Alle trainingen

Het BivT organiseert met zijn professionals trainingen voor vele doelgroepen op diverse gebieden.  BivT staat voor persoonlijke-, methodieke- en kennisontwikkeling. Onze visie is de samenwerking onder de vele doelgroepen binnen de zorgverlening en coaching te verruimen en praktijkgerichte professionalisering te faciliteren.

Alle trainingen worden door ervaren professionals gegeven die hun passie willen dorgeven aan professionals. Dit verbreed en verdiep de “gereedschapskist” van therapeute, psychologen, coaches en vele paramedici binnen de complementaire en reguliere zorg.

De psychosociaal hulpverlener mag dan wel geen medische diagnose stellen, zij kunnen wel helpen met ondersteuning met als doel het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen.

Coaching richt zich vooral op het vergroten van inzicht bij de cliënt. Er is vaak geen sprake van een klacht, maar wel een vraag voor begeleiding. Bij Counseling is er vaak wel sprake van een klacht, Counseling is er dan als laagdrempelige en praktische vorm van hulpverlening.

Het behandelen van kinderen (of minderjarigen) doe je als therapeut niet zomaar. Naast dat een kind kwetsbaarder is dan een volwassene kan het ook zijn dat een jongere zijn/haar grenzen test en vraagt om een andere aanpak. Vaak heb je als therapeut een achtergrond in het werken met kinderen en/of jeugd zodat je gespecialiseerd ten werk kan gaan.

Trainingen bij het BivT zijn altijd praktijk gericht. De doelstelling is ervoor te zorgen dat je als therapeut gedegen leert en het geleerde kunt toepassen in je praktijk.

Naast de behandelde theorie zal er veel tijd besteed worden aan de praktijk gerichte interventies. Er wordt plenair geoefend naar voorbeeld van de trainer waarna je een zo goed mogelijk beeld krijgt over de toepassing.

Naast de trainingen en opleidingen zijn er ook verdiepingsdagen die je kunt volgen. Hier kun je casuïstiek inbrengen vanuit je eigen praktijk. Deze worden dan behandeld om praktijkgericht te professionaliseren.

Let op: Om te zorgen dat je goed professioneel en erkend werkt heb je waarschijnlijk de Medische en of Psychosociale basiskennis gevolgd. Veel beroepsverenigingen eisen dat je naast de vakinhoudelijke kennis ook op dit gebied bij- en nascholing volgt om je kennis up-to-date te houden.

De trainingen en opleidingen die BivT faciliteert zijn onderverdeeld in categorieën die daardoor overzichtelijk voor de doelgroepen is opgezet, maar alle categorieën kunnen zeker ook door iedereen gevolgd worden.

BivT heeft dan ook een groot en breed aanbod voor de vele beroepsgroepen!