De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps-)opleidingen integrale en complementaire gezondheidszorg.

SNRO combineert specifieke know how van het beroepsveld met kennis en ervaring van accreditatie en visitatie in een onafhankelijke rol. De kwaliteitswaarborging geeft ze samen met de opleidings- instituten vorm, door de weg te vinden tussen beoordeling van kwaliteit aan de ene kant en verbetering en ontwikkeling van kwaliteit aan de andere kant.

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: