Medische basiskennis

Vorm: MPsBK
Vakcategorie(ën):

Medische basiskennis

Terug

Sinds 2010 hebben de zorgverzekeraars aangekondigd dat therapeuten in de complementaire gezondheidszorg, voor 1 januari 2017 moeten voldoen aan een minimale basiskennis eisen als zij in aanmerking willen blijven komen voor vergoedingen van hun cliënten.

Sinds halverwege 2013 is er duidelijkheid gekomen met de PLATO-eisen waaraan een dergelijke opleiding minimaal moet voldoen. Het BivT heeft zowel de Medische basiskennis als de Psychosociale basiskennis ontwikkeld volledig in overeenstemming met deze eisen en biedt modulair aan.

Therapeuten die bij een beroepsvereniging willen aansluiten die erkend wordt door zorgverzekeraars kunnen naast een vakgerichte post-HBO opleiding onze modules volgen. Beroepsverenigingen geven zelf aan of je de medische - of de psychosociale basiskennis dient te doen. Enkele beroepsverenigingen geven te kennen dat je zowel de medische - als de psychosociale basiskennis dient te hebben afgerond.

Medische basiskennis

De opleiding stelt je in staat op een professionele wijze een eigen praktijk te kunnen voeren in de complementaire gezondheidszorg in Nederland. Een professionele therapeut kenmerkt zich doordat hij een goed besef heeft van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, kennis heeft van het diagnostisch proces en zijn/haar cliënt waar nodig doorstuurt naar de reguliere medisch behandelaars. De inhoud en omvang van de aangeboden en getoetste leerstof geven hiervoor de ondersteuning en richting. De studenten leren de basiskennis voor therapeutisch handelen. Hieronder vallen geen details van behandelingen die toegepast kunnen worden op de cliënt. Wilt u een therapeut worden in de complementaire gezondheidszorg, dan is dit slechts een basis. Hiernaast zal een volledige beroepsopleiding gevolgd moeten worden.

De opleiding is door de zorgverzekeraars verplicht gesteld voor iedere zorg behandelaar en moet volgens de PLATO-eisen van 2013 behaald zijn. Daarnaast is een lidmaatschap bij een geregistreerde beroepsvereniging verplicht die is aangesloten bij een erkende koepelorganisatie. Beroepsverenigingen kunnen je vertellen of je de verplichte Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis volgen. Men kan ook beiden verplichten! 

Je kunt geregistreerd worden bij het CPION abiturienten register met alleen Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis. 

Deel 1 en deel 2
Onze opleiding bestaat uit 2 delen. Deel 1 van de opleiding Medische Basiskennis bestaat uit de Introductie MBK, Algemene MBK en Introductie PsBK. Deel 2 is een meer algemeen deel en zit zowel in de opleiding PsBK als in deze opleiding. Het volgen van beide delen is verplicht voor iedereen die in aanmerking wil komen voor het diploma Medische Basiskennis, erkend door het CPION.

 

Programma overzicht MBK en PsBK

Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit onderstaande delen.

Voor deze opleiding is dit:

1 - Deel 1: 10 dagen

  • Introductie (2 dagen)
  • Algemene Kennis (6 dagen)
  • Introductie PsBK (2 dagen)

2 - Deel 2: 5 dagen

  • Introductie Wet & Ethiek (1 dag)
  • Farmacologie (2 dagen)
  • Consultvoering (2 dagen)

Vrijstellingen omtrent MBK

Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat er geen vrijstellingen gegeven mogen worden. Iedereen die voor 2005 een diploma MBK of PSBK heeft behaald zal dit opnieuw moeten doen. Heb je na 2005 bij het BivT het diploma MBK of MPP behaald, neem dan contact op met het secretariaat voor de eventuele aanvullende mogelijkheden en advies.

Behalen diploma MBK en/of PsBK

Na het behalen van het diploma kun je je definitief registreren bij de CPION. Het BivT verzorgt de registratie waarvoor je je moet aanmelden zodra je start aan deel 2. Momenteel zitten deze registratiekosten inbegrepen in de prijs van deel 2.

Zowel MBK als PsBK

In sommige gevallen willen deelnemers zowel de medische als de psychosociale basiskennis halen. In dit geval hoef je dan slechts 1 keer deel 2 te volgen en ook voor het andere eerste deel krijgt u 200,- korting. Je hoeft de eerste twee lesdagen niet nogmaals te doen en hebt geen aanwezigheidsverplichting voor óf Introductie Psychosociale basiskennis óf de eerste twee dagen van het psychopathologie gedeelte van de psychosociale basiskennis (afhankelijk van welke je de tweede keer volgt). Je zult geen vrijstellingen krijgen voor bepaalde examenvragen, dit omdat deze dagen wel blijven behoren tot onderdeel van de lesstof. Volg je een tweede deel 1, dan zul je wel apart de registratiekosten moeten betalen. Dit kan via het inschrijfformulier bij: CPION-registratie.


Bijscholingen in de categorie MPsBK

Depressie en antidepressiva

Hulpverleners komen vaak in aanraking met cliënten met depressieve klachten die vaak anti-depressiva voorgeschreven hebben gekregen.Door de symptomen in een breder en ook systemisch perspectief te plaatsen, wordt een zekere logica zichtbaar. Dat biedt aangrijpingspunten voor het effectief...

Psychosociale basiskennis (deel 1)

Weet jij al wat je in 2018 gaat doen? Groei samen met BivT! Haal nu nog voor 2018, versneld je diploma PsBK. 
De algemene Psychosociale basiskennis leidt op tot het diploma die door CPION erkend en geaccrediteerd is. Het is de basis voor elke coach en therapeut die binnen de complementaire...

Zorg ook voor je zelf

Andere mensen helpen doe je graag. Je ‘geeft’ veel als je kunt en dat gaat als vanzelf. Maar heb je je wel eens afgevraagd waarom je dat zo vanzelfsprekend doet? Daar sta je meestal pas bij stil als je er last van krijgt en merkt dat je te lang en te veel hebt ‘weggegeven’. Voorkomen is ook hier...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: