Overdracht- Tegenoverdracht

Introductie

Overdracht kan je, in de therapeutische setting, het beste omschrijven als het onbewust overdragen van oude, vaak diep gewortelde, gevoelens door de cliënt op de hulpverlener.

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Aankomend

sep
20
Overdracht- tegenoverdracht, 20-09-2019
De kamers van Conijn (Den Bosch)

Ga voor alle andere geplande dagen hieronder naar het kopje ‘inschrijven’

Dit gaat meestal gepaard met ondermijnende gevoelens van angst, afwijzing, irritatie en boosheid. Soms kan er ook sprake zijn van zgn. positieve overdracht die zich kan uiten door (overdreven) bewondering en affectie voor de therapeut wat niet zelden eindigt in teleurstelling en boosheid.

Andersom kan ook de hulpverlener zijn of haar eigen emoties onbewust meenemen in het contact met de cliënt. Wanneer je je als hulpverlener onvoldoende bewust bent van deze verschijnselen kan dit het therapie- en coachingstraject ernstig verstoren.

Toepassing en meerwaarde

Tijdens deze trainingsdag staan een aantal overdrachtsfenomenen centraal:

 • Wat is overdracht en tegenoverdracht precies en hoe ga ik om met tegenoverdracht?
 • Hoe kan ik als hulpverlener zo snel mogelijk de overdracht van de cliënt herkennen waardoor in de sessies geen oude patronen hoeven te worden herhaald met alle gevolgen van dien.
 • Bewustwording en inzicht in de eigen overdracht op de cliënt waardoor storende frustraties van hulpverlener en cliënt voorkomen kunnen worden.
 • Hoe kunnen de nieuwe inzichten en opgedane kennis worden toegepast in de eigen praktijk.
 • Op welke wijze kan de hulpverlener zich eenzijdig, op energetisch niveau, bevrijden van belemmerende (tegen)overdrachtsgevoelens.

Doel

Deze bijscholingsdag is bedoeld voor therapeuten en coaches die hun inzicht in overdracht en tegenoverdracht aanmerkelijk willen verdiepen en bereid én in staat zijn het eigen professionele handelen onder de loep te nemen.

Het belangrijkste doel van deze dag is dat je door wat je hebt geleerd met een verrijkt gevoel naar huis gaat
en je (nog) doortastender en met (nog) meer plezier je werk zal doen.

Overige informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld

SBU: 8 (0,29 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Examen: Geen

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, counselors, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde met belangstelling voor psychodynamische interventies. Deze bijscholing is ook uitermate geschikt voor therapeuten die moeten bijscholen op het gebied van Medische en/of Psychosociale basiskennis

Accreditatie / Erkenning

Deze training is bij verschillende Beroepsverenigingen erkend. Je vindt de details per geplande training in het “Inschrijven” overzicht.

Programma

Voorbereiding
Het programma begint al voor aanvang van de bijscholingsdag. Voor een goed inzicht in de onderwerpen die aan bod komen en een goed begrip van de theoretische ondergrond is het noodzakelijk om de verplichte literatuur van te voren te lezen.

Dag 1

 • Bespreking en mondelinge toetsing van de verplichte literatuur met ruime aandacht voor het omgaan met tegenoverdracht
 • Praktische oefening waarbij je gaat onderzoeken hoe je plaats in het gezin van herkomst (onbewust) doorwerkt in je huidige (werk)relaties
  evaluatie in de groep
 • In de interactie het ontdekken van de dieperliggende eigen onbewuste motieven die hebben geleid tot het beroep van therapeut/coach en de invloed daarvan op de cliënt.
  Tijdens de analyse en evaluatie van deze oefening wordt door middel van bevraging per persoon getoetst of er voldoende zelfinzicht aanwezig is
 • Mogelijkheid tot super- en intervisie van persoonlijk sessiemateriaal waarbij deelnemers in staat worden gesteld de nieuw verworven inzichten in hun werk toe te passen en een nieuw kader gecreëerd kan worden.
 • Demo: visualisatie oefening die laat zien hoe jezelf kan bevrijden van de energetische lading van anderen.
 • Tenslotte: Eindevaluatie, uitreiking van het certificaat en afscheid.

Let op: Graag van tevoren het boek ‘Inzicht in overdracht en tegenoverdracht’ lezen!

Doelstelling

 1. Een helder begrip van het verschijnsel overdracht en tegenoverdracht en het leren omgaan met de tegenoverdracht in het werk.
 2. Verdiept inzicht in eigen onbewuste drijfveren die het contact met de cliënt storend kunnen beïnvloeden waardoor deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
 3. De nieuwe inzichten op creatieve wijze toepassen in verschillende werksituaties.
 4. In staat zijn zowel zichzelf als de cliënt te bevrijden van tegenoverdrachtsgevoelens.

PLATO Categorie: Uitbreiding op Gespreksvaardigheden/reflecteren.

Drs. Anita de Nennie

Is opgeleid tot psycholoog met een psychodynamisch-analytische achtergrond en volgde daarna een opleiding in hypnotherapie en regressietherapie en Reichiaans lichaamswerk. Anita is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Verplicht
A. de Nennie, Inzicht in overdracht en tegenoverdracht, Uitgeverij Boom, 2015, 168 pag., ISBN13: 978902440356

Planning

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Bekijk ook eens deze bijscholingen

Overdracht- tegenoverdracht, 20-09-2019

20 september om 10:00 - 17:00

Tinnitus, 27-09-2019

27 september om 10:00 - 17:00

Weerstand in de praktijk, 05-10-2019

5 oktober om 10:00 - 17:00