De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Zij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

Voorts spannen wij ons in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zoeken wij actief het overleg met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: