Verliesbegeleiding verdiepingsdag

Introductie

Je hebt ervaring opgedaan in verliesbegeleiding bij je cliënten, dit als direct gevolg van een ingrijpend afscheid of als –verborgen- onderdeel in een begeleidingstraject. Het krijgen van feedback en bespreken van praktijksituaties zorgen ervoor dat jij je eigen aanpak bij verliesbegeleiding kunt verbreden.

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

Aankomend

Ga voor alle andere geplande reeksen hieronder naar het kopje ‘inschrijven’

Verliesbegeleiding is een dynamisch proces tussen herstelgerichte aandacht en ruimte maken voor rouw en de zoektocht naar betekenisgeving. Daarbij kan het zien van rouw bij anderen je professionele hart raken waardoor je eigen verliesgeschiedenis wordt aangeraakt.

Toepassing en meerwaarde

Je vergroot op deze manier je inzicht in transformatieprocessen. Je zult met nieuwe inspiratie bemoedigd worden om datgene te doen waardoor de cliënt dichter bij zichzelf kan komen om van daaruit nieuw gedrag te ontwikkelen en het verlies te integreren zijn/haar levensverhaal.

Werkwijze

Op deze verdiepingsdag zullen we, op een interactieve manier, gezamenlijk ons hoofd buigen over de ingebrachte casuïstiek en krijg je nieuwe werkvormen aangereikt.

Doel

Inhoudelijk gaan we uit van de rouwtheorie zoals deze in de driedaagse training verliesbegeleiding is behandeld. Aan de hand van casuïstiek onderzoeken we waar het proces stagneert en welke concrete interventie hierbij kan aansluiten. Aangevuld met het maken van een analyse om in te schatten waar de rouw stagneert en/of er sprake is van normale of gecompliceerde rouw.

Als de tijd de randjes slijt,
zoals rivieren en getij,
resteert de kern die liefde heet,
en maakt herinneren weer blij. 

Caroline Duisings

Overige informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld

SBU: 8 (0.29 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 169,-
Voorkennis: Deelnemers van de training Verliesbegeleiding bij het BivT, of voor hen die aantoonbare basisopleiding hebben gevolgd op het terrein van verlieskunde.
Examen: Geen

Doelgroep

Deelnemers aan de training verliesbegeleiding van het BivT. De dag staat ook open voor hen die een aantoonbare basis opleiding hebben gevolgd op het terrein van verlieskunde en de wens hebben om de stof zich meer toe te eigenen.

Accreditatie / Erkenning

Deze training is bij verschillende Beroepsverenigingen erkend. Je vindt de details per geplande training in het “Inschrijven” overzicht.

Programma

Dag 1

  • Kennismaken en algemene rondvraag over casuïstiek
  • Intake maken aan de hand van aangereikte theorie
  • Casuïstiek bespreking
  • Werkvorm: Geleide fantasie/Meditatie
  • Uitwisselen van het geleerde

Voorbereiding

Herlezen van de reader (mits van toepassing).

Het aanleveren van casuïstiek (maximaal 1 A4) en het formuleren van een vraag. Tevens ligt hier de uitnodiging om een interventie/werkvorm aan te dragen waarover je enthousiast bent en die effectief is gebleken.

Doelstelling

  1. Meer tools voor het maken van een analyse wat er nu in de begeleiding nodig is om de veerkracht aan te spreken
  2. Je inzicht vergroot in de dynamiek van rouw en het onderscheid tussen normale / problematische rouw
  3. Je eigen manier van begeleiden geëvalueerd

Noor Verheul

Is psychosociaal therapeut en trainer. Zij werkt sinds 2000 in haar praktijk Brucka: voor zingeving, verliesverwerking, psychosociale begeleiding – advies – training. Haar professionele basis ligt in de opleidingen tot psychosociale hulpverlening, levensbeschouwelijke counseling en post-HBO opleiding verlieskunde. Aangevuld met bijscholingen als biografische benadering, NLP, Tarot, familieopstellingen, focusing, stembevrijding.

Haar werkwijze is gericht op ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid, om zo een bijdrage te leveren aan het tot bloei komen van heel de mens.

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Verplicht

Johan Maes & Evamaria Jansen, Ze zeggen dat het overgaat. Leven met rouw en verdrietWitsand Uitgeverij, 2010, 240 pag.,  ISBN 978-94-9038-206-6

Planning

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums van de groep en bij welke beroepsverenigingen de training is erkend).

Bekijk ook eens deze bijscholingen

VOL EMDR opleiding, 26-04-2019

26 april om 10:00 - 17:00

PDS module 2, 10-05-2019

10 mei om 10:00 - 17:00