Pesten en therapeutische mogelijkheden

Introductie

Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. Pesten gebeurt helaas nog elke dag.

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus, certificaat, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 2

Aankomend

Ga voor alle andere geplande reeksen hieronder naar het kopje ‘inschrijven’

In extreme gevallen kan het leiden tot zelfdoding van het slachtoffer. Pesten zorgt ervoor dat mensen (kinderen en volwassenen) met minder plezier in het leven staan.

De bekendste vormen zijn pesten op school en pesten op de werkvloer. Maar ook daarbuiten kan pesten voorkomen, zoals op straat, op universiteiten en hogescholen, binnen verenigingen, of tussen buurtbewoners. Pesten is structureel en brengt het slachtoffer tot wanhoop. Pesten is een universeel, niet cultuurgebonden verschijnsel. Onderzoek heeft aangetoond dat de omvang en de verschijningsvorm van pesten in Noord-, Midden- en Zuid-Europa vrijwel identiek is.

Pesten leidt helaas vaak tot trauma’s. Pesten is ook voor de pester slecht. In vergelijking met leeftijdgenoten heeft een pester 400% meer kans om in de criminaliteit terecht te komen. Pesten verziekt de sfeer in de groep. Daarnaast heeft pesten een enorme impact binnen het gezin van de gepeste persoon. Pesten aanpakken is dus belangrijk voor alle betrokkenen.

Je krijgt als hulpverlener waarschijnlijk te maken met cliënten die in een pestproblematiek zitten of gezeten hebben en daar de gevolgen nog van meedragen. Tijdens deze tweedaagse BivT-training “Pesten in therapie” krijg je naast een gedegen theorie over pesten vooral veel interventie mogelijkheden aangeboden om cliënten met een problematiek omtrent pesten of een pestverleden te ondersteunen.

Overige informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus, certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld

SBU: 23 (0,82 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 2
Dagdelen: 4
Prijs: € 310,-
Examen: Geen

Doelgroep

Kindercoach, Kindertherapeut, Psychologen, therapeuten, coaches, counselors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.

Accreditatie / Erkenning

Deze training is bij verschillende Beroepsverenigingen erkend. Je vindt de details per geplande training in het “Inschrijven” overzicht.

Programma

Dag 1

 • welkom en kort voorstellen
 • oefening
 • inventarisatie van wat men aan het einde v/d tweedaagse geleerd wil hebben
 • theorie over pesten, cyberpesten en groepsprocessen bij kinderen
 • samenwerking kind, ouder en therapeut specifiek bij pesten en de do’s en dont’s
 • samenwerking met school als ouder en kind dat goed vinden, met de do’s en dont’s
 • met welke methodes werken scholen en hoe gebruiken scholen pestprotocollen
 • start maken met veelgestelde hulpvragen van mensen die gepest worden in kaart brengen

Dag 2

 • welkom
 • vragen die nog spelen n.a.v. dag 1 bespreken
 • theorie over pesten bij volwassenen
 • vervolg veelgestelde hulpvragen van mensen die gepest worden in kaart brengen
 • therapeutische mogelijkheden
 • afronding / certificering / evaluatie

Doelstelling

 1. Inzicht in de hedendaagse theorie omtrent pesten en groepsprocessen in de realistische en digitale wereld.
 2. Het toepassen van al geleerde technieken om pesttrauma’s te behandelen
 3. Het toepassen van interventietechnieken om het zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfinzicht te vergroten en vriendelijk weerbaarheid te hanteren.
 4. Inzicht in valkuilen bij het werken met cliënten, die een pestverleden hebben of nu nog gepest worden.

De theorie wordt afgewisseld met demo’s, zelf oefenen en tips ontvangen, als je daar prijs op stelt.

Theo Klungers

Is gespecialiseerd op het gebied van pesten. Hij geeft als therapeut begeleiding aan kinderen, pubers en volwassenen die gepest zijn of worden. Hij is betrokken geweest bij het doorontwikkelen van verschillende erkende anti-pestmethodes. Via een expertmeeting met de staatssecretaris van OCW en de kinderombudsman heeft hij meegedacht over de anti-pestwet.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de boeken disclaimer!

Verplicht

Goosens, F. & Vermande, M., Pesten op school, Boom Lemma, 2012, ISBN13: 9789059318175

Aangeraden (niet verplicht)

van Stigt, M. Alles over Pesten, Uitgevrij Boom, 176 pag. 2014, ISBN13: 9789089532510

Planning

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Bekijk ook eens deze bijscholingen

NLP Tijdlijn therapie, 29-09-2018

29 september om 10:00 - 17:00

Karakterstructuren, 30-09-2018

30 september om 10:00 - 17:00

Deelpersoonlijkheden, 05-10-2018

5 oktober om 10:00 - 17:00

VOL EMDR themadag kinderen, 05-10-2018

5 oktober om 10:00 - 17:00