Faalangst

Introductie

Begeleiding bij faalangst/examenvrees is een proces van bewustwording, ervaren, inzicht en gewaar zijn. Tijdens deze training ga je ervaren welke nieuwe gereedschappen en inzichten het contextuele gedachtegoed je brengt in de begeleiding bij faalangst (voor kinderen, jongeren en volwassenen).

Aankomend

jun
19
Faalangst, 19-06-2021
Jagershorst-Leende (Fletcher Hotel-Restaurant)
okt
30
Faalangst, 30-10-2021
Beverwijk – BivT

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda”

Informatie

Lestijd: 10:00 tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificaat, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Faalangst

Toepassing en meerwaarde

Op het moment dat je het gehele systeem onder de loep neemt, waarbij de loyaliteitshuishouding, de boodschappen uit het nest onderzoekt levert dit nieuwe kijkrichtingen en interventies op.
Dat vervolgens een bijdrage levert aan het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en betekenisvol zijn. Door de invloed van de context zichtbaar te maken ervaart de ander vaak meer autonomie op zijn eigen handelen. De ervaring leert dat dit een grote bijdrage levert in proces naar omgaan met faalangst/examenvrees.

Werkwijze

Tijdens deze praktijkgerichte professionaliseringsdag krijg je – naast een theoretisch kader – diverse oefeningen en interventies aangereikt. Ervaringsgerichte opdrachten wisselen we af met achterliggende theorie over systeem- en contextueel denken. Als deelnemer ervaar je de diverse oefeningen en interventies aan den lijve door ze zelf te doen of ze te ondergaan.

Doel

Het vullen van jouw gereedschapskist met ‘nieuwe’ en ‘andere’ gereedschappen, methodieken en theorieën in de begeleiding van faalangst en examenstress.

Faalangst vanuit contextueel perspectief

Planning

jun
19
Faalangst
Faalangst, 19-06-2021
Jagershorst-Leende (Fletcher Hotel-Restaurant)
okt
30
Faalangst
Faalangst, 30-10-2021
Beverwijk – BivT
dec
11
Faalangst
Faalangst, 11-12-2021
Hotel Doorwerth (Fletcher Hotel-Restaurant)

Overige informatie

SBU: 8 (0,29 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Examen: Geen

Doelgroep

Deze training is geschikt voor psychologen, coaches, therapeuten counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, andere professionals die volwassenen en/of kinderen/jongeren al begeleiden bij faalangst. Geschikt voor degene die kennis willen maken met de mogelijkheden die het systemische- en contextueel denken kan opleveren in de begeleiding van faalangst en die hun contextuele kennis en vaardigheden willen opfrissen.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

ABvC, BATC, CAT, FAGT, KTNO, LVNT, NBVH, NCSV, NFG, NVAGT, NVPA, NVST, SBLP, SNRO, VBAG, VIT, VIV, VVET, VvvK
(VVH punten op aanvraag)

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1

 • Opening/Kennismaken
 • Inventariseren en uitwisselen behoeften/vragen/wensen en ervaringen
  • Dit wordt gebruikt om het programma nog meer op maat te maken.
 • Rol en attitude van de begeleider
 • Contextuele gedachtengoed van Nagy;
  • Loyaliteiten en welke kracht hier vanuit gaat
  • 4 Dimensies / Onmogelijke opdrachten (delegaat of legaat?)
  • Schema van onrecht / Genogram en hiermee werken
  • Meerzijdige partijdigheid / Onschuldigen / Roulerende rekening
  • Erkenning  / Parentificatie / Balans geven en ontvangen
 • Barkruk van het zelfvertrouwen / Put van Ruth
 • Oefenen met ‘nieuwe’ gereedschappen/methodieken;
  • Geven en ontvangen
  • Cakeje bakken / Symbool”
  • Ik ben de moeite waard omdat….. / De ideale wereld
  • Schema van onrecht / Genogram
  • Tafelopstelling / Regenton
  • Evaluerende oefeningen

Voorbereiding:

 • Lezen Syllabus

Doelstelling

Na de training heeft de deelnemer stappen gemaakt in de volgende doelstellingen:

 1. Heeft inzicht in en begrip van de basisprincipes die nodig zijn voor het toepassen en inzetten van diverse materialen tijdens de begeleiding van faalangst vanuit een contextueel en systemisch perspectief. Hierdoor is de ‘gereedschapskist’ met ‘nieuwe’ en ‘andere’ gereedschappen/methodieken met betrekking tot deze begeleiding.
 2. Het kunnen toepassen en werken met diverse materialen, methodieken.
 3. Het creëren van de werkwijze over hoe dit binnen je eigen (praktijkvoering) professie te integreren.

Herberd Prinsen

Werkt al meer dan 20 jaar vanuit HPC Training, Opleiding en Advies en een praktijk voor psychotherapie.  Verder is hij auteur diverse boeken en artikelen voor het onderwijs. Herberd is breed opgeleid en maakt in zijn trainingen, opleidingen en begeleiding gebruik van het contextuele gedachtengoed van Nagy, Systemisch werken, CGT, NLP, TA, Tafelopstellingen, Geweldloze communicatie, lichaamswerk en eigen ontwikkelde methodieken in het werken met diverse materialen.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aangeraden (niet verplicht):
Herberd Prinsen en Sanne van Drenth,  ‘Collega Coach | Docent Coach’, Lannoo, 2015, 175, ISBN: 9789401428910-nur 807

Herberd Prinsen en Klaas Jan Terpstra,  ‘Mentor van nu’, Onderwijs van nu, 2019, 175, ISBN: 9789491141003

Bekijk ook eens deze bijscholingen