Integratieve Psychologie en Psychotherapie

Vorm:
Vakcategorie(├źn): Psychosociaal

Integratieve Psychologie en Psychotherapie

Terug

Het BivT heeft een samenwerking met de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en psychotherapie (AIHP) die gevestigd is in België en al meer dan 35 jaar ervaring heeft met opleidingen. BivT faciliteert de opleiding voor Nederland. AIHP kiest bewust voor een totale benadering van de psychologie, ook wel 'integratief' genoemd. Wij brengen veel, soms tegenstrijdige benaderingen samen. De samenvoeging van verschillende psychologische inzichten maakt onze werkwijze onderscheidend van andere instituten en geeft het beste resultaat tot een professionele behandelaar.

Integratieve Psychologie en Psychotherapie

De opleiding Integratieve Psychologie en Psychotherapie leidt u op tot Europees gecertificeerd 'ECP'-houder, Europees geregistreerde therapeut, psychotherapeut (in België), psychologisch consulent en personal coach. 

Mensbeeld

Vanzelfsprekend zijn wij bekend met alle belangrijke theoretische en praktische modellen. Onze voorkeur ligt bij het groeimodel, dat de verschillende aspecten van het psychisch functioneren indeelt in pathologisch, modaal en optimaal. Wij spreken dan ook liever niet over de ziekten-genezende psychiater of psychotherapeut, maar over de psycho-anagoog. Dat is iemand die het psychisch en emotioneel groeiproces op gang kan brengen en bevorderen.

De opleiding

Onze opleiding duurt minimaal 3 jaar plus 1200 uur supervisie. Centraal staan de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en het ontwikkelen van professionele vaardigheden om met anderen om te gaan, zowel psychotherapeutisch als psycho-anagogisch. Wij geven de opleiding in samenwerking met het Bijscholing Instituut voor Therapeuten (BivT).

BivT

Het BivT is het grootste onafhankelijke instituut van Nederland op het gebied van praktijk professionalisering. BivT is een innovator op het gebied van hulpverlening en wordt breed erkend door beroepsverenigingen van therapeuten en coaches uit de complementaire gezondheidszorg. Het faciliteert en organiseert scholingen door heel Nederland gebaseerd op persoonlijke-, methodieke- en kennisontwikkeling.

Certificering

De AIHP heeft van de EAP de status van EAPTI gekregen. Hiermee heeft de AIP het recht gekregen om zichzelf "European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI)" te noemen in alle uitingen en dat alle studenten die het volledige programma hebben doorlopen het recht hebben op het ECP.

Meer informatie vindt u op de website van AIP-Nederland.


Bijscholingen in de categorie Psychosociaal

Depressie en antidepressiva

Hulpverleners komen vaak in aanraking met cliënten met depressieve klachten die vaak anti-depressiva voorgeschreven hebben gekregen.Door de symptomen in een breder en ook systemisch perspectief te plaatsen, wordt een zekere logica zichtbaar. Dat biedt aangrijpingspunten voor het effectief...

HSP volwassenen

Hooggevoelig zijn heeft een grote invloed op het dagelijkse leven en veel mensen kampen met overprikkeling en hieruit voortkomend onhandig gedrag. Door de veelheid aan symptomen is het soms een zoektocht naar de oorzaak van de klachten en hier een passend antwoord op te vinden om de kwaliteit...

Migraine in therapie

Migraine is een serieuze en veelvoorkomende aandoening. Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders lijden aan migraine. Ziekmeldingen door migraine kosten het bedrijfsleven jaarlijks 1.7 miljard euro. Nederlanders melden zich gezamelijk 5.4 miljoen dagen per jaar ziek door migraine. Opvallend is dat...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: