In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Beroepsverenigingen die bij deze registratie aangesloten zijn: NVBT, NVDAT, NVDT, NVvMT, NVPMT, NVPMKT, NVVS

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: