De SKB is een certificerende organisatie op het gebied van Opleidingen en bij- en nascholingstrajecten op post- hbo-niveau.

De SKB verleent op basis van objectieve toetsing de gecertificeerde opleidingen en scholingen een Kwaliteitskeurmerk.

Het SKB-Keurmerk biedt tevens een garantie aan studenten dat zij zich via de gecertificeerdeopleidingen en bij- of nascholingen gedegen kwalificeren voor het beroepenveld.

SKB is een Stichting zonder winstoogmerk.

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: