Webinar Lichaamsgericht werken

Introductie

Waarom onze cliënten voornamelijk benaderen met woorden? Onze lichaamshouding en onze bewegingen vertellen meer dan gesproken taal.

Als mens ben je non-verbaal continu in gesprek met je omgeving. Ons lichaam scant onbewust voortdurend de bewegingen van de ander.

Aankomend

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda”

Informatie

Lestijd: 2 uur (zie agenda)
Inclusief: Presentatie
Exclusief: Accreditatie, certificaat
Contactdagen: 1

‘Lichaamsgericht werken’ verschaft bewustwording van non-verbale processen, welke in het contact met je cliënt kan inzetten. ‘Kennis’ die opgenomen is in je eigen lichaam (embodied mentalisation) vormt, in combinatie met de theoretische kennis, de basis voor het contact tussen de professional en de cliënt.

Toepassing en meerwaarde 

Tijdens de webinar zal de docent een klein aspect van een groot lichaams- bewegingsgericht assessment (theorie) toelichten en laten ervaren. Namelijk je lichaam in de algemene Ruimte: welke je als professional deelt met je cliënt.

Bewustwording van ons lichaam en zijn bewegingen verhogen de effectiviteit van onze interventies. Bewust kunnen afstemmen en empathisch kunnen deelnemen aan de belevingswereld van de cliënt is van grote meerwaarde voor de professional die dagelijks met mensen werkt.

Bewust gecoördineerde bewegingen tussen cliënt en professional creëren veiligheid en ontspanning. Cliënten voelen zich gezien en gehoord, hun emoties en gedachten krijgen structuur, waarbij cliënten vervolgens meer grip op hun leven ondervinden.

Werkwijze 

De training ‘Lichaamsgericht werken’ richt zich op de inzet van je eigen lichaamstaal en die van je cliënt. Het uitdrukken en vormgeven van ervaringen, emoties en gedachten, tijdens ervaringsgerichte en bewegingsgerichte werkvormen staan centraal. Tijdens deze praktijkgerichte professionaliseringsdag maken we kennis met het effect van de somatische overdracht naar de cliënt toe en daarin de rol als professional.

Inbreng van casuïstiek is gewenst.

Doel

De training ‘Lichaamsgericht werken’ draagt bij aan professionalisering van een helder relationeel contact met je cliënten, waardoor interventies meer invloed kunnen hebben. De trainingsdag bevat naast praktijkgerichte oefeningen ook theoretische onderbouwing.

Planning

Er zijn momenteel geen aanstaande trainingen.

Overige informatie

SBU: 2 (0,1 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 1
Prijs: € 35,00
Toetsing: Geen

Doelgroep

Ben je geïnteresseerd in de behandeling van Lichaamsgericht werken, maar wil je je kennis vooraf toetsen of deze behandelmethodiek ook past bij jou praktijk, dan mag je deze intro niet missen. Toegankelijk voor iedereen die werkzaam is binnen de complementaire en reguliere hulpverlening. 

Accreditatie / Erkenning

Trainingen zijn vaak bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid). Omdat dit een kleine introductie is voor het onderwerp, zijn er geen expliciete aanvragen gedaan voor dit onderdeel.

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1

  • Kennismaking
  • Introductie
  • Oefening 1
  • Feedback
  • Oefening 2
  • Vragen
  • Afronding

Doelstelling

Kennismaken met Lichaamsgericht Werken in jou praktijk.

Christina Wintels

Christina Wintels-Fivian is afgestudeerd met een Master Vaktherapie Dans en heeft eerder een lerarenopleiding afgerond. Senior registratie bij Stichting Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en Board certified Dance Movement Therapist (BC-DMT) van American Dance Movement Association (ADTA).

Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aangeraden (niet verplicht)

Moore, C.L. & Yomamoto, K., Beyond words; movement observation and analysis, Cordon and Breach Science Publishers, 2000, 297 pg., ISBN: 2-88124-251-0

Chaiklin, S. & Wengrower, H. eds., The art and science of dance/movement therapy: Life is dance. New York & London: Routledge, 2009, 332 pg., ISBN: 978-0-415-99656-3

Koch, S.C., Embodiment. Der Einfluss von Eigenbewegung auf Affekt, Einstellung und Kognition. Berlin: Logos, 2011, 236 pg., ISBN: 978-3-8325-2832-4

Bekijk ook eens deze bijscholingen