Boze buien

Boze buien

Door Charlotte Langen & Angelique Manders, docenten De symboliek van het kind

In de praktijk komt de vijfjarige Fleur (fictieve naam) binnen met haar ouders. Fleur is thuis en op school
vaak niet te hanteren. Ze heeft boze buien waarbij ze ook andere kinderen pijn doet.

Met behulp van spiertesten kijken we of Fleur met haar gedrag ons misschien iets wil vertellen. Dit
doen we door het zoeken van acupunctuurpunten die zich laten ‘zien’ in relatie tot haar gedrag. Het
acupunctuurpunt dat een boodschap heeft, is Jenn Mo 16. Dit punt heeft te maken met onverwerkt
of onvoldoende geuit verdriet. Dat kan ook boosheid of teleurstelling zijn. Dit punt blijkt uit de test
niet te maken te hebben met Fleur zelf of haar moeder, maar met haar vader.

Bij navraag aan haar vader blijkt dat toen hij vijf jaar was zijn vader en zijn zusje overleden zijn en
hij dus alleen met zijn moeder over bleef. Het ligt voor de hand om te denken dat het om dit verdriet
gaat, maar het lichaam van Fleur geeft aan dat ze dit niet bedoelde. Al pratende met vader blijkt dat
zijn moeder vanuit haar verdriet en angst om te verliezen hem over beschermd opvoedde. Deze over
bezorgdheid van de moeder voelde voor vader als kind heel verstikkend. Tegelijkertijd had hij het gevoel
dat hij dit niet kon uiten, omdat hij zich ook heel verantwoordelijk voor moeder voelde. Voor hem
was het de eerste keer dat dit aspect van het verdriet naar voren komt. Hij dacht namelijk dat hij dit
gevoel achter zich had gelaten. Omdat het echter nooit verwerkt en uitgesproken is, sluimerde het
op de achtergrond. Dus liet de vijfjarige Fleur papa’s boosheid en frustratie op deze manier zien.

Vader heeft zijn verhaal aan Fleur verteld en ook verteld dat het zijn boosheid was en dat ze dit aan
papa mocht terug geven. Hij bedankt haar voor het inzicht. En hij heeft het verwerkt door er met zijn
moeder en partner over te praten.

Het resultaat van dit alles is dat Fleur op school en thuis een heel ander gedrag laat zien. Ze heeft
geen boze buien meer.

Wil je ook leren om op deze manier naar kindergedrag te kijken? Meld je aan voor de vier-
daagse cursus De symboliek van het kind.