Co-reguleren van emoties

Co-reguleren van emoties

Door Christina Wintels, trainer Non-verbale processen

Covid-19 houdt ons in de greep. Elkaar een hand geven of in menigten bij elkaar staan is veranderd naar de 1,5m-maatschapij. Mensen zijn gedwongen zich terug te trekken. De één doet dit vanuit overtuiging, een ander vanuit angst. Sommigen vertonen onbegrip, anderen rebellie. Je wilt wegvluchten of vechten.

Behandelen ‘online’ is momenteel De grote trend. Het is bewezen dat het ook werkt! Maar hoe? Stephen Porges deelt in zijn interview ‘Dealing with social distancing’ de mening hoe belangrijk connecties met medemensen zijn, juist in deze tijden.

Als mens hebben wij de behoefte om onze emoties, gedachten en waarnemingen te co-reguleren met anderen. Isolatie, is een paradox voor ons zenuwstelsel, onmogelijk vanuit ons instinct. Nu horen wij sinds ruim twee maanden dat het goed is om ons af te zonderen, thuis te blijven en afstand te houden. Een strijd tussen gezond mensenverstand en instinct ontstaat.

Het is verbazingwekkend hoe in de afgelopen maanden onze maatschappij bewezen heeft dat wij in staat zijn deze oer-behoefte te kanaliseren. Daardoor zijn creatieve acties ontstaan! De vraag blijft hoe onze jeugdige cliënten, de neurotische, bange en paranoïde mensen, hiermee om leren gaan.

Als senior onderzoeker wijdt Stephen Porges zich al decennia aan de link tussen het autonome zenuwstelsel en sociaal gedrag. Hij legt uit dat onze gesepareerde lichamen met ons ingekapselde zenuwstelsel, wat niet in direct contact is met anderen, defensief en verdedigend worden. Mens (en dier) willen zich verbinden, wat via oog- en lichaamscontact gebeurt. Stem, gezichtsuitdrukking en (lichaams)houding spelen een belangrijke rol in het co-reguleren van emoties, gevoelstoestand en dus welbevinden.

Jeugdige cliënten weten zich gezien doordat ze worden gespiegeld. De behoefte aan lichamelijke empathie en synchrone bewegingen gelden ook in de maanden van de 1,5m-maatschappij en gedeeltelijke lockdown.

Ondanks alle maatregelen is het nu juist belangrijk dat behandelaren zich letterlijk uitstrekken naar het zenuwstelsel en ‘het bewustzijn’ van de jeugdige. Dans- bewegingstherapie werkt al sinds de vorige eeuw met deze kennis. Non-verbaal, met je hele lichaam, zeg je dan (ook op afstand): ik ben er, ik luister naar je, ik ben met je! Omdat jij het waardig bent om gezien te worden!

Wil je meer weten hoe je door lichamelijke empathie en synchrone bewegingen je cliënt beter kunt bereiken, meld je dan aan voor de training ‘Non-verbale Processen‘.

Onze lichaamshouding en bewegingen vertellen vaak meer dan onze woorden. De training Non-verbale processen richt zich op de inzet van je eigen lichaamstaal ten opzichte van de jeugdige cliënt. Je wordt je bewust van de voortdurende bewegingsdialoog tussen jou en je cliënt. De training ‘Non-verbale Processen’ laat je zien hoe je door middel van lichaamshouding of beweging een ontspannen en veilige sfeer creëert.

Deze kennis is zeker nu belangrijk daar wij grotendeels gedwongen zijn om online of op gepaste afstand te werken.

 

Christina Wintels-Fivian
info@fisique.nl