Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de grenzen van beroepen in de gezondheidszorg en welzijnszorg, waarbij gesproken werd over de uitoefening van het betreffende beroep 'op haptonomische basis'.

In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is haptotherapie en het beroep haptotherapeut definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sinds dat jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt, die geleid heeft tot een (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut met de daaraan verbonden kwaliteitseisen.

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is dé landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. Om een volwaardige positie in de gezondheidszorg voor de toekomst te behouden en deze te versterken, positioneert de haptotherapie zich, naast de (para)medische en psychologische disciplines, in de (eerstelijns) gezondheidszorg. De leden van de vereniging - zij die zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten - voldoen uit het oogpunt van kennis, kundigheid en professionaliteit aan de hoge eisen die bij een beroepsbeoefenaar in de (eerstelijns) gezondheidszorg mogen worden verwacht.

Met een hoge professionaliteit en een homogeen ledenbestand onderscheidt de VVH zich van de andere spelers in de markt.

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: