EMDR bij Verslaving Dubbele Diagnose

Introductie

Verslaving wordt niet als een op zichzelf staand probleem gezien. Het is belangrijk dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod.

Deelname is alleen mogelijk na afronden van de 4 dagen EMDR opleiding! Deze dag telt niet mee voor verlenging van je supervisie! Daarvoor dien je een van deze verdiepingsdagen te volgen.

Aankomend

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda”

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal)
Exclusief:
Contactdagen: 1

De EMDR themadagen zijn ontwikkeld voor ´EMDR practitioners i.o.’, ‘EMDR master Practitioners´ en ´EMDR therapeuten´ die bij het BivT de opleiding hebben gevolgd. Het verantwoordelijk gebruik maken van de EMDR protocollen gaat gepaard met ervaring en nieuwe ontwikkelingen binnen het werken met deze methodiek.

Veel cliënten met een dubbele diagnose hebben al een lange geschiedenis in de hulpverlening achter de rug.  

We weten dat het voor een succesvolle behandeling van dubbele diagnose problematiek van belang is zowel de psychische stoornis als de verslaving aan te pakken. Verslaving wordt niet als een op zichzelf staand probleem gezien. Het is belangrijk dat er sprake is van een geïntegreerd behandelaanbod. 

Op deze dag werken we met de casussen die jij inbrengt en waardoor je erna weer verder kan gaan met de behandeling van je cliënt.  

Toepassen en meerwaarde

Tijdens deze praktijkgerichte verdiepingsdag gaan we aan het werk om op een correcte wijze EMDR in te zetten bij een dubbele diagnose. De meest voorkomende psychische klachten/ stoornissen waarbij verslaving grote rol kan spelen komen aan bod. Denk aan Angst, Bipolaire Stoornis, PTSS, ADHD, Autisme, Borderline, Depressie en HSP. 

Deze dag is een verdiepingsdag die gevolgd kan worden als je themadag EMDR & Verslaving hebt gevolgd en of dat je al ervaring hebt in de verslavingszorg

Werkwijze

Programma van de verdiepingsdag ziet er als volgt uit: 

Inventariseren van de casussen/ leervragen, waarna we de dag samen vaststellen.
Ongeveer 6 leervragen/ casussen zullen behandeld worden, waarin we stil staan bij: 

 • Belangrijke aandachtspunten in de behandeling
 • Hoe zit het EMDR-traject eruit binnen het geïntegreerd behandelaanbod 
 • Eventueel oefenen via bijvoorbeeld een rollenspel 
 • Leervraag bespreken

Doel

De deelnemer weet EMDR tijdens een behandeling met een cliënt die verslaafd is en een psychiatrische stoornis op een correcte wijze toe te passen. De deelnemer heeft na het volgen van de training inzicht verkregen in de inzet van EMDR bij een dubbele diagnose waarvan 1 van de diagnoses een verslaving is. 

Planning

Overige informatie

Deze dag(en) kunnen alleen bijgewoond worden nadat je de vierdaagse EMDR basisopleiding hebt gevolgd!

Deelname is alleen mogelijk als je master practitioner bent en de EMDR themadag Verslaving hebt gevolgd en/of EMDR master practitioner en/of werkzaam in de verslaving.

SBU: 8 (0.29 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 195,-
Examen: Geen
Certificering: Digitaal certificaat van deelname

Doelgroep

De EMDR thema- of verdiepingsdagen mogen alleen bijgewoond worden na de 4 daagse opleiding door het BivT gefaciliteerd. Voor de verdiepingsdagen met een specifiek thema, moet eerst de bijbehorende themadag gevolgd zijn.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1

 • Kennismaking
 • Inventariseren van de casussen
 • Vraagstelling inbreng
 • Belangrijke aandachtspunten in de behandeling 
 • Hoe zit het EMDR-traject eruit binnen het geïntegreerd behandelaanbod 
 • Oefenen via een rollenspel 
 • Leervraag 

Doelstelling

 1. De deelnemer heeft na het volgen van de scholing inzicht verkregen in de inzet van EMDR bij een dubbele diagnose waarvan 1 van de diagnoses een verslaving is. 
 2. De deelnemer weet EMDR tijdens een behandeling met een cliënt die verslaafd is en een psychiatrische stoornis op een correcte wijze toe te passen. 

Naomi Albrechts

Werkt vanaf haar zeventiende in de hulpverlening. Na het behalen van HBO Pedagogiek heeft ze gewerkt als leidinggevende in een jeugdgevangenis en later als leidinggevende in een besloten behandelcentrum voor jongeren met een ernstige gedragsproblematiek.

Ervaringen van deelnemers

Ik vond het een erge fijne dag en ik heb mijn casus kunnen bespreken.

Ik was wederom zeer tevreden en heb weer het nodige opgestoken.


Ik heb een mooie studiedag achter de rug. Het was goed om zoveel casuïstiek te behandelen en de interactieve opzet vond ik ook erg goed. Het ging niet alleen over EMDR, maar ook over hoe je überhaupt een behandeling met cliënten die verslaafd zijn (geweest) oppakt. Ik kan merken dat Naomi veel ervaring heeft in het werkveld.


Uitstekende les. De inbreng van een casus door iedere student, was heel leerzaam en werd daardoor een opmaat training. Nogmaals hartelijk dan Naomi


Ik heb de dag als zeer zinvol ervaren; Naomi ervaar ik als een duidelijke, prettige en deskundige trainer. Het onderwerp, de opzet, de gezamenlijke input en de inhoudelijkheid zijn prima gecombineerd. Ook de flexibiliteit bijv. bij het beantwoorden van vragen stel ik zeer op prijs. Ik kijk dan ook uit naar de volgende mogelijkheden om me te verdiepen via BivT. Naomi bedankt weer!


Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aanbevolen (niet verplicht)

Ingmar Franken, Wim van den Brink, Arnt Schellekens, Handboek Verslaving (2de druk), Boom, 2019, 528 pag., ISBN: 9789024430116  

Marc Lewis, Memoires van een verslaafd brein, Maven Publishing, 2012, 335pag., ISBN:9789490574789  

Thomas Harrison, Hilary Connery, Verslaving een praktische gids voor familieleden, Hogrefe Uitgevers BV, 2020, 208 pag., ISBN: 9789492297389 

Internet:  

Verslaving, website Jellinek, geraadpleegd op 17-09-2019, jellinek.nl

Dubbele diagnosis, website Solutions, geraadpleegd op 17-09-2019, solutions.nl

Dubbele diagnosis, website Trimbos-instituut, geraadpleegd op 17-09-2019, trimbos.nl

Bekijk ook eens deze bijscholingen