Accreditatie Beleid

Accreditatie Beleid

BivT doet er alles aan om trainingen te organiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ook zetten we ons ervoor in om trainingen erkend te krijgen door accreditatiecommissies zodat hiermee een bewijs wordt geleverd dat deze van toegevoegde waarde zijn voor jou als therapeut of coach.

De overkoepelende accreditatie-instanties die materiaal beoordelen op Post-HBO en HBO-Bachelor niveau kijken hierbij naar de ervaring van de trainer, de gegeven training en de manier van lesgeven of deze aan de eisen voldoen om dit op minimaal HBO-Bachelor niveau te plaatsen. Bekende instituten zijn o.a.: CPION, KTNO en CGO. Het kan zijn dat zorgverzekeraars eisen dat een bijscholing of opleiding geaccrediteerd is door een van deze landelijk erkende instituten.

Beroepsverenigingen willen vaak zelf ook controle houden op de bijscholingen die ze erkennen omdat ze dit willen linken aan hun vakgebied. In sommige gevallen is dit begrijpelijk! Dit kan echter ook leiden tot overbodig werk door het beoordelen van materiaal dat al door deskundigen is beoordeeld. Aangezien het BivT te maken heeft met zeer veel beroepsverenigingen is het dus belangrijk dat we zo goed als mogelijk de actuele informatie verstrekken.

Het laten accrediteren van een trainingen is helaas niet gratis. Aangezien het BivT als doelstelling heeft kwaliteit te bieden voor een zo laag mogelijke prijs voor de deelnemers, conflicteert dit soms. Wij willen echter graag dat je jouw studie belastingpunten kunt behalen voor het bijwonen van een training bij het BivT.

Wij streven ernaar om al onze trainingen te laten erkennen door de koepelorganisaties waarmee wij vinden dat we in de basis hebben voldaan aan alle kwaliteitseisen. Sommige beroepsverenigingen erkennen het en anderen helaas niet! BivT gaat dan met de vereniging in gesprek om tot een oplossing te komen. Het is niet wenselijk dat er voor dezelfde training dubbele kosten worden gemaakt wat de prijs alleen maar onder druk zet terwijl de kwaliteit is gestandaardiseerd.

Veel gestelde vragen:

Meestal zijn er veel vragen over erkenning en accreditatie. Daarom vind je hieronder een paar veel-gestelde vragen die wij zo veel mogelijk up-to-date proberen te houden. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

1. Erkent mijn beroepsvereniging deze bijscholing als deze niet in de lijst staat?

Om fouten te voorkomen vragen wij altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om contact op te nemen met jouw beroepsvereniging. Zij kunnen je duidelijkheid geven of zij de training erkennen/ accrediteren, hoeveel punten je ontvangt en of zij de training goedkeuren als medische en/of psychosociale basiskennis.

2. Kan ik een verzoek indienen voor accreditatie?

Als lid van een beroepsvereniging kan je bij je eigen beroepsvereniging aanvragen of zij de training die je wilt volgen willen erkennen en/ of accrediteren. Dit zodat jij je punten kan ontvangen die je jaarlijks van je beroepsvereniging dient te behalen.

3. Er zijn wel andere leden van mijn beroepsvereniging die de training hebben gevolgd, betekent dit dat de training erkend wordt door mijn beroepsvereniging?

Dit is moeilijk te beoordelen en is aan jouw beroepsvereniging zelf. Je moet voor het antwoord daarom bij jouw beroepsvereniging zijn.

4. Mijn beroepsvereniging erkent de MBK en/ of PsBK niet!

De lijst MPsBK / MBK / PsBK is door de erkende koepelorganisaties erkend daar deze aan de PLATO-eisen voldoet. Deze lijst is ook terug te vinden op de website van de CGO-opleiders. Het BivT kan niet verantwoordelijk worden gehouden als beroepsverenigingen een eigen beoordelingssysteem hanteren waar het BivT de landelijke eisen hanteert. Men zal met de eigen beroepsvereniging hierover in gesprek kunnen gaan!

Disclaimer:
BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst van beroepsorganisaties niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je! BivT kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het alsnog niet ontvangen van accreditatie punten bij je beroepsorganisatie.