Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files?

Introductie

Dood door (eigen) schuld, zo kun je roken ook noemen. Tegen sommige stoffen kunnen wij ons en onze luchtwegen beschermen, tegen andere jammer genoeg niet. Ons stelsel van hart en bloedvaten kent weer andere bedreigingen welke voor een belangrijk deel terug te voeren zijn op de leefstijl.

Aankomend

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda”

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1
Type: MBK en PSBK

Toepassing en meerwaarde

De verworven lesstof kan in de praktijk worden toegepast om de patiënt adequaat te informeren en uitleg te geven over de aard en het ontstaan van de aandoening/ziekte waaraan hij of zij lijdt. Een beter begrip en inzicht hierin verminderen heel vaak het lijden en bevorderen de therapietrouw. Daarnaast kan de therapeut met de verkregen kennis een belangrijke rol spelen bij het hervinden van een gezonde leefstijl.

Werkwijze

De training wordt middels interactieve hoorcolleges aangeboden. De normale anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel en het circulatiestelsel worden uitgebreid behandeld. Daarnaast vormt de pathofysiologie van de beide stelsels de kern van de lesstof. Deze hoorcolleges staan uiteraard open voor inbreng van casuïstiek.

Doel

Door middel van de aangeboden hoorcolleges wordt de kennis van het ademhalingsstelsel als ook van het hart-bloedvatensysteem verdiept. Een goed begrip hiervan kan voor de therapeut een belangrijke ondersteuning zijn om de cliënt/patiënt maximaal te kunnen behandelen. Daarnaast kan de therapeut hierdoor een sterk drijvende kracht zijn om de cliënt te helpen een gezonde levensstijl na te streven.

Deze scholing kan gevolgd worden voor bij- en nascholing voor zowel de Medische- als Psychosociale Basiskennis.

Planning

Overige informatie

SBU: 10 (0,36 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Examen: Voorbeeld Casus plenair toepassen

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, coaches, counselors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.
Deze bij- en nascholing is geschikt als bijscholing voor zowel de Medische- als Psychosociale Basiskennis.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

ABVC, BATC, CAT, CGO, FAGT, KTNO, LVNT, NBVH, NCSV, NFG, NVAGT, NVKH, NVPA, NVST, SBLP, Shiatsu Vereniging Nederland, SNRO, VBAG, VIT, VIV, VVET, VVH, VvvK, Zhong

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Ochtend:

Circulatiestelsel

 • Inleiding
 • Het hart
 • Bloedvaten
 • Bloeddruk in het lichaam
 • Bloed
 • Uitwisseling van stoffen tussen capillair en weefselvocht
 • Lymfevatenstelsel
 • Pathologie
 • Rode Vlaggen
 • Plenaire Toetsing
 • Casuïstiek / artikelen

Voorbereiden : Doornemen literatuur Circulatiestelsel (MBK/PsBK)

Middag:

Ademhalingsstelsel

 • Inleiding
 • Luchtwegen
 • Gaswisseling
 • Ademhalingsbewegingen
 • Longfunctie
 • Pathologie
 • Rode Vlaggen
 • Plenaire toets
 • Casuïstiek

Voorbereiden : Doornemen literatuur Ademhalingsstelsel (MBK/PsBK)

Doelstelling

De deelnemer werkt aan de volgende competenties:

 1. Kan de deelnemer kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van het circulatiestelsel en het ademhalingsstelsel reproduceren
 2. kan de deelnemer de Rode Vlaggen van deze vitale stelsels benoemen, begrijpt de achterliggende oorzaken hiervan en kan de klinische verschijnselen verklaren
 3. kan de deelnemer na vaststellen van de Rode Vlag(gen) op adequate wijze handelen, ic doorverwijzen naar hulpverlening in de reguliere gezondheidszorg (toepassen)

Pieter van Amerongen

Studeerde van 1980 tot 1987 geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aansluitende specialiseerde hij zich, van 1987 tot en met 1991, in de Radiologie, eveneens aan de RUU. In 2002 verruilde hij het ziekenhuis voor de Koninklijke Luchtmacht. Zeer recent is hij aldaar aangesteld als Hoofd Aeromedisch Centrum. Naast deze werkzaamheden geeft hij op reguliere basis (medisch) onderwijs in verschillende instituties. Devies : Nil Volentibus Arduum (niets is moeilijk voor hen die willen).

Literatuur:

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Aangeraden (niet verplicht)

IJ, Jungen, M.J. van Zaagman – van Buuren, Pathologie, 445 pag., Bohn Stafleu van Loghum, 2006, ISBN13 9789031345731

Grégoire et al, Anatomie en Fysiologie van de mens, ThiemeMeulenhoff, 2014, ISBN 9789006925630

Bekijk ook eens deze bijscholingen