Tafelopstellingen in scheidingsbegeleiding

Introductie

Bied ouders handvatten om de communicatie met de andere ouder op een voor de kinderen constructieve manier in te richten.

Aankomend

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda”

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Het uitgangspunt hierbij is dat je als ouder invloed kunt nemen op je eigen deel en de andere ouder als een ‘goed genoeg ouder’  kan gaan leren zien.

Toepassing en meerwaarde

Door middel van inzicht bevorderende tafelopstellingen wordt de ouder ondersteund in het vergroten van zijn handelingsmogelijkheden en invloed ten behoeve van het welzijn van de kinderen rondom de scheiding. In de beeldtaal wordt de binnenwereld van de ouder zichtbaar en is daarmee een hulpmiddel in de ontmoeting  met de andere ouder en naar de kinderen. Opstellingen bieden ruimte om ieders beleving van de werkelijkheid weer te geven. Door in hoofdlijnen de geschiedenis van beide ouders in beeld te brengen, krijgen zij meer inzicht in de impact die deze heeft op de scheiding en het ouderschap. De ervaring leert dat werken met tafelopstellingen het scheidingsproces inzichtelijker maakt en als een hefboom kan werken om tot constructieve communicatie te komen.

Werkwijze

Tijdens deze praktijkgerichte professionaliseringsdag krijg je – naast een theoretisch kader – diverse oefeningen aangereikt. Ervaringsgerichte opdrachten wisselen we af met achterliggende theorie over systeemdenken en loyaliteiten. Je ervaart zelf een aantal ervaringsgerichte oefeningen en oefent systemische interventies.

Doel

‘Tafelopstellingen in scheidingsbegeleiding’ is een vakgerichte bijscholing die erop gericht is de ‘toolbox’ van de therapeut te vergroten. De training is geschikt zowel voor therapeuten die kennis willen maken met systemische scheidingsbegeleiding als voor hen die reeds in de opleiding kennis hebben gemaakt met systemische scheidingsbegeleiding en hun kennis en vaardigheden willen opfrissen

Planning

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Overige informatie

SBU: 9 (0,32 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-

Doelgroep

De cursus is bedoeld als bij en nascholing voor psychologen, (kinder)coaches, (kinder- en jongeren) therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. Ook mediators en advocaten kunnen geleerde in hun dagelijkse praktijk toepassen. Professionals die werken met volwassenen en/of  kinderen.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

ABvC, BATC, CAT, FAGT, KTNO, LVNT, NBVH, NCSV, NFG, NVAGT, NVPA, NVST, POH-GGZ, SBLP, SNRO, VBAG, VIT, VIV, VVET, VvvK
(VVH punten op aanvraag)

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Extra Informatie

De training ‘Tafelopstellingen in scheidingsbegeleiding’ krijg je praktische handvatten aangereikt om de communicatiepatronen van gescheiden ouders en hun stress-reacties in een tafelopstellingen zichtbaar te maken. Beide trainingen zijn los van elkaar te volgen. Wil je verder specialiseren in de scheidingsbegeleiding dan adviseren wij je eerst de ‘Communicatiepatronen van gescheiden ouders‘ te volgen en daarna de ‘Tafelopstellingen in scheidingsbegeleiding’.

Programma

Dag 1

 • Opening
 • De impact van tafelopstellingen
 • Demonstratie: Levensverhaal op tafel met duplo-poppetjes
 • Oefening in 2-tallen met eigen levensverhaal
 • Toelichting gebruik materiaal
 • Theorie: 4 Dimensies van Nagy
 • Basishouding begeleider: meervoudige betrokkenheid
 • Lunchpauze
 • Theorie: contextuele begrippen ‘erkenning, ontschuldiging, gespleten loyaliteit, hulpbronnen, verborgen loyaliteit en roulerende rekening vanuit de context van de familie over de generaties heen
 • Scheidingscasussen oefenen met tafelopstellingen
 • Afronding

Doelstelling

 1. Tafelopstellingen weten toe te passen in de begeleiding van ouders en kinderen rondom scheiding om daarmee de ouders inzicht te geven en laten ervaren wat hun handelen betekent voor de kinderen.
 2. Tafelopstellingen toepassen vanuit meervoudige betrokkenheid, om ouders zo te begeleiden dat ze beiden zich erkend voelen in hun werkelijkheid.

Cécile Schlangen

Werkt als systeemtherapeut vanuit haar praktijk Het Familiehuis als familierelaties onder druk staan. Dat kan gaan om een ouder-kind relatie, tussen gescheiden ouders, volwassen broer-zus relatie alsook om een partnerrelatie. Cécile maakt in haar begeleiding gebruik van het gedachtegoed van NLP, TA, Systemisch werken, Familieopstellingen, Emotionally Focussed Therapie (EFT), Verlangen-opstellingen naar Franz Ruppert en een ‘Taal erbij’ in de vorm van tafelopstellingen.

Marjorie Lucas

Werkt  in haar praktijk als integratief kinder- en jongerentherapeut.  In haar werk begeleidt ze zowel kinderen als ouders.  Marjorie is breed opgeleid en maakt in haar begeleiding gebruik van een diversiteit aan interventies waaronder:  Systemisch werken (tafelopstellingen, opvoedopstellingen, zandtafelspel) NLP, Creatieve Werkvormen, RET, Innerchild, Voice Dialogue.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Aangeraden (niet verplicht)

Margreet Diekman, Taal Erbij, scheiden en verbinden met tafelopstellingen, tijdschrift systeemtherapie 2005

Ingrid Dykstra, Kind en familielot, het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief, 2011

Yolande de Best, Hun scheiding mijn leven, 20 volwassenen over de scheiding van hun ouders, 2014

Bekijk ook eens deze bijscholingen

Non-verbale processen, 16-04-2021

16-04-2021 om 10:00 - 17:00