Psychosociale basiskennis

Vorm: MPsBK
Vakcategorie(├źn):

Psychosociale basiskennis

Terug

Sinds 2010 hebben de zorgverzekeraars aangekondigd dat therapeuten in de complementaire gezondheidszorg, voor 1 januari 2017 moeten voldoen aan een minimale basiskennis eisen als zij in aanmerking willen blijven komen voor vergoedingen van hun cliënten.

Sinds halverwege 2013 is er duidelijkheid gekomen met de PLATO-eisen waaraan een dergelijke opleiding minimaal moet voldoen. Het BivT heeft zowel de Medische basiskennis als de Psychosociale basiskennis ontwikkeld volledig in overeenstemming met deze eisen en biedt modulair aan.

Therapeuten die bij een beroepsvereniging willen aansluiten die erkend wordt door zorgverzekeraars kunnen naast een vakgerichte post-HBO opleiding onze modules volgen. Beroepsverenigingen geven zelf aan of je de medische - of de psychosociale basiskennis dient te doen. Enkele beroepsverenigingen geven te kennen dat je zowel de medische - als de psychosociale basiskennis dient te hebben afgerond.

Psychosociale basiskennis

Deze opleiding stelt je in staat op een professionele wijze een eigen praktijk te kunnen voeren in de complementaire gezondheidszorg in Nederland. Een professionele therapeut kenmerkt zich doordat hij een goed besef heeft van zijn eigen mogelijkheden en beperkingen, kennis heeft van het diagnostisch proces en zijn/haar cliënt waar nodig doorstuurt naar de reguliere medisch behandelaars. De inhoud en omvang van de aangeboden en getoetste leerstof geven hiervoor de ondersteuning en richting. Hieronder vallen daardoor geen details van behandelingen die toegepast kunnen worden op de cliënt. Wil je een therapeut worden in de complementaire geondheidszorg, dan is dit slechts een basis. Hiernaast zal een volledige beroepsopleiding gevolgd moeten worden.

De opleiding is door de zorgverzekeraars verplicht gesteld voor iedere zorg behandelaar en moet volgens de PLATO-eisen van 2013 behaald zijn. Daarnaast is een lidmaatschap bij een geregistreerde beroepsvereniging verplicht die is aangesloten bij een erkende koepelorganisatie. Beroepsverenigingen kunnen je vertellen of je de verplichte Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis volgen. Men kan ook beiden verplichten! 

Je kunt geregistreerd worden bij het CPION met alleen Psychosociale basiskennis of Medische basiskennis (of beide). 

Deel 1 en deel 2
Onze opleiding Psychosociale basiskennis is CPION erkend en bestaat uit 2 delen. Deel 1 van deze opleiding bestaat uit de Introductie MBK, de Algemene PsBK en Psychodiagnostische testen. Deel 2 is een meer algemeen deel en zit zowel in de opleiding MBK als in deze opleiding. Deel 1 en Deel 2 zijn verplicht voor iedereen die in aanmerking wil komen voor het diploma Psychosociale basiskennis erkend door het CPION.

     

 

Totaal programma overzicht PsBK

1 - Deel 1: 10 dagen

  • Introductie (2 dagen)
  • Algemene kennis (6 dagen)
  • Medische stelsels (1 dag)
  • Psychodiagnostische testen (1 dag)

2 - Deel 2: 5 dagen

  • Introductie Wet & Ethiek (1 dag)
  • Farmacologie (2 dagen)
  • Consultvoering (2 dagen)

Vrijstellingen

Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat er geen vrijstellingen gegeven mogen worden. Iedereen die voor 2005 een diploma MBK of PsBK heeft behaald zal het opnieuw moeten doen. Heb je na 2005 bij het BivT het diploma behaald MBK of MPP, neem dan contact op met het secretariaat voor de eventuele aanvullende mogelijkheden.

Behalen diploma MBK en/of PsBK

Na het behalen van het diploma Medische basiskennis en/of Psychosociale basiskennis kun je je definitief registreren bij de CPION. Het BivT verzorgd de registratie waarvoor je je moet aanmelden zodra je start aan deel 2. Het BivT verzorgt de registratie waarvoor je je moet aanmelden zodra je start aan deel 2. Momenteel zitten de kosten hiervoor inbegrepen in de kosten van deel 2.

Zowel MBK als PsBK

In sommige gevallen willen deelnemers zowel de medische als de psychosociale basiskennis halen. In dit geval hoef je dan slechts 1 keer deel 2 te volgen en ook voor het andere eerste deel krijg je 200,- korting. Je hoeft de eerste twee lesdagen niet nogmaals te doen en hebt geen aanwezigheidsverplichting voor óf Introductie Psychosociale basiskennis óf de eerste twee dagen van het psychopathologie gedeelte van de psychosociale basiskennis (afhankelijk van welke je de tweede keer volgt). Je zult geen vrijstellingen krijgen voor bepaalde examenvragen, dit omdat deze dagen wel blijven behoren tot onderdeel van de lesstof.


Bijscholingen in de categorie MPsBK

Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus (DM) noemen wij ook wel suikerziekte. Het is een aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed te groot is door een afwijking in het hormoonstelsel. Behalve acute klachten en ontregeling geeft onbehandelde DM een grotere kans op allerlei complicaties op langere...

Overdracht- Tegenoverdracht

De meeste hulpverleners zijn niet onbekend met het fenomeen van de overdracht, staan er ook wel bij stil, maar in veel gevallen komt het mogelijke besef pas achteraf. Hulpverlener en cliënt bevinden zich dan vaak al geruime tijd in een negatieve spiraal die over en weer pijnlijke gevoelens kan...

Psychopathologie

Psychopathologie is een deelgebied in de psychologie dat zich richt op psychopathologische stoornissen. De psychopathologie is een wetenschap die aan de basis ligt van behandelingen van o.a. de psychotherapie. Hiernaast is het ook deels een beschrijvende of descriptieve wetenschap van...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: