Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen in de complementaire en reguliere gezondheidszorg

Omdat er nogal wat beroepsverenigingen bestaan binnen de gezondheidszorg hebben we een lijst samengesteld van de bij ons bekende verenigingen. Dit geeft een compact overzicht van alle, bij ons bekende,  beroepsverenigingen in de natuur- en geestelijke gezondheidszorg. Let op: Dit is geen complete lijst, maar we kunnen de lijst op verzoek aanpassen. Ook zegt vermelding in deze lijst niets over de kwaliteit van de beroepsvereniging.

let op: Onze bijscholingen zijn niet bij al deze verenigingen geaccrediteerd. Bijscholingen worden individueel geaccrediteerd bij verschillende verenigingen, je vindt de informatie hierover op de pagina’s van de individuele trainingen.

Overkoepelende verenigingen in de gezondheidszorg (alfabetische volgorde):

KAB,Klachtencommisie Alternatieve Behandelwijzen
NAP, Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
NVAZ, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
NIBIG, het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg
FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Beroepsverenigingen in de gezondheidszorg (alfabetische volgorde):

ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
ANVAG, Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda Geneeskunde
AVIG, Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde
BAMW, Beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers
BATC, Belangen Associatie Therapeut en Consument
BER, Bond van europese reflexologen
BETTEL, Beroepsvereniging voor Trainers/Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk
BMS,  Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche
BPHA, Beroepsvereniging van psychosociale hulpverlening vanuit antroposofie
BPSW, Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk
BvK, Beroepsvereniging voor Kinesiologie
CCA, Christelijke Chiropractoren Associatie
CAT, Collectief Alternatieve Therapeuten
DCF, Dutch Chiropractic Federation
FAGT, Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten
VVET, Het verbond van energetisch therapeuten
HOLOS, Academie voor Massagetherapie
JVATN, Jungiaanse Vereniging voor Analystisch Therapeuten in Nederland
BVS, Beroepsvereniging Stoelmasseurs TouchPro Europe
KNGF, Koninklijk Nederlandse Genoodschap voor Fysiotherapie
LVNG, Landelijke Vereniging Natuur Geneeswijzen
LVPW, Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden
LVSC, Landelijke Vereniging voor supervisie en coaching
MBOG, Maatschappij ter bevordering van ortomoleculaire geneeskunde
NAAV, Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
NBCG-Yi, Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen
NBGT, Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten
NBVH, Beroepsvereniging van hypnotherapeuten en aanverwante therapieën
NCA, Nederlandse Chiropractoren Associatie
NCSV, Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging
NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
NGS, Nederlandse genootschap voor sportmassage
NGVH, Nederlandse gilde van hypnotherapeuten
NIP, Nederladse instituut voor therapeuten
NMTN, Neuro Musculaire Therapeuten Nederland
NNG, Netwerk Natuurgerichte Gezondheid
NOAG, Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers
NOBCO, Stichting Nederlandse Order van Beroepscoaches
NOKH, Nederlandse Organisatie Klassiek Homeopaten
NOF, Nederlandse Osteopathie Federatie
NRO, Nederlands register voor Osteopathie
NVA, Nederlandse Vereniging voor acupunctuur
NVAGT, Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie
NVAMG, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde
NVAP , Nederlandse vereniging ter bevordering van antroposofische psychotherapie
NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende therapie
NVECP, Nederlands Verbond voor ECP-houders
NVET, Nederlandse Vereniging voor Euritmie Therapie
NVDAT, Nederlandse Vereniging voor Danstherapie
NVDT, Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie
NVKH, Nederlandse Vereniging van klassiek homeopaten
NVKT, Nederlandse vereniging voor Kunstzinnige therapieën
NVNLP, Nederlandse Vereniging voor NLP
NVO, Nederlandse Vereniging voor pedagogen en onderwerwijskundigen
NVPA, Nederlandse Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
NVPMKT, Nederlandse Vereniging voor psychomotorische kinder therapie
NVPMT, Nederlandse Vereniging voor psychomotorische therapie
NVRG, Nederlandse Vereniging voor relatie en gezins therapie
NVRM, Nederlands Vereniging voor Reikimasters
NVRT, Nederlandse vereniging voor reincarnatie therapeuten
NVST, Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
NVTCG ZHONG, Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde
NVVM, Nederlandse Vereniging voor Mesologie
NVvMT, Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
LVVP, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
NVVP, Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
NVVS, Nederlandse Vereniging van Speltherapie
NVVT, Nederlandse Vereniging voor Transformatiewerk
NWP, Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst
OPET, Organisatie psycho energetisch therapie
RCN, Register Craniosacraal Therapeuten in Nederland
Registerplein, Registerplein
SBLP, Stichting beroepsorganisatiev oor lichaamsgeorienteerde (psycho)therapie
SCN, Stichting Chiropractie Nederland
SNU, Spirituele Nationale Unie
V&VN, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
VCW, Vereniging van contextueel werkers
VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
VDV, Van Dixhoorn Vereniging
Verpleegkundigspecialismen, Voor verpleegkundige specialisten in de GGZ
VGCT, Vereniging voor gedrags en cognitieve therapie
VGP, Vereniging voor Genezing vanuit Psychosofia
VIS, Vereniging voor IOKAI Shiatsu
VIT, Vereniging van Integraal Therapeuten
VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
VMT, Vereniging van Manueel Therapeuten
VNRT, Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
VNT, Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
VNVK, Vereniging Natuurvoedingskundige
VSGP, Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia
VT, Vereniging Tekentaal
VVH, Vereniging voor haptotherapeuten
VV&H, Vereniging Verloskunde en Homeopathie
VVP, De vereniging van psychodiagnostisch werkenden
VvOCM, Vereniging van oefentherapeuten cesar- mensendieck
VvvK, Vereniging van & voor Kindertherapeuten
WIH, Wetenschappelijk instituut voor haptonomie
ZKM, Vereniging zelfkonfrontatiemethode

Overkoepelende accreditatie verenigingen in Complementaire gezondheidszorg (onderwijs)

CPION, Centrum Post initieel onderwijs Nederland
KTNO, Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
SKB, Stichting keurmerk beroepsscholingen

Mocht uw beroepsvereniging er niet bij staan en meent u toch in deze lijst thuis te horen, dan horen wij dat graag van u.