EMDR Leergang professionalisering

EMDR-leergang.png

Informatie

EMDR Leergang professionalisering

Duur: ongeveer 60 minuten
Prijs: € 195,-

Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij de gesuperviseerde onder leiding van een deskundige reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen met als doel de eigen stijl van werken te professionaliseren.

Direct na de laatste dag van de EMDR basisopleiding volwassenen of kind en jeugd, dient gestart te worden met de EMDR Leergang professionalisering. Dit doe je bij je aangewezen supervisor. Tijdens de opleiding krijg je informatie hoe het programma na deze dagen verloopt.

Doelgroep

Per 2023 geven de EMDR trainers toestemming tot deelneming voor diegenen die niet de verplichte voorkennis hebben of kunnen aantonen betreffende Psychopathologie /DSM-IV of DSM-5. Je kunt dan per 2023 toch deelnemen en inschrijven voor de 4- of 5 daagse EMDR basisopleiding inclusief supervisieprogramma (3 sessies). Daarnaast schrijf je je in voor de 3 verplichte Psychopathologie dagen (fysiek of online) die voor certificering afgerond dienen te worden. Tenslotte schrijf je je in voor 1 live leergang professionalisering die direct na de laatste EMDR basisopleidingsdag wordt gestart onder supervisie. Dit doe je bij je aangewezen supervisor.

Hieronder vind je de informatie en schrijf je per onderdeel in:

Volwassenen programma

Kind en Jeugd programma

* Alle voorwaarden en details vind je bij de trainingsdagen pagina’s!

Planning

Klik op “inschrijven” voor meer informatie (o.a. alle datums).

Details

Criteria individuele supervisie

 • Het leerproces gaat uit van ervaringsgericht leren met daarop systematische reflectie.
 • De supervisant en de supervisor bepalen samen welke aandachtpunten en leerpunten uit de supervisiesessies worden uitgewerkt in het supervisie-evaluatieverslag.
 • Supervisant stuurt vooraf zijn/haar leerpunten naar supervisor!
 •  Aandachtspunten:
    • Ervaringsgericht leren en handelen
    • Terugblik op het handelen.
    • Conceptualisatie
    • Alternatieven bespreken
    • Praktijkgericht toetsen