Wet en ethiek

Introductie

Kennis dragen over het kader waarbinnen een therapeut werkt, is erg belangrijk. In feite zijn er twee kaders: te weten een wettelijk en een moreel kader. Deze zijn in Nederland aan elkaar gekoppeld. Kent een hulpverlener deze kaders niet, dan kan het voorkomen dat hij/zij in onwenselijke situaties terecht komt.

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificaat, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Aankomend

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Het wettelijke kader is (nogal) duidelijk vastgelegd in wetten en wettelijke regels. Het morele kader gaat over ethische normen en waarden: ‘Wanneer moet je iemand beschermen tegen zichzelf’, ‘waar liggen de grenzen tussen respect voor je eigen autonomie en die van de ander’ en ‘acceptatie van het wereldmodel van de cliënt; tot hoever?’

Hulpverleners zijn gewend zich dit soort vragen te stellen en zijn in staat na kritische reflectie hierop een standpunt in te nemen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de wettelijke kaders binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Belangrijke waarden in de geestelijke gezondheidszorg zijn hierbij: respect, autonomie, integriteit, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Deze bijscholing Wet & Ethiek valt binnen de Medische en Psychosociale basiskennis, maar kan ook gevolgd worden als bij- en nascholing op dit gebied. Het is verstandig om als hulpverlener op de hoogte te blijven van de wettelijke kaders en de ethische consequenties van het werk als hulpverlener.

Voorwaarden

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus, certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld

SBU: 80
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: €159
Examen: Geen

Doelgroep:

Psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. Deelnemers die de MBK willen halen of hierin willen bij/ nascholen. Voor de bij- nascholing gelden o.a. de volgende PLATO categorieen:

MBK: Herhaling van Wetgeving en gezondheidsethiek / Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel

PsBK: Herhaling van Wetgeving en gezondheidsethiek / Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel

Accreditatie / Erkenning:

Deze training is bij verschillende Beroepsverenigingen erkend. Je vindt de details per geplande training in het “Inschrijven” overzicht.

Programma:

Dag 1:

  • Introductie
  • Basiskennis over wet- en regelgeving en van overheidswege ingerichte instellingen en instituten basisbegrippen ethiek, autonomie en
  • respect
  • Morele verantwoordelijkheid van hulpverleners
  • Juridische context van de hulpverlening
  • Beroepsethiek
  • Evaluatie en afronding

Doelstelling:

Na deze scholing heeft de student:

  1. De kunde om schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheid toe te passen.
  2. De kunde om wetgeving en gezondheidsethiek toe te passen in de praktijk.
  3. De kunde om de eigen grenzen van het vakgebied en eigen deskundigheid te kunnen evalueren.

Leen Speelman

Heeft een praktijk voor hypnotherapie, integratieve psychotherapie, coaching en training. Vanuit zijn achtergrond als docent Nederlands en vele jaren begeleiding van leraren en schoolteams in het onderwijs heeft hij een brede didactische achtergrond om uit te putten. Hij heeft zijn opleiding tot therapeut gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en is daar vanaf 2000 gedurende 14 jaar trainer, leertherapeut en assessor geweest.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Verplicht:

J. Graste, D. Baudin,Waardenvol werk: Ethiek in de geestelijke gezondheidszorg, 278 pag. , Gorcum B.V., 200, ISBN: 9789023235460

Planning:

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Bekijk ook eens deze bijscholingen

Overdracht- tegenoverdracht, 20-09-2019

20 september om 10:00 - 17:00

Tinnitus, 27-09-2019

27 september om 10:00 - 17:00

Weerstand in de praktijk, 05-10-2019

5 oktober om 10:00 - 17:00