Burn-out assessment tool

Introductie

Verbreed je klinische blik; een op de zeven werknemers krijgt te maken met de verschijnselen van een burn-out. Waarschijnlijk krijg jij deze cliënten ook in je praktijk.

Aankomend

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Na deze dag kun jij snel bepalen of er inderdaad sprake is van burn-out. Of dat een andere psychische klacht de oorzaak is.  Als je dat helder hebt ga je pas echt doelgericht behandelen.

Toepassing & Meerwaarde

De burn-out Assessment Tool, kortweg BAT, gebruik je om de mate van burn-out te meten en het herstel te monitoren. Je hebt in deze dag ook geleerd de belangrijkste schifting te maken tussen burn-out en andere psychische oorzaken van verzuim. Voor het herstel heb je een handig draagkracht tool. Én je hebt geleerd een veel voorkomende combinatie van valkuilen te onderkennen die mensen kwetsbaar maakt. Tenslotte heb je inzicht hoe het resultaat te borgen en recidive te voorkomen.

Werkwijze

Tijdens deze training gaan we aan de slag met de van tevoren ingevulde lijsten en leer je deze af te nemen, te interpreteren en de uitkomsten terug te koppelen naar je cliënt.  Je oefent met casuïstiek en krijgt kennis van de fasen en het verloop van burn-out. Daarnaast krijg je kennis van de context waarin burn-out zich af kan spelen, alsmede een aantal andere persoonsgebonden kenmerken die weliswaar tot uitval kunnen leiden, maar die niet per se een burn-out hoeven te zijn.

Doel

Na afloop ben je in staat om de mate van burn-out te meten en te monitoren bij cliënten. Je kunt burn-out scheiden van andere psychische aandoeningen en het herstel bevorderen en ondersteunen.

Planning

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Overige informatie

SBU: 12 (0.43 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 174,-
Examen: Geen

Doelgroep

De training is bedoeld als bij- en nascholing voor Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

ABVC, BATC, CAT, FAGT, KTNO, LVNT, NBVH, NCSV, NFG, NVAGT, NVPA, NVST, SBLP, SNRO, VBAG, VIT, VIV, VVET, VvvK
(VVH punten op aanvraag)

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1:

Globale inhoud 

 • Introductie 
 • Definitie Burn-out voor vandaag 
 • Verschil met uitval door andere oorzaken 
 • Burn-out Assessment Tool (BAT) 
 • Pauze 
 • Fasen en verloop 
 • Inspanning en ontspanning afwisselen om conditie op te bouwen 
 • Evt. eigen cases diagnostiek 
 • Lunch! 
 • Het SSKK-model 
 • Anti-recidive 
 • Pauze 
 • De fundamenten 
 • Vignetten/casus 
 • Afronding 

Voorbereiding:

Lezen: Handleiding BAT Deel I, hoofdstuk 4 paragraaf 3, pagina 27 en verder, van Deel III hoofdstuk 1, hoofdstuk 3 paragraaf 2 en dan met name tabel 40 en hoofdstuk 3 en dan met name tabel 42, pagina 9 en verder, hoofdstuk 4 en 5, pagina 90 en verderLees a.u.b. de reader. 
Opgave: De BAT invullen, de algemene versie, bij voorkeur door een cliënt en als dat niet kan door een familielid, of, indien relevant, door jezelf. Neem in ieder geval een ingevulde lijst mee die bruikbaar is als oefenmateriaal. 

Doel

Na de training heeft de deelnemer stappen gemaakt in de volgende doelstellingen:

 1. Kan het BAT toepassen en correct interpreteren.
 2. Heeft inzicht in en begrip van het fenomeen burn-out en kan een elementaire differentiaaldiagnose stellen
 3. Heeft een fundamenteel inzicht in veel voorkomende persoonsgebonden factoren die een risico op burn-out behelzen.

Drikus Sjölin

Drikus voert een eigen praktijk waar de tijdlijn intensief gebruikt wordt voor coaching, preventie en genezing van burn-out, het vervangen van belemmerende overtuigingen en het helen van traumatische ervaringen. Hij is opgeleid als psycholoog, NLP Master practitioner en Certified NLP Health trainer. Daarbij is Drikus als re-integratie specialist en trauma behandelaar aan het Albert Schweitzer ziekenhuis verbonden.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Aangeraden (niet verplicht)

Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019) Handleiding Burn-out Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport

Hoogduin C.A.L. et al., Behandelingsstrategieën bij burn-out, Bohn Stafleu van Loghum

Verwarring rond burn-out maakt diagnose  lastig’ Christiaan Vinkers, Joeri Tijdink, Toon Taris uit: ‘Medisch Contact nr. 18, 2 mei 2019 blz. 24 e.v.

Bekijk ook eens deze bijscholingen