De Nederlandse Cranio-Sacraalvereniging stelt zich niet alleen ten doel de belangen van haar leden te behartigen, maar bewaakt ook de kwaliteit van de beroepsuitoefening van aangesloten therapeuten en verzorgt mede de mogelij kheden tot bij- en nascholing. De NCSV kent hiertoe onder meer een therapeutenregister, een Intercollegiale Toetsingscommissie en een klachtenprocedure.

De NCSV acht het belangrijk om optimaal contact met gelijksoortige beroepsuitoefenaren te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: