Webinar (Klinisch) Perfectionisme

Introductie

‘Begin nooit een verbouwing met het weghalen van een steunmuur’. 

Aankomend

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda

Informatie

Lestijd: 2 uur tot 2,5 uur (zie agenda)
Inclusief: Presentatie
Exclusief: Accreditatie, certificaat
Contactdagen: 1

Klinisch Perfectionisme

(Klinisch) perfectionisme komt heel veel voor en kan onderliggend oorzaak zijn aan diverse vormen van problematiek, zoals o.a. sociale angst, burn-out, eetstoornissen en depressie, maar ook bv. faalangst.   

Toepassing en meerwaarde

De therapeutische behandeling dient dan niet alleen te liggen bij de eerste hulpvraag, maar ook bij deze onderliggende problematiek. Maar hoe doe je dat, want ondanks dat perfectionisme voor frictie en stagnatie zorgt, ervaren cliënten het niet vaak als een probleem.  

Tevens is het van belang om de functie van perfectionisme voor de cliënt te bezien en de oorzaken van het perfectionisme te behandelen, alvorens het perfectionisme als coping stijl te veranderen. 

De webinar is een opmaat naar de 2-daagse training met veel praktijkoefening voor het inzetten van interventies in de Onderstroom. Gedurende de webinar krijg je een theoretische kader van perfectionisme aangeboden, praktische achtergrondinformatie en bespreken we de noodzaak van het werken in de Onderstroom. 

Werkwijze

We bezien ‘perfectionisme’ in historisch perspectief. Je krijgt inzicht in de verschillende vormen van perfectionisme – wanneer wordt perfectionisme pathologisch? Je krijgt inzicht in de risico- en in standhoudende factoren, de symptomen en betekenis van perfectionisme voor de cliënt. Tevens worden Vak-alerts besproken, die van belang zijn voor jou als je een cliënt wil gaan behandelen met perfectionisme. Daarna zoomen we in op de Onderstroom en Bovenstroom en de werking van veranderprocessen in beide stromen. 

Doel

Kennismaking met theoretisch kader van perfectionisme en inzicht verkrijgen in belangrijke factoren van perfectionisme en vak-alerts, die van belang zijn voor het behandelen van perfectionisme.   

Planning

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Overige informatie

SBU: 3
Niveau: HBO
Contacturen: 2
Dagdelen: 1
Prijs: Gratis
Toetsing: Geen

Doelgroep

De training is bedoeld als praktijk professionalisering voor Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. 

Accreditatie / Erkenning

Trainingen zijn vaak bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid). Omdat dit een kleine introductie is voor het onderwerp, zijn er geen expliciete aanvragen gedaan voor dit onderdeel.

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dagdeel 1:  

Theoretische Kader 

  • Perfectionisme in vogelvlucht
  • Wanneer wordt perfectionisme pathologisch van aard 
  • Vormen van perfectionisme 

Praktische informatie voor de behandeling 

  • De gevolgen van perfectionisme voor de cliënt 
  • Ontstaansfactoren en in standhoudende factoren op meerdere niveaus 
  • De betekenis voor de behandelaar – Vak-alerts. 
  • Veel voorkomende symptomen 
  • De Boven- en Onderstroom 
  • Een veranderingsproces in de Onderstroom 

Doelstelling

Kennismaking met theoretisch kader van perfectionisme en inzicht verkrijgen in belangrijke factoren van perfectionisme en vak-alerts, die van belang zijn voor het behandelen van perfectionisme.

Annemieke Beemster

Annemieke Beemster is counselor & integraal therapeut en re-integratiecoach. In 2008 is zij gestart met haar eigen praktijk ‘Naar een beter Evenwicht’. Haar specialisme zijn psycho-oncologie, trauma en burn-out. Zij is sinds 2015 verbonden aan een multidisciplinair expertise centrum voor oncologie. Annemieke zoekt indien nodig de samenwerking met andere disciplines. Maatwerk vind ze heel belangrijk, elk mens is anders. Zij heeft trajecten ontwikkeld voor persoonlijke ontwikkeling, omgaan met ernstig ziek zijn en relatietherapie. Annemieke Beemster heeft onder andere gestudeerd aan de Hogeschool van Tilburg en de Hogeschool van Utrecht, waar ze twee masterstudies heeft afgerond.
 

Vanaf 2008 heeft Annemieke in zorg- en onderwijsorganisaties meerdere trajecten op organisatieniveau uitgevoerd. In de sectoren Zorg en Onderwijs heeft zij grote transitieprocessen begeleid, daarnaast heeft ze intervisie, trainingen en workshops gegeven. 

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Bekijk ook eens deze bijscholingen