Het Verbond Van Energetisch Therapeuten is een beroepsvereniging van Energetisch Therapeuten. VVET is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig therapeuten. Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG en in 2017 aangevuld met leden van de BHET. De samensmelting is tot stand gekomen na een jarenlange nauwe samenwerking binnen de koepelorganisatie.

 De VVET is een moderne vereniging in ontwikkeling die zich laat leiden door de navolgende richting en waarden.Door onze eigen authentieke kracht volledig te erkennen en vertrouwen, ontwikkelen wij als VVET bewustZIJN, maken wij verbinding(en) en creëren een gevoel van thuis komen, voor en met onze leden.

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: