Rationeel Emotieve (Gedrags) Therapie

Introductie

Mensen veroorzaken voor een groot deel hun eigen stress. Dit is het uitgangspunt van de REGT-theorie. De therapie is voornamelijk intern gericht en geeft inzicht in de innerlijke blokkades.

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 2

Aankomend

nov
22
REGT, 22-11-2019
Watletjenu (Zaltbommel)
10:00

Ga voor alle andere geplande reeksen hieronder naar het kopje ‘inschrijven’

Deze kunnen er toe leiden dat je minder presteert dan je zou willen. Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) gaat ervan uit dat mensen, gestuurd door hun irrationele Ik, een sterke neiging hebben om psychische klachten te ontwikkelen.

Ons genetisch materiaal kan ons gevoelig maken voor het ontwikkelen van stemmingsklachten, angsten of verslavingsproblematiek. Daarnaast worden we vanaf onze vroege kindertijd ook vaak opgevoed tot het ontwikkelen van allerlei neurotische klachten. Kortom, spanning en stress hebben maar voor een deel te maken met invloeden van buitenaf. Mensen maken voor een groot deel hun eigen stress.

Toepassing en meerwaarde

De REGT-theorie is opgebouwd vanuit het ABC-model: Aanleiding (oorzaak), Bril (overtuiging), en Consequentie (gevolg). De manier van denken en fantaseren bepaalt uiteindelijk hoe men zich voelt, zich opstelt en gedraagt. REGT geeft inzicht in onproductieve emoties. Feitelijk is het van toepassing op het gehele gedrag van de mens, van hinderlijke blokkades tot diepgaande psychopathologie.

Werkwijze

Tijdens de training bespreken we de belangrijkste theoretische principes van de REGT en passen deze toe in de praktijk. We gebruiken het ABC-model om inzicht te krijgen in de irrationale gedachten en overtuigingen van cliënten en deze om te buigen naar rationele reacties.

Doel

Rationeel Emotieve (Gedrags) Therapie is een vakgerichte bijscholing die erop gericht is de ‘toolbox’ van de therapeut te vergroten. De training is geschikt zowel voor therapeuten die kennis willen maken met REGT als voor hen die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen

Overige informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld

SBU: 39 (1.44 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Examen: Geen

Doelgroep

De training is bedoeld als bij- en nascholing voor Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. Het gaat om therapeuten en coaches die hun inzicht in de grondslag van psychologische methodieken willen verbreden en verdiepen.

Accreditatie / Erkenning

Deze training is bij verschillende Beroepsverenigingen erkend. Je vindt de details per geplande training in het “Inschrijven” overzicht.

Programma

Vooraf: Lezen ‘wijzer’: Rationeel-emotieve therapie of RET op een Rijtje

Dag 1

  • Bespreken van de belangrijkste aspecten van de RE(G)T;
  • Opstellen ABC-schema’s van de deelnemers en voorbeelduitwerkingen door de docent;
  • Oefenen van uitdagen en disputeren door deelnemers onderling op basis van de ABC-schema’s onder supervisie van de docent;

Doelstelling

  1. Verwerven van grondig inzicht in de belangrijkste theoretische principes van de RET;
  2. Kunnen toepassen van de heldere theoretische constructen in de praktijk en in het dagelijks leven;
  3. Leren creëren van heldere ABC-schema’s en door middel van oefeningen met elkaar te komen tot doelmatig en zuiver uitdagen van irrationele gedachten en overtuigingen met behulp van een ABC-formulier;
  4. Zelf ervaren van schaamte/risico oefeningen en deze kunnen toepassen in de praktijk;
  5. Inzicht in ABC-schema’s op meerdere niveaus;
  6. Toepassen van de Rationeel Emotieve Imaginatie (REI).

Anita de Nennie

Is opgeleid tot psycholoog met een psychodynamisch-analytische achtergrond en volgde daarna een opleiding in hypno- en regressietherapie en Reichiaans lichaamswerk. Anita is aangesloten bij het NIP en het NVPA.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aangeraden:

Jacobs G., Rationeel-emotieve therapie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2001, 343 pag., ISBN:9789031351084

Zandbergen A. et al., RET op een Rijtje, uitgeverij Thema, Zaltbommel 2015, 20 pag., ISBN: 9789058712950

Planning

nov
22
REGT, 22-11-2019
Watletjenu (Zaltbommel)

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Bekijk ook eens deze bijscholingen