Tot op de dag van vandaag blijft mijn enthousiasme voor Gelaatkunde ofwel praktische mensenkennis toenemen. Het gefascineerd en het gegrepen zijn door deze manier van praktisch kijken blijft en speelt in al haar vormen een grote rol in mijn leven.

De kennis van gelaatkunde geeft je een fantastisch hulpmiddel om op een snelle manier een persoon te analyseren. Hoewel we spreken van gelaatkunde, is het natuurlijk nooit alleen maar een gezicht wat je persoonlijkheid laat zien. Iedereen kan gezichten lezen, alleen weet je niet te verklaren wat je ziet of voelt. In dit blog gaan we het wat meer hebben over de oren!

Wat zeggen de oren over de persoon?

Over oren is gelaatkundig heel veel te vertellen. Oren laten je, je diepste onbewuste innerlijke drijfkracht zien. Tegenwoordig kun je aan de vorm van het oor de identiteit van iemand achterhalen net als van een vingerafdruk.

Met Gelaatkunde kijken we naar vormen van het hele lichaam dus ook aan de vorm van het oor kun je de energie “aflezen” en kun je aan het oor de snelheid van de beweging, rust en het stap voor stap beschouwen herkennen. De klankgevoeligheid zorgt ervoor dat geluid hard naar binnen kan komen en sommige kunnen in staat zijn het niet willen horen door “ Oost Indisch doof “ te zijn.

Zo kun je ook de belangrijkheid van materiele zekerheden zien. Kijken in materiele zin is ook kijken naar de belangrijkheid van familie, vrienden als werk want dat is ook een vorm van zekerheden. Binnen de Chinese gelaatkunde staat de oorlel voor het “vat van rijkdom”. De oren laten de kracht van het vertellen zien. Vertel je wanneer je werkelijk iets wilt vertellen of laat het oor de kracht van de persoonlijkheid zien, met zijn sterke drijfkracht van het mededelen van persoonlijk verworven kennis, ervaring en inzichten.

De kans is dan aanwezig dat de ander het enthousiasme van vertellen niet goed begrijpt en dat je je dan onbegrepen voelt. De communicatie wordt een halt toegeroepen wat weer aan de spanning en mimiek te zien is van de mond en omgeving.  

Het gezicht is jouw identiteit je drukt je ook uit via je uiterlijk vorm en je communiceert met je gezicht via jouw mond maar ook de mimiek speelt een belangrijke rol hierin. Jouw innerlijke beleving door ervaringen kan ervoor zorgen dat je verandert. Wanneer je innerlijk verandert, verandert ook je gezicht. Het gezicht is namelijk een externe en dynamische projectie van je innerlijke lichamelijke- en emotionele beleving.

Kleine microsignalen van de mimiek van onze mond en omgeving laten zien dat je ergens niet mee eens bent. Zo heeft ook elke mimiek zijn eigen boodschap over innerlijke strijdt of pijn.

In de patho-physiogmonie, dit is de ziekteleer binnen de Gelaatkunde, kun je aan het oor de status van verschillende lichamelijke eigenschappen herkennen. Door bijvoorbeeld naar de veranderingen van de oorlel te kijken kun je zien of je lichamelijk over grenzen gaat, terwijl de buitenste oorrand (helix) juist weer iets verteld over de aanleg van de wervelkolom en eventuele verstoringen daarin. De omgeving van onze mond laat zien hoe wij het leven verteerd hebben en over de energetische staat van onze organen.

Wat kun je herkennen met gelaatkunde?

Met gelaatkunde kun je meer dan alleen naar de oren kijken, zo kun je onder andere zien:

  • Waar de persoon over grenzen gaat
  • De energie van iemand wat herkenbaar is aan de vorm
  • De grenzen op zowel fysiek als op emotioneelvlak
  • Of de persoon de knopen door wilt hakken of juist afwachtend is
  • Gestimuleerd moet worden of juist afgeremd

Als je weet hoe de energie van een persoon is kun je ook handvatten geven zodat de grenzen bewaakt worden. Als je weet waar de sterke / minder sterke kanten van iemand zijn kun je inspelen op de talenten van de persoon.

Gelaatkunde leren

In de opleiding is het niet zo dat je alleen theorie krijgt. De bedoeling is dat je het leert en weet toe te passen. Het praktisch karakter krijg je omdat je het ook meteen toepast op je medecursisten. 

Volg de training gelaatkunde met Joyce van der Voort.

© Joyce van der Voort

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: