Accreditaties

Accreditatie en erkenning

BivT staat al meer dan 20 jaar bekend als een erkend en zeer gewaardeerd bij- en nascholingsinstituut voor professionals. Deelnemers zijn altijd lid van een beroepsvereniging of werken in een instelling of maatschap. Deelnemers komen uit de complementaire en reguliere zorgverlening en zijn meestal gebonden aan verplichte jaarlijkse scholing. BivT faciliteert deze op minimaal Post Hbo-niveau en zorgt ervoor dat alle trainingen geaccrediteerd zijn en erkend.

BivT heeft diverse systeem accreditaties wat betekend dat wij jaarlijkse audits ondergaan op trainingsniveau, administratieve verwerking, AVG beleid, evaluatie beleid en heel veel meer. Daarom kunnen deelnemers gerust zijn dat er op professioneel niveau trainingen worden gefaciliteerd. Echter zijn er tussen de zeer vele beroepsorganisaties verschillen en ook al is BivT heel zorgvuldig is het raadzaam om bij je eigen organisatie te informeren.

Krijg je voor de training waar je in geïnteresseerd bent wel je Studie Belasting Uren geregistreerd? Hoeveel PE – ECT – SBU punten ontvang je? Kijk op de website van je eigen organisatie of informeer bij je eigen organisatie! Dan kan het zijn dat je alsnog punten krijgt voor het volgen van de training. We raden je dan aan om contact op te nemen met je beroepsvereniging om te vragen of zij alsnog de training kunnen erkennen.

Erkent mijn beroepsvereniging deze bijscholing als deze niet in de lijst staat?

Om fouten te voorkomen vragen wij altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om contact op te nemen met jouw beroepsvereniging. Zij kunnen je duidelijkheid geven of zij de training erkennen/ accrediteren, hoeveel punten je ontvangt en of zij de training goedkeuren als medische en/of psychosociale basiskennis.

Kan ik vragen of een bepaalde training bij mijn beroepsvereniging geaccrediteerd kan worden?

Als lid van een beroepsvereniging kan je bij je eigen beroepsvereniging aanvragen of zij de training die je wilt volgen willen erkennen en/ of accrediteren. Dit zodat jij je punten kan ontvangen die je jaarlijks van je beroepsvereniging dient te behalen.

BivT houdt zich aan het eigen accreditatiebeleid. Het BivT is een erkend bij- en nascholingsinstituut wat door onafhankelijke koepelorganisaties een instituut systeem accreditatie heeft. De meeste beroepsverenigingen hebben afspraken gemaakt om deze koepels hun accreditatie wensen te laten verzorgen. Hierdoor wordt de onderwijskundige kwaliteit en kwantiteit gewaarborgd en kan BivT betere betaalbare trainingen faciliteren die voor iedereen toegankelijk blijven.

BivT adviseert en overlegt met beroepsverenigingen het belang van samenwerking met deze organisaties en het BivT voor hun leden. Hiermee wordt ook de onafhankelijkheid van accreditaties gewaarborgd!
Daar er meer dan 150 beroepsverenigingen zijn en het BivT ruim 60 bij- en nascholingen faciliteert, is het onmogelijk deze bij vele beroepsverenigingen apart in te dienen en zeker als beroepsverenigingen hier eigen kosten voor rekenen.

Om alsnog PE punten te verkrijgen bij je beroepsvereniging raden wij je aan om als lid dit bespreekbaar te maken bij de vereniging waar je bent aangesloten.