Dissociatieve stoornissen

Introductie

Dissociaties (afsplitsingen) zijn veranderende bewustzijnstoestanden waarin de betrokkene tot activiteiten overgaat die vreemd zijn aan de tot dan gepresenteerde persoonlijkheid en waarvan hij zich later weinig of niets herinnert.

Aankomend

Volledig BivT aanbod zien? Kijk bij “agenda” Op de hoogte blijven voor volgende datum? Schrijf hier in!

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1
Type: MBK en PsBK

Dat kan gaan van een wat tranceachtig gedrag  dat betrekkelijk kort duurt tot aan het zich manifesteren van een heel andere persoonlijkheid. De dissociaties zijn vaak het gevolg van een  traumatiserende of zeer stressvolle ervaring, meestal uit de jeugd. Het gemeenschappelijke kenmerk van dissociatieve stoornissen is de fragmentatie van de persoonlijkheid, het gevoel dat delen van de persoonlijkheid zijn afgescheiden van de rest.

Sommige Dissociatieve stoornissen zijn bijzonder fascinerend zoals de Dissociatieve fugue, Depersonalisatiestoornis en de meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Tegenwoordig is de Dissociatieve identiteitsstoornis( DIS)  een bekende diagnose. Dit komt o.a. omdat er heel wat op feiten gebaseerde boeken over zijn verschenen zoals Sybel ( Schreiber 1973)

Toepassing en meerwaarde

Bij Dissociatieve stoornissen en de behandeling hiervan staat de relatie tussen therapeut en cliënt centraal.

Werkwijze

Aan de orde komt de theoretische kennis met betrekking tot Dissociatieve stoornissen en voorbeelden, met ruimte voor eigen  casuïstiek , (praktijk)ervaring en discussie in de groep alsook enkele praktisch gerichte oefeningen.

Doel 

Deze training is erop gericht om inzicht te krijgen in de Dissociatieve stoornissen en  de oorzaken  daarvan  en  welke behandelingen bij deze stoornissen kunnen worden ingezet.

Planning

Overige informatie

SBU: 9 (0,32 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 195,-
Toetsing: in je e-learning Meerkeuze vragen
Certificering: Digitaal certificaat van deelname

Online training:
Deelname aan een online training is een camera aan verplicht tijdens de training.

Doelgroep

De bijscholing is bedoeld als bij- en nascholing voor Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. Het gaat om therapeuten en coaches die hun inzicht in de grondslag van psychologische methodieken willen verbreden en verdiepen.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid).

Programma

 

 • Kennismaking en inventarisatie. 
 • PowerPoint Conversiestoornissen 
 • Verklaring conversiestoornissen  
 • Dissociatiestoornissen volgens de DSM 5 
 • Dissociatieve Identiteitsstoornis (Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis) 
 • Depersonalisatiestoornis: Partiële en volledige dissociatie 
 • Behandeling en casuïstiek 
 • Afronding

Doelstelling

 1. Heeft inzicht in en begrip van de basisprincipes die nodig zijn voor het toepassen van de Dissociatieve stoornissen.
 2. Het kunnen toepassen van de Dissociatieve stoornissen in de praktijk.
 3. Het creëren van de werkwijze over hoe je de Dissociatieve stoornissen binnen je eigen (praktijkvoering) professie te integreren.

 

Plato Term:
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Dissociatieve stoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Dissociatieve stoornissen

Helma Jonkers

Helma Jonkers is opgeleid tot Psycholoog/orthopedagoog en is sinds 1980 werkzaam in haar eigen praktijk. Ze is als docente Psychiatrie, Psychologie en Zingeving verbonden geweest aan diverse Hogescholen in Amsterdam en Utrecht. In haar studie en werk is ze sterk beïnvloed door de  Existentiële Psychologie met als specialisatie   Victor Frankl ( Weens psychiater)  en I Yalom

Andere trainingen van Helma:

Angst en stressstoornissen
Depressieve stoornissen
Dwangstoornissen
Eetstoornissen
Persoonlijkheidsstoornis
Posttraumatische Stressstoornissen
Psychotische stoornissen
Seksuele stoornissen
Verslavingsstoornissen

Ervaringen van deelnemers

Goede workshop en het geleerde kan ik in de praktijk brengen.

Een helder seminar waar ik in mijn praktijk mee aan de slag kan. Prettig om met collega’s vanuit andere disciplines te kunnen sparren over een een cases. Omdat de tijd die hiervoor beschikbaar was soms erg kort was, konden we helaas niet de diepte ingaan. Vanuit de diverse disciplines was dit wel interessant geweest om te horen hoe anderen hiermee omgaan. Ook werden casus/ hulpvraag niet helemaal duidelijk omschreven. Fijn dat de docent heldere voorbeelden gaf.


Het was een fijne bijscholing.

Ondanks dat ik nogal opkeek tegen een online bijscholing, heb ik de dag toch als heel inspirerend en nabij ervaren. Ook doordat ik een paar keer in kleinere groepjes werd gezet om een gezamenlijke opdracht te kunnen doen.

Dank je wel voor deze interessante training.


Interessante dag. Veel geleerd. De groep voelde veilig (voor mij). Dat vind ik knap van de trainer: online is het niet makkelijk om over te brengen dat alle vragen en meningen okay zijn om te delen en dat kreeg ze wel voor elkaar.

Het was voor mij een eerste grondige kennismaking met deze problematiek. Je hebt het op een inzichtelijke manier gebracht en zeer nuttig om in aparte vergaderruimtes dit in kleinere groepjes casuïstiek te bespreken. Het is prettig dat er vanuit jouw workshop een normaliserende werking uitgaat als het gaat om cliënten die worstelen met deze problematiek. Dank voor vandaag en alle goeds gewenst.


Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Aangeraden te lezen

Leerboek psychiatrie, Auteur: M.W. Hengeveld, Nederlands Hardcover 9789058982780 Druk: 3 augustus 2016 780 pagina’s  

 Clijsen M. et al.; Leerboek Psychiatrie voor Verpleegkundigen, uitg. Reed Business, Amsterdam 2015, ISBN: 9789036813112  

Voor deelnemers die een andere versie van het boek hebben of die hun PsBK opleiding met andere literatuur hebben gedaan: het gaat om de hoofdstukken over Dissociatieve stoornissen. Het zou voldoende moeten zijn om de theorie daaruit te herhalen.

Bekijk ook eens deze bijscholingen