijn:

 • Acceptatie (je open stellen)
 • Contact met het huidige moment (aanwezig in het hier en nu)
 • Waarden (weten wat er toe doet)
 • Verbonden actie (doen wat nodig is)
 • Zelf als context (puur bewustzijn)
 • Defusie (kijken naar je denken) 

Meer info...

...

Als er sprake is van een gezonde relatie dan is de afhankelijkheid niet in die mate aanwezig dat het ongezond voor je is. Afhankelijkheid binnen de relatie komt in allerlei vormen en gradaties voor en het kan moeilijk zijn om de grens te bepalen waar in de relatie de ongezonde patronen ontstaan.

In iedere relatie komen situaties voor waarbij we vinden dat ons verlangen naar liefde en erkenning niet voldoende word bevredigd. We denken dan vaak dat dit aan de situatie ligt en proberen hier iets aan te veranderen. We gaan op zoek naar situaties die ons wel een prettig en voldaan gevoel geven. Voor je het weet, zit je in een negatieve spiraal wat obsessief gedrag met zich mee brengt. Je kunt bepaalde dingen niet meer laten en het zorgt voor steeds meer problemen.

Wil jij als hulpverlener, zowel bij jezelf als bij jouw cliënten de symptomen van deze verslavingsvorm leren herkennen zodat je ervoor kunt zorgen dat een lijdensweg kan worden voorkomen? En wil je leren hoe je gezonde patronen kunt realiseren binnen relaties? Dan is deze praktijkgerichte professionaliseringsdag voor professionals waar ik je graag ontmoet.

Meer info...

...aanpakken van oorzaken en het vinden van structurele oplossingen. De manier van kijken naar klachten kan geïntegreerd worden binnen de eigen manier van denken en toegepast worden bij andere klachten. Zoals overspanning en burn-out. Er is op deze praktijkgerichte bijscholingsdag veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en vragen.

Van klacht naar kracht
Depressiviteit is een complexe aandoening met vele mogelijke oorzaken. Geïntegreerde aandacht voor de fysieke, emotionele, spirituele en mentale aspecten en de mogelijke systemische oorzaken daarachter zorgt ervoor dat iemand zichzelf en de klachten in een ander daglicht plaatst. Dat biedt de mogelijkheid er beter en sterker uit te komen: van klacht naar kracht. 

Meer info...

...

We starten deze dag met de kenmerken, gevolgen en ontstaan van eetstoornissen en dan met name over emotie-eten. Hierbij wordt ook besproken hoe je met je cliënt hierover het beste het gesprek over aan kan gaan. Over Emotie eten hangt toch nog een taboe, dus dat kan soms lastig zijn; de schaamte voor de cliënt is groot.
Vervolgens zullen we verschillende behandeltrajecten die je in kan zetten doornemen en stil staan bij wat noodzakelijk is en wat terug dient te komen tijdens de behandeling.
Als laatste gaan we aan de slag om het geleerde toe te passen in de praktijk aan de hand van het werken met verschillende casussen.

Meer info...

...in het heelal, en dus ook alles op aarde, bestaat uit een vorm van energie.
Een natuurwet zegt dat energie niet verloren kan gaan, maar energieën kunnen elkaar wel beïnvloeden en in elkaar overgaan.

Het doel van deze bijscholing is om onze grenzen te verleggen met het energiewerk. Ons bewust maken van onze mogelijkheden en dat er geen grenzen zijn.Gebruik van energie vraagt inzichten, beheersing en meesterschap. Daarbij leer je op een intuïtieve en creatieve manier naar jezelf te kijken, ervaar je wat je eigen energie is, hoe het stroomt in je lichaam en in je aura en leer je energie schoon te maken en aan te vullen in je praktijk en bij jezelf.

Thema’s op lesdag zijn:

 • Bewaken van je eigen energie
 • Omgaan met de verschillende energieën
 • Energie in je praktijkruimte
 • Energie van de cliënt
 • Energie-healing

In de tweede dag, de casuïstiek dag, is gericht op de leervragen vanuit de praktijk en maken we een verdieping in het werken met universele energie

Meer info...

...maken?

Het antwoord is: Ja

Toch zijn we ons vaak (te) onbewust van de invloed die entiteiten, aanhechtingen en niet-eigen energie op ons kan hebben. Kan dat kwaad? Moeten we bang zijn van entiteiten, aanhechtingen en niet-eigen energie? Is het misschien gevaarlijk om er mee bezig te zijn?
Ieder mens heeft te maken met deze vormen van energie, dus ook onze cliënten. Wat betekent dit voor jezelf als therapeut(e)? Hoe herken je het is en is het belangrijk om er mee te kunnen werken als therapeut(e) en hulpverlener?

Al deze vragen en misschien nog meer, komen aan bod tijdens deze boeiende bijscholingsdag!

BivT faciliteert deze bijzondere bijscholingsdag in samenwerking met RTNederland 

Meer info...

...gids. De plattegrond van de stad zal menigeen uitnodigen mee te dwalen door de zes wijken, en daar de zes wijkdelen te bezoeken. 

De stad van Axen, is een metafoor voor menselijke interacties en transacties. Tijdens die zwerftocht ontdekt Ferdinand dat de   wijken symbool staan voor interacties en de wijkdelen symbool zijn voor transacties. Hij leert van kinderen hoe hij invloed kan laten gelden op de axen. We bezoeken de wallen van de ommuurde stad, de stegen en Archax. Ferdinand beschrijft in zijn zeven daags bezoek aan de stad van Axen een beeld van menselijke relaties en onze eigen kracht. Deze kennis van de reactie en interactie leert Ferdinand mensen be-grijpen en schept mogelijkheden voor in-grijpen.

´. . . voor allen die enig inzicht willen krijgen in de humanistische psychologie.’ © Copyright NBD/Biblion, Leidschendam. 

F. Cuvelier gebruikte voor zijn Stad van Axen de inzichten van de Roos van Leary om zijn model van de stad, vorm te geven.  De roos van Leary, is het meest bekende communicatiesysteem. Helaas wordt het ook vaak mis-gebruikt. Dit systeem wordt op de trainingsdag verkend door middel van een test waarmee deelnemers een voorkeurpositie op de roos inzichtelijk maken. De test, die deelnemers ontvangen, bestaat uit een vragenlijst, sleutel en een grafiek. Met een sleutel wordt de eigen voorkeursposities op de roos van Leary berekend om het resultaat later in te tekenen in een grafiek. Vanaf dit punt worden twee specifieke eigenschappen die belangrijk zijn voor therapeuten besproken. Ten eerste wordt de ‘Interpersonal Diagnosis of Personelity’ van T. Leary besproken. Ten tweede wordt er aandacht gegeven aan de beïnvloeding van communicatie met behulp van posities vanuit de Roos van Leary. Dit proces is beschreven door B. van Dijk. Communicatietrainingen maken regelmatig gebruik van posities binnen de roos van Leary. Deze beïnvloeding van gesprekken wordt geoefend tijdens de workshop met de Trainers Tool.

De roos van Leary is in opbouw, inzet anders dan de stad van Axen. Uiteraard zijn er ook overeenkomsten met de stad van Axen. De roos van Leary was de basis voor de ontwikkeling van de stad van Axen. De verschillen en overeenkomsten van beide systemen worden besproken. De verschillende manieren waarop beiden kunnen worden ingezet in de praktijk wordt vanuit persoonlijke voorkeuren van de deelnemers besproken. Door middel van een POP-opdracht wordt ervaren hoe praktisch deze theorie kan zijn voor cliënten en op welke wijze dit in de praktijk kan worden ingezet.

Meer info...

...heeft en welke sporen ze achtergelaten hebben.

Gelaatkunde is een veelomvattend systeem; een systeem om dat wat we weten bewust te maken. De veelzijdigheid en de toepasbaarheid van Gelaatkunde zijn groot als die op een juiste manier worden ingezet.

In het kort: Kijken naar de buitenkant van lichaam en gezicht om iets over de binnenkant de persoonlijkheid, talenten, sterktes en zwaktes te weten te komen. Het is een boeiende, praktische doeltreffende leer om jezelf en een ander beter te begrijpen. Bovendien bouw je met de leer van de gelaatkunde een onbetaalbare schat aan mensenkennis op.

Deze module A is de eerste stap in het leren van gelaatkunde. In drie dagen wordt er gekeken naar het gezicht, de mond en de neus. Je zet de eerste stappen in het leren zien en interpreteren van de verschillende kenmerken en wordt zo bekent met de techniek van de leer gelaatkunde.

Het mooie van Gelaatkunde is dat iedereen dit kan leren en het toepasbaar is in elke denkbare situatie. Gelaatkunde helpt in het verkrijgen van inzichten en kan helpen bij het maken van keuzes. Door deze leer herken je je eigen streven je eigen krachten die je aanzetten om je idealen na te volgen. Je herkent ook je eigen valkuilen je minder sterke eigenschappen.
Gelaatkunde is een wetenschap die helpt om als ouder, pedagoog, coach, trainer therapeut, arts degenen te begrijpen die men op moet voeden, begeleiden, coachen of als patiënt moet kan helpen.

Na module A is het mogelijk om module B en C te volgen. Deze zorgen ervoor dat je meer bekwaam wordt en naar nog meer details in het gezicht kunt interpreteren. Daarna is het mogelijk om met een meegebrachte gast Casuïstiek te doen op basis van de geleerde technieken.

Voor meer informatie kijk bij: Module B, of Module C.

BivT faciliteert deze modules in samenwerking met Instuut Gelaatkunde  

Meer info...

...bijvoorbeeld ook opmerken dat we moe of gespannen zijn en rust en ontspanning nodig hebben.

Maar zijn er nog zaken zoals lichaamsbouw, kracht, zintuigelijke gevoeligheid, lenigheid, fysieke klachten, talenten of ziekten die ons informatie kunnen geven over hoe het met ons gesteld is en wat we wellicht op meer geestelijk vlak te kort komen en behoefte aan hebben of ons meer informatie kunnen verschaffen over wie we in wezen zijn?

Dat nu is de uitdaging van deze dag over Het Lichaam Spreekt. Met open aandacht, zo veel mogelijk zonder oordeel, schuld of schaamte, vrij en open te kijken naar het creatieve kunstwerk dat ons lichaam is en wat daarin tot uitdrukking komt.

Op deze bijscholingsdag hebben we respect voor het geheel van lichaam en geest van onszelf en onze cliënten. We doen een poging om de taal van het lichaam (waarin de geest zich uitdrukt) beter te verstaan. Deze informatie kan ons helpen om de eenheid of balans in onszelf en onze cliënten te herstellen.

Meer info...

...

Bij Ideomotorisch reageren werk je met de kracht van het onbewuste. Door middel van vingersignalen kunnen er aan het onbewuste, als bron van wijsheid, vragen worden gesteld die niet alleen oorzaken opsporen maar ook richting kunnen geven aan oplossingen. De vingersignalen van Le Cron horen thuis in de hypnotherapie en geven verassende resultaten.

Hypnotherapie is nog steeds een van de meest succesvolle vormen van psychotherapie, toegankelijk voor een grote groep cliënten, zelfs als er weinig ik-sterkte is. In deze bijscholing leer je deze methode kennen en toepassen. Verder worden er op dag 2 knelpunten besproken, puntjes op de i gezet en casuïstiek behandeld. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar hoe je als therapeut moet omgaan met uit het onbewuste verkregen informatie van de cliënt.

Ben je ook onder de indruk van de kracht van het onbewuste? Wil je je tools uitbreiden? Dan is de 2-daagse workshop Ideomotorisch reageren een unieke kans om je kennis en vaardigheden als therapeut te vergroten.

Meer info...

...meer grip op de meest invloedrijke factor in een succesvolle behandeling.

Minder doen, meer bereiken

Justin Cooper, docent van de training, heeft zijn eigen visie van therapie: Hoe harder je werkt als hulpverlener des te minder aanwezig en empathisch je bent als mens. Andersom is het ook zo: Hoe meer je als mens aanwezig en empathisch bent des te meer bereik je als hulpverlener met minder inspanning. Waarom is dit? 

Meer ruimte voor jezelf

Wanneer je bewuster contact maakt met je cliënt vanuit je menselijkheid (levenservaring, kwetsbaarheid en liefde) ontstaat er een oprechter, eerlijker en authentieker contact. Dit werkt bevrijdend en ontspannend voor allebei. Wat dit betreft, maak jij echt het verschil en het is verbluffend om te merken dat door veel minder te doen je veel meer kunt bereiken. 

Je bent twee rollen in een mens

Tegelijkertijd houd het je scherp in de zin dat je eigen persoonlijk proces door gaat. Een van de deelnemers van deze bijscholing beschrijft dit heel mooi in haar volgende feedback: 

“In deze bijscholing word je denk ik daar empathisch geraakt waar je de volgende stap in je eigen proces van bewustwording mag zetten als mens en ook als hulpverlener. Want uiteindelijk ben je twee rollen in een mens en ieder schakelt op zijn manier. Dat was ook het mooie van deze bijscholing. Dat ik zag gebeuren dat ieder mens datgene pakt wat hij/zij ermee kan.” 

Meer info...

...

In de 2-daagse bijscholing Kerntransformatie leer je om deze storende delen te veranderen. Je komt hiermee tot inzicht en kunt terugkeren naar de “kernintentie” van dit deel. Deze intentie is altijd positief, maar vaak niet meer passend bij je huidige leven.

Deze techniek is vooral een uitkomst voor cliënten die zich afvragen waarom ze juist wel of niet altijd iets doen en daar last van hebben. Ook voor kinderen is deze techniek , met aangepast taalgebruik, zeer toepasbaar en effectief gebleken. Afhankelijk van de ik-sterkte van de cliënt kan er gewerkt worden met of zonder trance.

Op dag 1 leer je in deze bijscholing de techniek kennen en toepassen. In dag 2 zal uitgebreid worden ingegaan op knelpunten en casuïstiek. Deze kan door de cursisten ook zelf worden ingebracht in de les.

Meer info...

...praktijk.

Laat je op deze Introductiedag dag verbazen door de wondere wereld van de spiertestmethode bekend van Touch for Health en Kinesiologie! Gemakkelijk te leren en breed inzetbaar.

Deze bij- en nascholing is bedoeld voor zelfstandig werkend therapeuten en coaches, die (nog) meer willen weten over de achtergronden van vitale energie, het spiertesten en kinesiologie. Kinesiologie kun je zien als de effectieve combinatie van fysiotherapie, psychologie en acupunctuur. Kinesiologie maakt gebruik van de spiertestmethode. Met deze non-verbale testmethode wordt eenvoudig, zonder apparatuur, snel en zonder veel praten stressfactoren en de bijbehorende (energie)-blokkades opgespoord en weggenomen. Deze bijzondere manier van werken sluit aan bij de eigen wijsheid van het lichaam waarmee je direct leert communiceren. Het resultaat: meer energie en beter in balans! Je kunt na deze dag het geleerde direct toepassen. Ook kan deze methode gemakkelijk geïntegreerd worden binnen de eigen manier van werken. 

Kortom: Een mooie kans om meer dan 25 jaar ervaring met kinesiologie in een notendop aangereikt te krijgen!

Wil je meer weten over Henk? Lees een mooi artikel over een bezoek aan de kinesioloog.

Meer info...

...verstrikkingen te doorzien en te ontspannen worden situaties en omstandigheden helderder waardoor letterlijk en figuurlijk ruimte vrij komt om de verborgen behoefte te ontdekken. Door deze fundamentele gewaarwording kan de oorspronkelijke coachvraag opnieuw gedefinieerd worden tot een kernachtiger thema.

Werkwijze

De praktijkprofessionalisering bevat het werken met het vier stappen Mindfulness Oefen Kwadrant (MOK) interventiemodel. De ingrediënten van het MOK bestaan uit meditatie (mindfulness), zelfonderzoek, lichaamsgerichte oefeningen, visualisaties en specifieke bewustzijnsoefeningen. Het gedachtegoed achter het MOK interventiemodel is gebaseerd op elementen uit de boeddhistische psychologie. De tijdsduur van het groeiproces van de cliënt kan uiteen lopen van één sessie tot een aantal sessies.

Meer info...

...

In deze workshop maak je kennis met technieken uit Eenzijdig Relaties Verbeteren - ERV® waarmee je elke relatie kunt helpen verbeteren vanuit één kant. Hiermee kun je werken met cliënten die je eerder wellicht niet kon helpen en kun je heel gericht werken aan het verbeteren van de relatie vanuit de beleving van je cliënt. Bij het eenzijdig werken kan je cliënt zich volledig vrij voelen om alle gedachten en emoties omtrent de relatie te uiten, zonder daarmee de ander of de relatie te beïnvloeden. Ook zal je cliënt niet afwachten tot de ander stappen zet, maar volledig verantwoordelijkheid nemen voor de relatieverbetering. Natuurlijk kun je deze technieken niet alleen gebruiken voor je cliënten, maar ook om je eigen relaties te verbeteren.

Meer info...

...gezien en gehoord.

Vanuit dans- bewegingstherapeutische modellen wordt op een eenvoudige wijze kennis gemaakt met het lichaam en het lichaam in beweging, het effect hiervan in de somatische overdracht en je eigen rol hierin als professional. We zullen werken met het lichaamsbeeld en de al dan niet vertrouwde bewegingspatronen die van invloed kunnen zijn. 

LichaamsBewustzijn kan bijdragen aan een helder relationeel contact. 

Dans- Bewegingstherapie (DBT) is een specialistische, ervarings- en lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Deze behandelvorm en psychologische hulpverlening wordt ingezet om ontwikkelings- en/of veranderingsprocessen in gang te zetten.

Binnen dans- bewegingstherapie, ook wel Vaktherapie Dans genoemd, staat het uitdrukken en vormgeven van ervaringen, emoties en gedachten middels ervarings- en bewegingsgerichte werkvormen centraal. Dans- bewegingstherapeuten werken vanuit een theoretisch kader waarin lichaam en brein onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (body-mind-connection).

Meer info...

...te frissen en aan de hand van de gepresenteerde casuïstiek de verdieping in te gaan.

Tijdens de MBK Update dag worden twee stelsel behandeld; een in de ochtend en een in de middag. Telkens 3 uren. Pieter zal verdere uitleg over deze stelsels geven dan mogelijk was tijden de MBK/PsBK opleiding en geeft tevens iedereen de mogelijkheid om zijn/haar casuïstiek in te brengen. Daarnaast wordt er natuurlijk gekeken naar de gele en rode vlaggen en hoe jij die cruciale symptomen kunt opvangen en/of herkennen zodat adequate terug- of doorverwijzing naar de huisarts of medisch specialist kan plaatsvinden.

Deze lesdag is geschikt als bij en/of nascholing voor de MBK of PsBK.

PLATO: Verdieping op Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid

Meer info...

...ervaart als last/hinder, naar boven te halen zonder het brein hiermee te belasten.

Hiernaast is het terugbrengen van de hoogste gevoelswaarde die hierop rust een belangrijk onderdeel, alsmede therapeutisch versterkend. Deze zullen we allemaal tegenkomen en vooral gaan ervaren door praktijkgerichte professionalisering.

Tijdens de ontwikkeling van mijn methodiek zijn trials gehouden en is vast komen te staan dat het brein sneller en rustiger reageert en vooral direct herstelt vanaf de start van deze methodiek. Puur door de biologische werking van het brein te gebruiken verkreeg ik het meeste effect binnen de behandelingen.

De grote kracht van de Mental-X® zit in het snel aantoonbaar effect, korte duur die de techniek nodig heeft en de vergrootte mentale kracht die het nalaat. Uit vele ervaringen is gebleken dat psychosomatiek, dwangstoornissen, ongewenst gedrag en emoties sterk verminderen en zelfs geëlimineerd konden worden.

Meer info...

...Dwingende gedachten over de toekomst en het verleden treden niet langer op de voorgrond, en je maakt ruimte om je gedachten te accepteren, verwerken en los te laten.

De unieke waarde van Kum Nye is gelegen in het brengen van ontspanning en evenwicht tussen lichaam en geest. Omdat de aanpak zowel vanuit de lichamelijke als de psychologische aanpak bestaat, leidt het tot integratie tussen lichaam en geest bij alles wat we doen. Hierdoor is de werking van deze ontspanning veel sterker dan het gevoel van welbehagen van andere methodes. Als we leren om onze zintuigen te openen en rechtstreeks contact te maken met onze gevoelens, dan worden lichaam en geest volledig met elkaar in contact gebracht en wordt iedere ervaring rijker, gezonder en mooier.

Kum Nye is een zachte vorm van zelfgenezing die spanningen verlicht, negatieve patronen transformeert en ons helpt om balans te vinden tussen in- en ontspanning. Het heelt lichaam en geest en zorgt voor kalmte en soepelheid. Naarmate we dieper in contact zijn met onszelf, krijgen we ook beter contact met anderen. Zowel cliënten als professionals hebben baat bij Kum Nye Mindfulness. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je cliënt zich werkelijk gehoord en geaccepteerd voelt? Door mindful om te gaan met wat hij/zij in brengt. Hoe stimuleer je het proces van zelfherstel? Door bewustwording en ontspanning in gang te zetten. Jouw cliënt vindt zichzelf terug en zal weer verbinding ervaren. Dit en meer behandelen we in de training Mindfulness voor Professionals.

Meer info...

...overvraagd word. Dan ontploft het!

N. Couvelier, auteur van De Stad van Axen, heeft zijn theorie vereenvoudigd in het huis vol gevoelens. Hij heeft een dierenroos ontwikkeld. Dieren staan, symbool voor gedrag. Het cup a soup-voorbeeld is het wasbeertje, dat voor iedereen zijn uiterste best doet, tot het moment dat het overvraagd wordt: Cup a soup!

Tijdens de training worden het gedrag van de dieren, het effect van hun gedrag op andere dieren (interactie) uitgewerkt. Werken met dieren als totum heeft het voordeel dat zelfs jonge kinderen snel de gevolgen van hun gedrag kunnen inschatten. Onze cup-a-soup-manager zou tijdens de training door rolwisseling van dier, leren dat een foutje moet kunnen. Door oefeningen, spelvormen, materialen en werkbladen worden de therapeutische mogelijkheden van de Axenroos ervaren. Veel uniek materiaal wordt gedeeld en mee gegeven. De training is praktisch waardoor kennis en het verkregen materiaal direct inzetbaar is bij cliënten.

Voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers worden ook oefeningen gedaan waarbij met verschillende werkvormen, de eigen prevalentie wordt onderzocht. Verder worden deelnemers uitgedaagd om verschillende interactiemogelijkheden ervaren. Dit gebeurt door rolwisseling: een steenbok lokt bij de kameel ondergeschikt of klagend gedrag uit, terwijl een leeuw kan zoeken waar een ‘bres te slaan is’, en de schildpad keert zich af. Bewustwording van dit gedrag is belangrijk. Daarna is oefenen met andere rollen een ware uitdaging. Kennis en kunde van de Axen-roos geeft inzicht in communicatie op meta niveau.

De trainingkennis is geschikt om cliënten te ondersteunen en trainingkennis-vaardigheid van de deelnemers. Tevens ontvangen deelnemers prints van het complete Axendieren kwartet, een test en dierenkaartjes om zelf te maken.

Meer info...

...

In deze training gaan we niet alleen praten en lopen, maar reflecteren wij voortdurend op de omgeving. Hierdoor kun je de omgeving effectief gebruiken als spiegel en inspiratiebron. Hiervoor leer je veel creatieve reflectietechnieken van onze outdoor experts: Een reflectieve coaching methode.

Er wordt veel geoefend met technieken waarbij je enerzijds aan jezelf werkt en anderzijds vertrouwd raakt met de beoefening van onze reflectieve stijl van coaching. Er wordt veel gewandeld, de docenten geven voorbeeldsessies en er zijn groepsoefeningen. Je krijgt tijdens elke dag ruimschoots gelegenheid de geleerde tools met elkaar te oefenen.

Outdoor lifecoaching is zeer geschikt om mensen te helpen hun stress beter te hanteren. Door de natuur in te gaan glijdt de stress al bijna vanzelf van je af.

Heb je eerder bij het BivT wandelcoaching gedaan? Naam dan contact op: Dan kun je meteen meedoen met de tweede dag van de training Outdoor Lifecoaching en betaal je dus voor één dag minder. 

Meer info...

...Panorama waarmee je jezelf of je cliënten hierbij hulp kunt bieden.

In de bijscholing komen uitgebreid de interventies van het Sociaal Panorama van Lukas Derks aan bod. Het concept van deze interventies is: “De relatie wordt bepaald door de locatie in de ruimte”. Door de plek van een gevisualiseerde relatie te veranderen, verandert ook de relatie. Het lijkt eenvoudig, maar het werkt!

In de interventie: “het transtemporale zelf” leer je bij jezelf of bij je cliënten de oorspronkelijke bronnen weer aan het ik te koppelen. Dit zorgt ervoor dat deze in het dagelijks leven weer toegepast kunnen worden.

Op de lesdag wordt aandacht besteed aan het leren kennen en toepassen van de interventie. In het tweede deel wordt er gewerkt met de ervaring van de cursisten en worden de puntjes op de i gezet zodat niets er jou van weerhoudt dit met vertrouwen toe te passen in jouw werk.

Sociaal panorama is een verfrissende bijscholing geven door Rita Gras.

Meer info...

...Dat kan een diepe frustratie worden en een diep verlangen oproepen. Je stem is net als de ogen een spiegel van de ziel en wil zich bevrijden.

Werken met stem is een krachtig middel binnen therapie en coaching. Je stem en je eigen klank zijn altijd in het hier en nu.

Stembevrijding gaat erover dat je meer en meer je eigen lied kunt zingen. Hierbij gaat zingen niet om het leveren van een prestatie, maar om uiting te geven aan dat wat er leeft. Dat is een authentiek en individueel proces, dat voorbij elk oordeel gaat.

Stembevrijding is een speelse en uitdagende ontdekkingsreis naar meer expressie en creativiteit. Je zult ervaren dat werken met de stem een ingang is tot verwerking en bewustwording van conditioneringen en vrijheid.

Een dag voor jou om je te laten voeden en te inspireren. Als je meer bewustzijn wilt hebben omtrent de werking van klank en stem en met extra gereedschap naar huis wilt gaan. Zeker als je werkt met mensen die een verlangen hebben naar meer vrijheid, die meer ruimte in willen nemen en hun eigen geluid in de wereld willen zetten.

Zingen is zowel de metafoor voor jouw vrije stem als ook een daadwerkelijke uiting daarvan. Stembevrijding is een weg naar buiten én naar binnen; confronterend, transformerend, bevrijdend en ook gewoon ontzettend leuk.

Meer info...

...feedback en bespreken van praktijksituaties zorgen ervoor dat jij je eigen aanpak bij verliesbegeleiding kunt verbeteren.

Uitgangspunt van de praktijk professionaliseringsdagen is de visie dat verlies - en rouwbegeleiding in het nu plaats vindt en een aanpak op maat vraagt.

Op deze casuïstiekdag zullen we, op een interactieve manier, gezamenlijk ons hoofd buigen over de ingebrachte casuïstiek. Inhoudelijk gaan we uit van de rouwtheorie zoals deze in de driedaagse training verliesbegeleiding is behandeld. Aangevuld met het maken van een anamnese om in te schatten waar de rouw stagneert en/of er sprake is van normale of gecompliceerde rouw.

Je wordt dringend uitgenodigd om zelf een bijdrage te leveren door het inbrengen van casuïstiek.

Meer info...

...

Soms zijn deze stemmen in jezelf hoorbaar: ‘je moet eens beter je best doen’ of  ‘dat slaat nergens op’. Soms opereren ze meer ondergronds.

Deze innerlijke stemmen hebben een functie, althans vanuit hún gezichtspunt. Er zijn geen vijanden in ons, het zijn meer onhandige ridders die het goed met ons voorhebben.

Op deze trainingsdag leer je kritische processen herkennen én maak je kennis met de drijfveren van jouw ‘innerlijke criticus’. Je zult merken dat in een goede verstandhouding transformatie mogelijk is en je gaat meer ruimte ervaren en meer levensenergie voelen.   

En natuurlijk is er aandacht voor hoe dit proces bij cliënten te herkennen en te helpen transformeren.  

 

Meer info...

...beter dan genezen!

De oplossing daarvoor ligt in het bewust worden van de onderliggende beweegredenen om een ander te willen helpen. Wanneer je daarvan meer bewust bent, zul je ook beter voor je zelf kunnen blijven zorgen. Over die bewustwording gaat deze verdiepingsdag.

Want, wanneer je goed voor je zelf zorgt, kun je nog beter voor een ander zorgen!

Jij staat centraal

Met een aantal systemische vragen, krijg je meer zicht op de eigen onbewuste beweegredenen. Verder zul je op deze dag ontdekken welke innerlijke kwaliteit deze beweegreden neutraliseert en zo jouw innerlijke balans verbetert. Dit zorgt er weer voor dat je jezelf optimaal ten dienste kunt stellen van de ander zonder je zelf daarbij te verliezen. Zo blijft ‘geven’ en ‘ontvangen’ in evenwicht en zorg je ook goed voor jezelf.  

Toegevoegde waarde

De inhoud van de reader, de vragenlijst en de verkregen inzichten kun je na deze dag goed toepassen voor jezelf en in je werk met cliënten. Deze training is ook geschikt om te volgen als bij/nascholing voor de Medische en/of de Psychosociale basiskennis.

PLATO Categorie: Verdieping van Therapeutische Basisvaardigheden / Attitude van de therapeut

Meer info...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: