Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen

Introductie

Praktijkgerichte professionalisering in Slaapstoornissen – Verslavingsstoornissen en Psychoseksuele stoornissen zijn een must voor iedere behandelaar die met mensen werkt.

Aankomend

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1
Type: MBK en PSBK

Slaapstoornissen

In deze tijd wordt het steeds duidelijker hoe belangrijk het is voor de gezondheid om goed te slapen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar allerlei factoren die ons uit de slaap kunnen houden. Vaak zijn mensen slecht geïnformeerd over de voorwaarden van een goede nachtrust en storende invloeden die misschien makkelijk voorkomen kunnen worden. Aan de andere kant zijn er ook slaapstoornissen waarover nog maar weinig bekend is. Deze kunnen wellicht wel behandeld worden maar niet verklaard. Het kan dus zeer verhelderend zijn om de slaapstoornissen van elkaar te kunnen onderscheiden, te weten hoe ze te voorkomen of te behandelen.

Verslavingsstoornissen

Verslaving aan psychoactieve stoffen betekent dat het gebruik ervan veel verder gaat dan een onschuldig tijdverdrijf ter ontspanning. Bij een klein deel van de mensheid wordt het middel in toenemende mate een doel op zich wat ten koste gaat van zelfverzorging, relaties en werk.

Naast deze vorm van verslaving kennen we ook gedragsverslavingen zoals gok-, internetgame- en seksverslaving. Ook deze worden onderzocht om tot een preventie- of behandelmethode te komen.

Psychoseksuele stoornissen

Vaak zijn problemen op dit vlak niet alleen voor cliënten maar ook voor behandelaars moeilijk bespreekbaar. Het gevolg is dat de problematiek niet wordt benoemd of sterk wordt geminimaliseerd. Dit is des te schrijnender  omdat seksualiteit voor de meeste mensen zeer belangrijk is en er veel misverstanden bestaan op dit gebied.

Afgezien van wettelijke bepalingen waaraan iedereen zich moet houden, bestaat tussen mensen een grote variatie aan voor- en afkeuren die tezamen met opvoeding en vroegere ervaringen kunnen leiden tot seksuele dysfuncties. Deze kunnen verbonden zijn aan problemen in de psychotherapie praktijk.

Toepassing en meerwaarde

Slaapproblematiek staat in deze tijd centraal; het blijkt invloed te hebben op vele lichamelijke en psychische klachten, zelfs zeer ernstige. Alhoewel verslaving beschouwd wordt als een ‘hersenziekte met destructief gedrag’ richten we ons vooral op mogelijke psychische oorzaken. Inzicht in de eigen vrijheid van spreken over seksuele problemen en afwijkend seksueel gedrag aan de hand van voorbeelden in de praktijk en bewustwording van eventuele morele belemmeringen.

Werkwijze

Voor een groot deel staat het slaap- en verslavingsgedrag van cliënten  centraal en wordt in verband gebracht met de huidige theorie omtrent oorzaken en behandeling. Dit geldt ook voor eigen problematiek op dit gebied. De psychoseksuele stoornissen en het afwijkende gedrag worden behandeld vanuit de literatuur en gecombineerd met een praktische oefening.

Doel 

Het is voor therapeuten uitermate belangrijk om goed op de hoogte te zijn van slaap- en verslavingsstoornissen gezien de grote maatschappelijke belangstelling voor het effect op geestelijk en lichamelijk welzijn. Ook het veelvuldig (lees: verslavende) gebruik van smartphones en tablets kan nadelige gevolgen hebben. Het vrijelijk kunnen bespreken van seksuele problemen van allerlei aard kan de therapeutische praktijk zeer ten goede komen.

Deze scholing kan gevolgd worden voor bij- en nascholing voor de Psychosociale Basiskennis.

Planning

Overige informatie

SBU: 16 (0,57 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 174,-
Examen: Geen

Doelgroep

De bijscholing is bedoeld als bij- en nascholing voor Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. Het gaat om therapeuten en coaches die hun inzicht in de grondslag van psychologische methodieken willen verbreden en verdiepen. Deze bij- en nascholing is geschikt als bijscholing voor de Psychosociale Basiskennis.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

ABvC, BATC, CAT, CGO, FAGT, KTNO, LVNT, MET, NBVH, NCSV, NFG, NVAGT, NVKH, NVPA, NVST, POH-GGZ, SBLP, SKJ, SNRO, VBAG, VIT, VIV, VVET, VVH, VvvK

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1:

Ochtendonderwerpen:
Kennismaking en bespreking van de structuur van de dag.

Slaapstoornissen

 • Wat zijn de belangrijke kenmerken van (gestoorde) slaap en de relatie met andere psychische stoornissen.
 • Welke verschillende slaap-waakstoornissen worden onderscheiden, wat zijn de belangrijkste kenmerken, hoe wordt het ontstaan verklaard en hoe worden ze behandeld.

Verslavingsstoornissen

 • Wat is onze eigen ervaring met middelen- en gedragsverslaving en
 • Wat zijn de beste behandelingen van dit moment

Middagonderwerpen:

Psychoseksuele stoornissen

 • Wat is de zin van seks?
 • Wat zijn belangrijke kenmerken van seksuele disfuncties, welke varianten worden onderscheiden, hoe wordt het ontstaan van deze stoornissen verklaard en wat zijn mogelijkheden voor behandeling.
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van parafile stoornissen, welke verschillende groepen worden onderscheiden en hoe worden ze verklaard en behandeld.
 • Wat wordt verstaan onder genderdysforie en onder genderidentiteitsstoornissen en wat zijn de mogelijkheden voor behandeling.

Eindevaluatie en uitreiking certificaat.

Doelstelling

 1. Het vergroten van kennis en inzicht in deze regelmatig voorkomende problematiek en het leren onderkennen van vaak voorkomende misverstanden op slaapgebied die vanuit de praktijk kunnen worden gecorrigeerd.
 2. Begrip van wat wordt verstaan onder middelen- en gedragsverslavingen en wat de effecten van mogelijke behandelingen zijn
 3. In staat zijn tot discussiëren over seksualiteit in zijn verschillende verschijningsvormen.
 4. Het kunnen vaststellen van de verschillende psychoseksuele disfuncties bij mannen en vrouwen en van behandelwijzen die succesvol kunnen zijn.

PLATO: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen

Helma Jonkers

Is opgeleid tot Psycholoog/orthopedagoog en is werkzaam in haar eigen praktijk sinds 1980 tot heden. Ze is als docente Psychiatrie, Psychologie en Zingeving verbonden geweest aan diverse Hogescholen in Amsterdam en Utrecht.
In haar studie en werk is ze sterk beïnvloed door de Humanistische Psychologie. 

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Verplicht

Clijsen M. et al.; Leerboek Psychiatrie voor Verpleegkundigen, uitg. Reed Business, Amsterdam 2015, ISBN: 9789036813112

Voor deelnemers die een andere versie van het boek hebben of die hun PsBK opleiding met andere literatuur hebben gedaan: het gaat om de hoofdstukken over Slaapstoornissen, Verslaving stoornissen en Psychoseksuele stoornissen. Het zou voldoende moeten zijn om de theorie daaruit te herhalen.

Bekijk ook eens deze bijscholingen

Kinesiologie, 28-01-2022

28 januari om 10:00 - 17:00

DSM-5, 04-02-2022, Online

4 februari om 10:00 - 17:00

Tinnitus, 11-02-2022

11 februari om 10:00 - 17:00