EMDR opleiding

Vorm: Bijscholing
Vakcategorie(ën): Psychosociaal / Kindertherapie


Terug

Omschrijving EMDR opleiding

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief weinig sessies.

Al meer dan achtentwintig jaar is er naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht en wordt volledig geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen bij o.a. PTSS. Eén van de verklaringen is dat het brein onder anderen door het werkgeheugen (prefrontale cortex) beïnvloed wordt en dat in relatief korte behandeltijd de hersenen de nare disfunctionele reacties na emdr behandeling sterk verminderden tot zelf verdwenen.

Toepassing en meerwaarde

De opleiding is gericht op het toepassen van het basisprotocol bij enkelvoudige-, meervoudige- en bij neurotische stoornissen. Het basisprotocol wordt divers ingezet bij enkelvoudige ervaringen en bijmeervoudige ervaring. We gaan dan ook het meertarget protocol uitvoerig behandelen waarmee je praktijkgerichte oefeningen plenair bekijkt, bespreekt en toepast.

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, instructies van de EMDR protocollen, voorbeeld sessies en (semi-)plenaire oefeningen van de EMDR interventies.

Doel

We behandelen de diagnose stelling voor EMDR behandeling in kaart te brengen en afronding van EMDR sessies en EMDR therapie. Ook wordt de evaluatie bij EMDR besproken en hoe deze in de praktijk te gebruiken.

Je maakt kennis met de vermoedelijke werking van het brein bij nare ervaringen en wat EMDR bewerkstelligd. Met name de veranderingen en werkzaamheid in de hersenen worden besproken. Je leert het EMDR protocol te gebruiken en de verschillende mogelijkheden met de bilaterale verwarrings-stimulatie te hanteren. 

 De EMDR opleiding is een praktijkgerichte professionele training gegeven door één van de meest ervaren EMDR therapeuten in nederland. De opleiding is geschikt voor professionals die zijn passie willen delen en gebruiken door hun kennis en vaardigheden eigen te maken. René is docent voor zowel de complementaire als de reguliere GZ zorgverlener. 

Doelstelling

Toepassen van de EMDR basisprotocol interventies bij volwassenen waarna een zeer brede inzit mogelijk is bij ongecompliceerde en gecompliceerde problematiek. Tevens worden behandelvoorbeelden gegeven die bij jeugd en kinderen mogelijk zijn.

Het toepassen van de protocollen bij zowel gedefinieerde als ongedefinieerde ervaringen die een disfunctionele reactie op het mens zijn hebben teweeg gebracht.

Inzicht verkrijgen hoe het protocol in al haar facetten toe te passen. Welke taal we spreken en hoe vastgelopen sessies weer vlot te trekken.

Docent

René Veraar heeft met meer dan 16 jaar EMDR ervaring een opbouwende module ontwikkeld waarin alle EMDR protocollen uitgebreid aan de orde komen. Je leert de protocollen op een deskundige en therapeutische verantwoorde manier toe te passen. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en praktijkgerichte oefeningen worden de protocollen duidelijk en maken dat je er goed in getraind wordt de behandeling toe te passen.

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

De EMDR opleiding bij het BivT is het instituut waar je na de opleiding en het supervisie programma je kunt aansluiten bij de "Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland" en een vermelding krijgt op de website www.emdr-therapeuten.nl. (Let op, in Nederland worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden door niet gecertificeerde EMDR trainers!)

 

De meest professionele en praktijkgerichte EMDR opleiding voor de complementaire en reguliere zorgverlener!

Doelgroep

Je bent geregistreerd zorg- of hulpverlener,  werkzaam binnen een instelling als o.a. psychologen, therapeuten, coaches, counselors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici.


Bijscholingen in de categorie Psychosociaal

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die je leert om emoties of gedachten waar je geen controle over hebt los te laten (acceptance) en je energie te richten op dingen waar je zelf invloed op kan uitoefenen (commitment). ACT is opgebouwd uit zes kernprocessen,...

Het lichaam spreekt

Velen raden ons aan te ’luisteren naar ons lichaam’. Ons lichaam zou dus kunnen spreken en wel tot ons. Ons lichaam ‘vertelt’ ons dat we honger of dorst hebben, zodat we er aan herinnerd worden dat we ons lichaam te eten en te drinken moeten geven. Dat zijn zaken die we wel kennen. We kunnen...

HSP kinderen

Deze kinderen vallen op doordat ze snel overprikkeld kunnen raken en vaak moeite hebben met hun emotieregulatie. Daardoor komen ze vaker in conflict met hun omgeving en wordt hun gedrag niet altijd op de juiste wijze uitgelegd. Het kan ook voorkomen dat een kind zich terug trekt en lange tijd...

Nieuwsbrief

Schrijf in of manage je nieuwsbrief:


Volg ons op sociale media: