Angst, stress en stemmingsstoornissen

Introductie

Praktijkgerichte professionalisering in Angst-, stress-  en Stemmingsstoornissen die voor iedere behandelaar belangrijke kennis is in je praktijk. Geschikt voor bij en nascholing in de PsBK.

Aankomend

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda”

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1
Type: PsBK

Angststoornissen

Angst is de emotie die het meest voorkomt in het psychotherapeutische gebied en onderdeel van bijna alle psychische stoornissen.

Hoewel in beginsel een gezonde reactie van de psyche op gevaar uit de omgeving, kan ongeuite en onverwerkte angst zich gaan vastzetten in het systeem. De oorspronkelijke oorzaak verdwijnt uit het geheugen en de angst kan in verschillende vormen het dagelijks leven gaan hinderen.

De DSM-5 spreekt dan over (specifieke) angststoornissen, dwangstoornissen en trauma- en stressgerelateerde stoornissen.

Stemmingsstoornissen

Er is een groot verschil tussen intens verdriet of een wat langer durende  somberheid en een depressie. Ook intense blijdschap of beschikken over  heel veel creatieve energie is van een volstrekt andere aard dan de manie. Het hebben van een depressieve- of bipolaire stoornis betekent dat ieder aspect van het bestaan daardoor beïnvloed zal worden.

Toepassing en meerwaarde

De verschillende soorten angststoornissen zullen van elkaar worden onderscheiden waarbij oorzaken en behandelmethoden centraal staan. Ook leggen we verband met de rol van angst en stress in ons dagelijks leven en hoe daarmee om te gaan.

De stemmingsstoornissen worden op herkenbare wijze uitgediept en onderscheiden in milde en ernstige vormen. Naar aanleiding daarvan kan je besluiten of behandeling in eigen praktijk mogelijk is of doorverwijzing noodzakelijk.

Werkwijze

Aan de orde komt de theoretische kennis met betrekking tot de twee onderwerpen. Deze wordt uitgediept met ruimte voor eigen (praktijk)ervaring en discussie in de groep. Het praktische deel bestaat uit een stemmingsvisualisatie oefening en een voorbeeld van manisch gedrag van een cliënt.

Doel

Deze training is erop gericht om inzicht in de essentie van de verschillende stoornissen te vergroten en de symptomen tijdig te kunnen herkennen. Doordat oorzaken en behandelmethoden centraal staan kan het duidelijk voor je worden of en hoe je te werk kan gaan in je eigen praktijk.

Deze scholing kan gevolgd worden voor bij- en nascholing voor de Psychosociale Basiskennis.

Planning

Overige informatie

SBU: 11 (0,39 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Examen: Geen

Doelgroep

De trainingsdag is bedoeld als bij- en nascholing voor Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. Het gaat om therapeuten en coaches die hun inzicht in de grondslag van psychologische methodieken willen verbreden en verdiepen. Deze bij- en nascholing is geschikt als bijscholing voor de Psychosociale Basiskennis.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

ABvC, BATC, CAT, CGO, FAGT, KTNO, LVNT, MET, NBVH, NCSV, NFG, NVAGT, NVKH, NVPA, NVST, NWP, POH-GGZ, SBLP, SKJ, SNRO, VBAG, VIT, VIV, VVET, VVH, VvvK

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1

Ochtend

  • Kennismaking en oefening waarbij we stilstaan bij wat angst precies is en hoe je daarmee kan omgaan.
  • Behandeling van de verschillende angststoornissen, ernstige en minder ernstige inclusief algemeen voorkomend angstgedrag. Waar kom je ze tegen en wat kan je eraan doen?Behandelvisie vanuit verschillende invalshoeken gerelateerd aan de praktijk.
  • Aandacht voor de betekenis van stress, de weerslag ervan op lichaam en geest en hoe ermee om te gaan in ons dagelijks leven. Welke behandeling is mogelijk bij stress gerelateerde stoornissen die we tegenkomen in de praktijk

Middag

  • Na de middagpauze gaan we ons verdiepen in de vele facetten van de stemmingsstoornissen. De verschillende soorten depressies komen aan de orde met de bijbehorende vaak uiteenlopende vormen van behandeling. Ook de manier wordt apart behandeld zodat de twee stemmingen van de bipolaire stoornis duidelijk kunnen worden onderscheiden.
  • We eindigen met een korte visualisatie en discussie/nabespreking over hoe wij zelf omgaan met sombere en blijde gevoelens.
  • Afsluiting en uitreiking certificaat.

Doelstelling

  1. Gedurende de dag wordt gewerkt aan verdieping van inzicht in de verschillende vormen van Angststoornissen (fobieën, dwangstoornis), Trauma- en stressgerelateerde Stoornissen (burn-out, PTSS), Stemmingsstoornissen (depressie en bipolair) en hoe ze van elkaar te kunnen onderscheiden
  2. Centraal staat het vermogen om de essentie van de stoornissen te kunnen begrijpen wat meer is dan het kunnen opsommen van een rijtje symptomen.
  3. Daarvoor is het van belang (gefragmenteerde) symptomen te kunnen herkennen in mensen in onze omgeving, met name in de praktijk en in geringere mate eventueel ook in onszelf en deze te kunnen verbinden aan mogelijke oorzaken en aan de verschillende vormen van behandeling.

PLATO Categorie: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen.

Drs. Anita de Nennie

Is opgeleid tot psycholoog met een psychodynamisch-analytische achtergrond en volgde daarna een opleiding in hypno- en regressietherapie en Reichiaans lichaamswerk. Anita is aangesloten bij het NIP en het NVPA.

Helma Jonkers

Is opgeleid tot Psycholoog/orthopedagoog en is werkzaam in haar eigen praktijk sinds 1980 tot heden. Ze is als docente Psychiatrie, Psychologie en Zingeving verbonden geweest aan diverse Hogescholen in Amsterdam en Utrecht.
In haar studie en werk is ze sterk beïnvloed door de Humanistische Psychologie. 

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Verplicht
Clijsen M. et al., Leerboek Psychiatrie voor Verpleegkundigen, Reed Business, Amsterdam 2015, 621 pag., ISBN:9789035228603

Voor deelnemers die een andere versie van het boek hebben of die hun PsBK opleiding met andere literatuur hebben gedaan: Het gaat om de hoofdstukken over angst, stress en depressieve en bipolaire stoornissen daaruit. Het zou voldoende moeten zijn om die daaruit te herhalen.

Aangeraden (niet verplicht)
Deth, R. van, Psychiatrie, van diagnose tot behandeling, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2015, 281 pag., ISBN:9789031341870

Bekijk ook eens deze bijscholingen