Non-verbale communicatie

Introductie

Kinderen integreren spel, beweging en taal. Jeugdigen reageren regelmatig gevoelsmatig, intuïtief en impulsief, zonder na te denken. Als volwassen professional raak je deze eigenschappen weleens kwijt, terwijl kinderen en jeugdigen jouw lichaamstaal meteen onbewust scannen en erop reageren. Het is daarom altijd belangrijk na te denken over je non-verbale communicatie.

Aankomend

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda”

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 2

Er vindt voortdurend een lichamelijk en affectief bewegingsdialoog van de professional met het kind /de jeugdige plaats. Kennis van deze Non-Verbale Processen helpt je om regulerende handelingen en activiteiten te lanceren om bijvoorbeeld oplopende spanning voor te zijn.

Werkwijze

De training ‘Non-verbale Processen’ richt zich op de inzet van je eigen lichaamstaal ten opzichte van het kind / de jongere. Het uitdrukken en vormgeven van ervaringen, emoties en gedachten middels ervarings- en bewegingsgerichte werkvormen staan centraal. Deelnemers maken kennis met het effect van de somatische overdracht in het werken met kinderen en jeugdigen. Je  rol als professional wordt onder de loep genomen. Inbreng van casuïstiek is gewenst.

Toepassing en meerwaarde

Onze lichaamshouding en onze bewegingen vertellen meer dan gesproken taal. Bij het kind of naast de jeugdige staan, dichtbij of op een gepaste afstand, zodat het zich gezien en gehoord voelt, verhoogt de effectiviteit van onze interventies. Voorspelbaarheid en veiligheid ontstaan. ‘Kennis’ die in je eigen lichaam is opgenomen vormt, in combinatie met de theoretische kennis, de basis voor het contact tussen de professional en het kind / de jongere.

Als je als professional je eigen lichaam en je bewegingsvoorkeuren kent, kun je ‘Non-verbale Processen’ doelgerichter inzetten (Embodied Mentalisation). Je contact met het kind / de jongere krijgt een meer steunend, afgestemd en wederkerig karakter.

Doel

De Post HBO bijscholing ‘Non-Verbale Processen voor Kind&Jeugd’  draagt bij aan professionalisering van een helder relationeel contact met je cliënten, waardoor interventies meer invloed zullen hebben. De trainingsdag bevat naast praktijkgerichte oefeningen ook theoretische onderbouwing.

Planning

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Overige informatie

SBU: 17 (0.61 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 2
Dagdelen: 4
Prijs: € 310,-
Examen: Geen

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, coaches, counselors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.

Accreditatie / Erkenning

Deze training is bij verschillende Beroepsverenigingen erkend. Je vindt de details per geplande training in het “Agenda” overzicht.

Programma

Dag 1

  • Individuele bewegingsmomenten / oefeningen.
  • Ervaren van ‘embodied consciousness’: lichaamsbewustzijn, kinesthetische empathie, synchronisatie in beweging en ruimtegebruik.

Dag 2

  • Non-verbale oefeningen vanuit casuïstiek (behandelaar-cliënt), waarbij het ervaren van de therapeuthouding en embodiment in de therapeut-cliënt-relatie benadrukt wordt.
  • Ervaringen in theoretische kaders zetten.

Doelstelling

  1. Inzicht en begrip krijgen in de communicatie die het lichaam tot uiting breng.
  2. Praktijkgerichte handvatten ter bevordering van het analyseren door het toepassen van de aangeboden methodieken.
  3. Diverse interventies toe te passen waarmee de hulpverlener staat zijn te inschatting te maken betreffende haar vakgerichte competenties.

Christina Wintels

Christina Wintels-Fivian is afgestuurd met een Master Vaktherapie Dans en heeft eerder een lerarenopleiding afgerond.

Senior registratie bij Stichting Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en Board certified Dance Movement Therapist (BC-DMT) van American Dance Movement Association (ADTA).

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aangeraden (niet verplicht)

Moore, C.L. & Yamamoto, K., Beyond words; movement observation and analysisCordon and Breach Science Publishers, 2000, 297 pg., ISBN: 2-88124-251-0

Koch, S.C., Fuchs, T., Summa, M. & Müller, C., Body memory, metaphor and movement: Advances in consciousness researchJohn Benjamins Publishing Company, 2013, 452 pg., ISBN: 978-90-272-1355-6

Chaiklin, S. & Wengrower, H. The Art and Science of Dance / Movement Therapy: Life is DanceRoutledge, New York & London, 2009, 332 pg., ISBN: 978-0-415-99656-3

Bekijk ook eens deze bijscholingen