EMDR

EMDR bij het BivT

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen.

Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden.

Al meer dan achtentwintig jaar is er naar de effectiviteit van EMDR wetenschappelijk onderzoek verricht. Met als resultaat dat EMDR volledig wordt geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen bij o.a. PTSS.

Eén van de verklaringen is dat het brein onder andere door het werkgeheugen (prefrontale cortex) beïnvloed wordt en dat in relatief korte behandeltijd de hersenen de nare disfunctionele reacties na EMDR behandeling sterk verminderden tot zelf verdwenen.

EMDR leren toepassen

Na het volgen van de EMDR vier-daagse opleiding is het mogelijk om je kennis en ervaring uit te breiden door het deelnemen aan de praktijkgerichte professionaliseringsdagen. Deze dagen verdiepen je kennis en praktische vaardigheden om meer effectiviteit in je behandelingen te behalen.

De EMDR thema- en praktijkdagen zijn ontwikkeld voor ´EMDR practitioners i.o.’, ‘EMDR master Practitioners´ en ´EMDR therapeuten´ die bij het BivT of EMDR Nederland (VEN) de opleiding hebben gevolgd. Het verantwoordelijk gebruik maken van de protocollen gaat gepaard met ervaring en nieuwe ontwikkelingen binnen het werken met deze methodiek.

Review van deelnemers – “René Veraar is zeer inspirerend en blijkt enorm veel ervaring te hebben, is zeer inspirerend en creatief om de EMDR zo effectief mogelijk in te zetten. Out off the box denken is een sterke kant van hem, met als doel de behandeling goed en volledig in te zetten. Ik ben ontzettend blij deze opleiding bij het BivT gedaan te hebben”.

Hieronder vind je per onderdeel meer informatie:

EMDR Opleiding

EMDR practitioner basisopleiding

Deze EMDR Practitioner basisopleiding is voor diegenen die geen psychopathologie achtergrond hebben maar wel de EMDR in hun praktijk willen toepassen!

De EMDR Practitioner basisopleiding is gericht op het verantwoordelijk kunnen uitvoeren van de protocollen bij volwassenen met enkelvoudige ptss gerelateerde klachten. EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest krachtige en effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen.

Cliënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met EMDR behandeld worden in relatief weinig sessies.

EMDR opleiding Volwassenen 

De EMDR opleiding volwassenen is gericht op het toepassen van het basisprotocol bij enkelvoudige – en meervoudige stoornissen. We gaan het enkeltarget- en meertarget protocol uitvoerig behandelen waarmee je praktijkgerichte oefeningen bekijkt, bespreekt en toepast.

De EMDR dagen kennen een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, instructies van de EMDR protocollen, voorbeeld sessies en (semi-)plenaire oefeningen van de EMDR interventies.

EMDR opleiding Kind en Jeugd

Werk je met Kinderen en Jeugd? Dan kun je na de EMDR basis vierdaagse deelnemen aan de ‘EMDR Themadag Kind en Jeugd’ om het certificaat EMDR master practitioner Kind en Jeugd te behalen.

Indien je ook met volwassenen werkt kun je na de EMDR basisopleiding het supervisie programma starten voor volwassenen en na de EMDR themadag Kind en Jeugd starten met het supervisie programma voor Kind en Jeugd. Over dit supervisie programma wordt alles uitgelegd tijdens de basisopleiding.

EMDR Themadagen

EMDR Themadag Kind en Jeugd

Kindertherapeuten die werken met kinderen tot 18 jaar moeten na de opleiding de EMDR themadag kinderen volgen. Als je alleen met kinderen werkt kan je na deze dag starten met het supervisie programma uit de opleiding. Als je alleen kinderen behandelt schrijf dan direct in voor de dag zodat je snel het supervisie programma kunt starten.

Behandel je kinderen en volwassenen of volwassenen en wil je ook kinderen behandelen, dan zul je zowel het supervisie programma voor volwassenen (4 sessies) als voor kinderen (4 sessies) met goed gevolg dienen af te ronden. Binnen de training zijn standaard 4 sessies supervisie berekend. Als je extra sessies supervisie nodig hebt, zullen die apart in rekening worden gebracht.

Tijdens de EMDR Themadag Kinderen komt het behandelprotocol Kinderen en Jeugd volledig aan bod. Tevens wordt er aandacht besteed aan Storytelling (voor de allerjongste kinderen) en zelfbeeldreparatie. Een must voor een ieder die met kinderen werkt.

EMDR Themadag Emotie eten

Om emotioneel eten onder controle te krijgen heeft het niks met motivatie of doorzettingsvermogen te maken. De uitdaging bij emotioneel eten is dat er onderliggende oorzaken zijn waardoor het eten tijdelijk een grote voldoening geeft. Deze voldoening is niet rationeel weg te redeneren, wij zijn meer afhankelijk van onze emoties dan je zou willen toegeven. Met de onderliggende oorzaken is EMDR een geweldige therapie om Emotie eten de baas te worden. De thema’s rond deze verdiepingsdag zijn gericht op eetverslavingen.

EMDR Themadag Verslavingen

Verslaving ontstaat niet zomaar. Verslaving is vaak een coping mechanisme. Achter de verslaving liggen vaak pijn en verdriet. Er is bewezen als je de kern waardoor de persoon is begonnen met gebruik van verslavende middelen, gelijk weet aan te pakken dat de overwinning van een verslaving een hele grote kans maakt. EMDR is een geweldige therapie om dit efficiënt aan te kunnen pakken. Ook het netwerk van de verslaafde heeft hulp nodig en daar is EMDR ook een goede aanrader om in te zetten. De thema’s rond deze verdiepingsdag zijn gericht op middelen gebruik als, stimulerende, geestverruimende en gedragsverslavingen.

Zelfbeeld-emdr-bivt

EMDR Themadag Zelfbeeld

Mensen met een negatief zelfbeeld ontwikkelen strategieën om niet met dat nare negatieve gevoel over zichzelf geconfronteerd te worden. Ze blijven op de achtergrond, nemen weinig initiatieven op het gebied van relaties, studie en werk. Ook het omgekeerde komt ook voor: hard werken en perfectionisme als overlevingsstrategie.

EMDR bij Complexe PTSS

De EMDR ‘complexe PTSS’ is erop gericht verder te professionaliseren. Werk je met complexe en klinische psychopathologische stoornissen dan kun je na de EMDR basis opleiding je verder professionaliseren tot EMDR master Practitioner.

EMDR Rouw en Verlies

De EMDR Themadag Rouw en Verlies leert je EMDR toepassen bij stagnerende rouwprocessen .

Deelname is alleen mogelijk na afronden van de 4-daagse EMDR opleiding.
Deze dag telt niet mee voor verlenging van je supervisie. Daarvoor dien je de verdiepingsdagen te volgen.

EMDR Inner-Child therapy

EMDR themadag EMDR Inner-Child Therapie is een praktijkgerichte professionaliseringsdag waar we de praktische en theoretische kaders behandelen.

Deelname is alleen mogelijk na afronden van de 4 dagen EMDR opleiding! Deze dag telt niet mee voor verlenging van je supervisie! Daarvoor dien je de verdiepingsdagen te volgen.

EMDR Storytelling en Zelfbeeld kind en jeugd

De EMDR Themadag Storytelling en Zelfbeeld Kind en Jeugd leert je EMDR toepassen bij de kinderen tussen de 2 en 6 jaar (Storytelling) en de Kinderen en Jeugdigen tot 18 jaar. 

EMDR Verdiepingsdagen

EMDR verdiepingsdag dag Enkelvoudige problematiek volwassenen

De EMDR verdiepingsdag Enkelvoudige problematiek is erop gericht dat je als behandelaar extra tools hebt om de moeilijke casuïstiek goed te kunnen inschatten en te behandelen.

Tijdens de EMDR verdiepingsdag enkelvoudige problematiek gaan we dieper in op het gebruik van de protocollen en worden ingebrachte casussen geheel doorgewerkt. Deze professionaliseringsdag geeft je diverse tools om de EMDR goed en volledig toe te passen bij enkelvoudige casuïstiek.

EMDR verdiepingsdag Meervoudige problematiek volwassenen

Het verantwoordelijk gebruik maken van de EMDR protocollen gaat gepaard met ervaring en nieuwe ontwikkelingen binnen het werken met deze methodiek.

Tijdens de EMDR verdiepingsdag meervoudige en complexe problematiek gaan we dieper in op het gebruik van de protocollen en worden ingebrachte casussen geheel doorgewerkt. Deze professionaliseringsdag geeft je diverse tools om de EMDR goed en volledig toe te passen bij complexe casuïstiek.

EMDR verdiepingsdag Kind en Jeugd

De EMDR verdiepingsdag Kind en Jeugd mag bijgewoond worden door de ´EMDR practitioner i.o.’, ‘EMDR master Practitioner´ en ´EMDR therapeut´ die bij het BivT de opleiding heeft gevolgd en daarnaast de EMDR themadag Kind en Jeugd.

Tijdens de praktijkgerichte professionaliseringsdag worden ingebrachte casussen van kind en jeugd behandeld. De vele mogelijkheden worden toegelicht waarmee je je vaardigheden omtrent deze problematiek kunt uitbreiden.

EMDR verdiepingsdag Interwaves

De term interwaves verwijst naar het feit dat de behandelaar uitspraken doet die therapeutisch de juiste neuronetwerken en associaties met elkaar verweven. Deze moeten spaarzaam worden ingezet om de meest krachtige veranderingen voor de cliënt van binnenuit te laten exploreren. (Shapiro)

Door middel van specifieke interwave keuzes toe te passen, waar zowel de cognitieve als de proces interwaves gebruikt kunnen worden, zullen blokkades en looping momenten tijdens de EMDR sessie kunnen worden doorbroken om een zo effectief mogelijk behandeling te verkrijgen.

EMDR bij Verslaving Dubbele Diagnose

Verslaving wordt niet als een op zichzelf staand probleem gezien. Het is belangrijk dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod.

Deelname is alleen mogelijk na afronden van de 4 dagen EMDR opleiding! Deze dag telt niet mee voor verlenging van je supervisie! Daarvoor dien je een van deze verdiepingsdagen te volgen.

Webinars

EMDR en de vermoedelijke werking van het brein

Traumatische ervaringen in het leven kunnen een mens tot vluchten, vechten en bevriezen doen besluiten. Maar wat is het wat deze functionele reactie disfunctioneel ons leven kunnen beheersen? 

Het is van groot belang voor diegenen wiens vak het is om professioneel te communiceren met mensen en te werken te kunnen begrijpen met wat zij voelen en beleven. Als een van je doelen daarbij is om mensen beter te begrijpen en hen te helpen vastgeroeste patronen te veranderen, dan is het van belang iets te begrijpen van hoe mensen anatomisch en fysiologisch in elkaar zitten. Dit helpt ook om te verklaren waarom en hoe dingen misgaan in het leven van mensen en hoe dit tot psychologische problemen kan leiden. 

Themadagen en verdiepingsdagen

Deze dagen kunnen alleen bijgewoond worden nadat je de vierdaagse EMDR basisopleiding hebt bijgewoond van de BivT!

Themadagen zijn volledig gericht op de thematiek van deze trainingsdagen en zal de trainer voorbeelden uit de EMDR casuïstiek behandelen die binnen het thema passen. In de trainingsdagen komen naast de praktische voorbeelden ook nieuwe theoretische aspecten aan de orde. (deze kunnen niet gebruikt worden voor verlenging van het supervisie programma)

Verdiepingsdagen zijn volledig gericht op het behandelen van ingebrachte casuïstiek die deelnemers vanuit praktijkervaringen en vraagstukken. De bijscholing is zeer geschikt de al opgedane basiskennis verder te exploreren en praktijkgericht je vaardigheden te professionaliseren. (deze kunnen wel gebruikt worden voor verlenging van het supervisie programma ( 6 maanden))

EMDR TheraTapper kit – klik hier voor meer informatie

EMDR opleiding

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

De EMDR basisopleiding wordt gefaciliteerd door het BivT waarna je na het behalen van je certificaat je kunt aansluiten bij de “Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland”. Een vermelding op deze website www.emdr-therapeuten.nl geeft je praktijk een grote meerwaarde. (Let op, in Nederland worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden door niet gecertificeerde EMDR trainers!)

De EMDR praktijkgerichte professionaliseringsopleiding voor de complementaire en reguliere zorgverlener!

René Veraar

is hoofdtrainer en ontwikkelaar van de EMDR opleiding complementaire en reguliere zorg en heeft sinds 1983 een eigen praktijk voor groeps- en individuele therapie. Is psycholoog en is oprichter/directeur van het BivT. Hij is trainer en supervisor aan diverse Post HBO -, HBO opleidingsinstituten en geeft in-company trainingen bij GZ instelling. Tevens verzorgd hij EMDR casuïstiek dagen en masterclasses. Sinds 2002 houdt hij zich ook bezig met de ontwikkeling van de EMDR-interventies en onderzoek. Richt zich altijd op oorzaak – gevolg wat het nu nog met iemand doet!

Karin Bargeman

Heeft als psychosociaal therapeut praktijk Focus Interno opgericht. Zij heeft de intentie om met haar opgedane kennis en levenservaring mensen te begleiden in hun processen. Vanuit haar passie wil zij mensen inspireren om in hun kracht te gaan staan. Zij is daarnaast EMDR Therapeut en supervisor.

Marjon van der Sar -Borst

Heeft sinds 2007 haar zelfstandige praktijk voor Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie, Eigenwijs, in ’s Gravenmoer. De Eigen Wijsheid van kinderen en jeugdigen is voor haar iedere dag weer een inspiratiebron. Marjon is Europees gecertificeerd (ECP) en als zodanig aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). Zij is tevens lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).

Naomi Albrechts

Werkt vanaf haar zeventiende in de hulpverlening. Na het behalen van HBO Pedagogiek heeft ze gewerkt als leidinggevende in een jeugdgevangenis en later als leidinggevende in een besloten behandelcentrum voor jongeren met een ernstige gedragsproblematiek.

Hier vind je alle verschillende EMDR-dagen die georganiseerd worden. Let op: Wil je beginnen met EMDR? Volg dan altijd eerst de opleiding!

Planning

Klik op “de training” voor meer informatie (o.a. alle datums, details etc.).

Bekijk ook eens deze bijscholingen