Accreditatie Beleid

Accreditatie Beleid

Als bijscholingsinstituut doen wij er alles aan om trainingen te organiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ook zetten we ons ervoor in om deze trainingen erkend te krijgen door accreditatiecommissies zodat hiermee een bewijs wordt geleverd dat deze van toegevoegde waarde zijn voor jou als therapeut of coach.

Er zijn overkoepelende accreditatie-instanties die materiaal beoordelen op Post-HBO en HBO-Bachelor niveau. Deze kijken hierbij naar de ervaring van de trainer, of de gegeven training en manier van lesgeven aan de eisen voldoen om dit als minimaal HBO-Bachelor niveau te zien. Bekende instituten zijn o.a.: NVAO, SNRO, CPION, SKB en KTNO. Het kan zijn dat zorgverzekeraars eisen dat een bijscholing of opleiding geaccrediteerd is door een van deze landelijk erkende instituten.

Beroepsverenigingen willen vaak zelf ook controle houden op de bijscholingen die ze erkennen omdat ze dit willen linken aan hun vakgebied. In sommige gevallen is dit begrijpelijk. Dit kan echter soms leiden tot overbodig werk door het beoordelen van materiaal dat al door deskundigen is beoordeeld. Aangezien het BivT te maken heeft met meer dan 150 beroepsverenigingen is het dus belangrijk dat we zo goed als mogelijk de actuele informatie verstrekken.

Het laten accrediteren van een training kost geld. Aangezien het BivT als doelstelling heeft kwaliteit te bieden voor een zo laag mogelijke prijs voor de deelnemer, conflicteert dit soms. Wij willen echter graag dat je jouw studie belastingpunten krijgt voor het bijwonen van een training bij het BivT.

Wij streven ernaar om al onze trainingen te laten erkennen door de overkoepelende organisatie waarmee wij vinden dat we in de basis hebben voldaan aan alle kwaliteitseisen. Sommige beroepsverenigingen erkennen het en anderen helaas niet. BivT gaat dan wel met de vereniging in gesprek om tot een oplossing te komen. Het is niet wenselijk dat er voor de zelfde training meerdere kosten worden gemaakt wat de prijzen alleen maar onder druk zet terwijl de kwaliteit niet wijzigt.

Veel gestelde vragen:

Meestal zijn er veel vragen over erkenning en accreditatie. Daarom vind je hieronder een paar veel-gestelde vragen die wij zo veel mogelijk up-to-date proberen te houden. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

1. Erkent mijn beroepsvereniging deze bijscholing als deze niet in de lijst staat?

Het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om contact op te nemen met jouw beroepsvereniging. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen dan horen wij dat graag van je!

2. Kan ik een verzoek indienen voor accreditatie?

Ja, dat kan! Mocht je contact opgenomen hebben met jouw beroepsvereniging en zij geven aan nog niet onze training te accrediteren, dan kun je een verzoek bij ons indienen om dit te doen. Wij zullen dan beoordelen of de investering om de training te laten accrediteren mogelijk is. Wij zullen hier naar jou toe zo open mogelijk in communiceren.

3. Er zijn wel andere leden van mijn beroepsvereniging die de training hebben gevolgd, betekent dit dat de training erkend wordt door mijn beroepsvereniging?

Dit is moeilijk te beoordelen en is aan jouw beroepsvereniging zelf. Je moet voor het antwoord daarom terecht bij jouw beroepsvereniging; het is wel aannemelijk dat dit het geval is. Mocht blijken dat de bijscholing gewoon erkend wordt, dan vragen wij aan jou dit bij ons te melden zodat we dit duidelijk op de website kunnen vermelden.

4. Mijn beroepsvereniging erkent de MBK en of PsBK niet!

De lijst MPsBK / MBK / PsBK is door de erkende koepelorganisaties erkend daar deze aan de PLATO-eisen voldoet. Deze lijst is ook terug te vinden op de website van de CGO-MPsBK. Het BivT kan niet verantwoordelijk worden gehouden als beroepsverenigingen een eigen beoordelingssysteem hanteren waar het BivT de landelijke eisen hanteert. Men zal met de eigen beroepsvereniging hierover in gesprek kunnen gaan!