De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) is de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland. De NVPMT maakt deel uit van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). In de FVB werkt de NVPMT samen met andere beroepsverenigingen van vaktherapeuten.

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: