Accreditatie Beleid

Accreditatie Beleid

Als bijscholing instituut doen wij er alles aan om bijscholingen te organiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ook zetten we ons ervoor in om deze bijscholingen erkend te krijgen door accreditatiecommissies zodat hiermee een bewijs wordt geleverd dat deze van toegevoegde waarde zijn voor jou als therapeut of coach.

Er zijn overkoepelende accreditatie-instanties die materiaal beoordelen op Post-HBO en HBO-Bachelor niveau. Deze kijken hierbij of de gegeven stof en manier van lesgeven aan de eisen voldoen om dit als HBO-Bachelor niveau te zien. Bekende instituten zijn o.a.: FONG, NVAO, SNRO, CPION, SKB en KTNO. Het kan zijn dat zorgverzekeraars eisen dat een bijscholing of opleiding geaccrediteerd is door een van deze landelijk erkende instituten.

Beroepsverenigingen willen vaak zelf ook controle houden op de bijscholingen die ze erkennen omdat ze dit willen linken aan hun vakgebied. In sommige gevallen is dit begrijpelijk. Dit kan echter soms leiden tot overbodig werk door het beoordelen van materiaal dat al door deskundigen onder de loep is genomen. Aangezien wij te maken hebben met circa 80 beroepsverenigingen is het dus belangrijk dat we hier verstandig mee omgaan.

Het laten accrediteren van een bijscholing kost geld. Aangezien wij als doelstelling hebben kwaliteit te bieden voor een zo’n laag mogelijke prijs voor de klant, conflicteert dit soms. Wij willen echter graag dat je jouw bijscholingspunten krijgt voor het volgen van een training bij het BivT.

Wij streven ernaar om al onze bijscholingen te laten erkennen door een overkoepelende organisatie waarmee wij vinden dat we in de basis hebben voldaan aan kwaliteitseisen. Deze instituten geven een professioneel oordeel en verklaring dat de training Post-HBO en HBO-niveau is. Sommige beroepsverenigingen zullen dit erkennen en andere niet. Daarom zullen we (ook op verzoek) in gesprek gaan met beroepsverenigingen en misschien ook dubbel laten accrediteren bij specifieke beroepsverenigingen.

Meestal zijn er veel vragen over erkenning en accreditatie.Daarom vind je hieronder een paar veelgestelde vragen die wij zo veel mogelijk up-to-date proberen te houden. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Veel gestelde vragen:

1. Erkent mijn beroepsvereniging deze bijscholing als deze niet in de lijst staat?

Het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training, contact op te nemen met jouw beroepsvereniging. Mocht jouw beroepsvereniging de bijscholing wel erkennen zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

2. Kan ik een verzoek indienen voor accreditatie?

Ja, dat kan! Mocht je contact opgenomen hebben met jouw beroepsvereniging en zij geven aan nog niet onze bijscholing te accrediteren, dan kun je een verzoek bij ons indienen om dit te doen. Wij zullen dan beoordelen of de investering om de bijscholing te laten accrediteren mogelijk is. Wij zullen hier naar jou toe zo open mogelijk in communiceren.

3. Er zijn wel andere leden van mijn beroepsvereniging die de training hebben gevolgd, betekent dit dat de training erkend wordt door mijn beroepsvereniging?

Dit is moeilijk te beoordelen en is aan jouw beroepsvereniging zelf. Je moet voor het antwoord daarom terecht bij jouw beroepsvereniging; het is wel aannemelijk dat dit het geval is. Mocht blijken dat de bijscholing gewoon erkend wordt, dan vragen wij aan jou dit bij ons te melden zodat we dit duidelijk op de website kunnen vermelden.