Hoe verder als het gesprek stokt

Introductie

Als therapeut/coach heb je vast wel eens ervaren dat een gesprek niet loopt zoals je wilt, verwacht of voorbereidt had. Vindt de cliënt het moeilijk om over (zijn)gevoelens te praten. Hoe kun je als therapeut/coach meer uit dit gesprek kunt halen. Wat kun je allemaal gebruiken om verder te komen?

Aankomend

Volledig aanbod zien? Zie “Agenda”

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Als je gebruik maakt van foto’s, kaarten met tekst/uitspraken, gevoels- en behoeften kaartjes, e.d.  kan de cliënt makkelijker over gevoelens, heftige gebeurtenissen, schades/kwetsuren praten. Dit kan de dialoog (weer) op gang brengen. Verder krijgt de cliënt meer en/of een ander inzicht op het gebeuren waardoor er ook vaak andere paden/wegen zichtbaar worden, zodat je  tot de kern komt waar het over moet gaan of er worden zaken zichtbaar worden die ook een rol spelen en waar de cliënt zich totaal niet bewust van was.

Toepassing, meerwaarde en werkwijze
Door de invloed van de context/systeem zichtbaar te maken ervaart de ander vaak meer autonomie op zijn eigen handelen. De ervaring leert dat dit een grote bijdrage levert in het proces waar cliënt zit. Op het moment dat je door gebruik te maken van diverse materialen er vanaf een afstand naar kunt kijken is het leed (en het lief) te overzien en geeft dit weer ruimte en inzichten.
Wat vaak weer leid tot een werkelijke ontmoeting en dialoog. Naast de (non)- en verbale taal ontwikkelt zich zo een andere taal.

Werkwijze
Ervaringsgericht plenair werken  wisselen we af met achterliggende theorie over systeem- en contextueel denken. Als deelnemer ervaar je de diverse oefeningen en interventies aan den lijve door ze zelf te doen of ze te ondergaan.

Doel

Het vullen van jouw gereedschapskist met ‘nieuwe’ en ‘andere’ verdiepende gereedschappen/methodieken in de begeleiding van (introverte)cliënten waarbij communicatie niet vanzelf gaat en/of vanzelfsprekend is.

Planning

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Overige informatie

SBU: 8 (0,29 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-

Doelgroep

De training is bedoeld als bij- en nascholing voor Psychologen, coaches, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers en andere professionals die werken met volwassenen en/of kinderen/jongeren uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde, die zich in deze manier van in dialoog komen en blijven willen ontwikkelen door te ervaren. Enige kennis van het systemische- en contextueel denken is een must.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

ABvC, BATC, CAT, FAGT, KTNO, LVNT, NBVH, NCSV, NFG, NVAGT, NVPA, NVST, SBLP, SNRO, VBAG, VIT, VIV, VVET, VvvK
(VVH punten op aanvraag)

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1

 • Opening/Kennismaken
 • Oefening “Voelen, zien en ervaren”
 • De visie die ter grondslag ligt aan ‘Hoe verder als een gesprek stokt’
 • Rol en attitude van de coach/therapeut
 • Oefenen met de diverse materialen
 • Evalueren

Voorbereiding:

 • Lees hfst 2 en 5.8 uit boek ‘Collega Coach | Docent Coach’ (Handboek voor de coach/praktijk)

Doelstelling

Na de training heeft de deelnemer stappen gemaakt in de volgende doelstellingen:

 1. Heeft inzicht in en begrip van de basisprincipes die nodig zijn voor het toepassen en inzetten van diverse materialen tijdens gesprekken als communicatie niet vanzelfsprekend is.
  Hierdoor is de ‘gereedschapskist’ met ‘nieuwe’ en ‘andere’ gereedschappen/methodieken met betrekking tot in dialoog komen en blijven.
 2. Het kunnen toepassen en werken met diverse materialen.
 3. Kennis hebben van het contextuele en systemische gedachtegoed die hier aan ten grondslag ligt.
 4. Het creëren van de werkwijze over hoe dit binnen je eigen (praktijkvoering) professie te integreren.

Herberd Prinsen

Werkt al meer dan 20 jaar vanuit HPC Training, Opleiding en Advies en een praktijk voor psychotherapie. Verder is hij auteur diverse boeken en artikelen voor het onderwijs. Herberd is breed opgeleid en maakt in zijn trainingen, opleidingen en begeleiding gebruik van het contextuele gedachtengoed van Nagy, Systemisch werken, CGT, NLP, TA, Tafelopstellingen, Geweldloze communicatie, lichaamswerk en eigen ontwikkelde methodieken in het werken met diverse materialen.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aangeraden (niet verplicht):
Herberd Prinsen en Sanne van Drenth,  ‘Collega Coach | Docent Coach’, Lannoo, 2015, 175, ISBN: 9789401428910-nur 807

Herberd Prinsen en Klaas Jan Terpstra,  ‘Mentor van nu’, Onderwijs van nu, 2019, 175, ISBN: 9789491141003

Bekijk ook eens deze bijscholingen

Kinesiologie, 07-08-2020

7 augustus om 10:00 - 17:00

Zelfhypnose, 13-08-2020

13 augustus om 10:00 - 17:00