EMDR themadag Emotie eten

Introductie

EMDR is effectief gebleken bij het behandelen van emotioneel eten. Studies hebben aangetoond dat het de emotionele pijn en de symptomen van emotioneel eten vermindert. Studies hebben ook aangetoond dat EMDR in combinatie met psychotherapie effectiever is dan psychotherapie alleen.

Aankomend

23
nov

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus, certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken
Contactdagen: 1

De EMDR themadagen zijn ontwikkeld voor ´EMDR practitioner i.o.’, ‘EMDR master Practitioners´ en ´EMDR therapeuten´ die bij het BivT de opleiding hebben gevolgd. Het verantwoordelijk gebruik maken van de EMDR protocollen gaat gepaard met ervaring en nieuwe ontwikkelingen binnen het werken met deze methodiek.

Themadagen zijn volledig gericht op de thematiek van deze lesdag en zal de trainer vele voorbeelden uit de EMDR casuïstiek behandelen.

Toepassen en meerwaarde EMDR themadag Emotie Eten

Om emotioneel eten onder controle te krijgen heeft het niks met motivatie of doorzettingsvermogen te maken. De uitdaging bij emotioneel eten is dat er onderliggende oorzaken zijn waardoor het eten tijdelijk een grote voldoening geeft. Deze voldoening is niet rationeel weg te redeneren, wij zijn meer afhankelijk van onze emoties dan je zou willen toegeven. Met de onderliggende oorzaken is EMDR een geweldige therapie om Emotie eten de baas te worden en zo de cliënt mogelijkheden te bieden.

Werkwijze

Tijdens deze dag worden theoretische kaders aangedragen en worden plenaire oefeningen ingezet om tot een professionele EMDR behandeling bij deze problematiek te komen. Er worden diverse ervaringsgerichte oefeningen gedaan en je kunt casussen inbrengen die besproken worden.

Doel

Meer begrip en toepassingen verkrijgen om de inzet van EMDR te bevorderen waarin praktijkgerichte interventies je kennis en vaardigheden zullen verdiepen.
Deelname is alleen mogelijk na afronden van de 4- of 5-daagse EMDR opleiding bij het BivT! Deze dag telt niet mee voor verlenging van je supervisie! Daarvoor dien je de verdiepingsdagen te volgen.

Planning

Overige informatie

Deze dag(en) kunnen alleen bijgewoond worden nadat je de vier- of vijfdaagse EMDR basisopleiding hebt gevolgd!

SBU: 9 (0.32 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 195,-
Examen: Geen
Certificering: Digitaal certificaat van deelname

Doelgroep

De EMDR thema- of verdiepingsdagen mogen alleen bijgewoond worden na de 4- of 5-daagse opleiding door het BivT gefaciliteerd. Voor de verdiepingsdagen met een specifiek thema, moet eerst de bijbehorende themadag gevolgd zijn.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

Programma

Dag 1

  • Kennismaking
  • Theoriebehandeling
  • Vraagstelling inbreng
  • Voorbeelden
  • Plenair werken

De themadag zal gestart worden met algemene informatie over Emotie eten. Hierin wordt besproken de kenmerken, het ontstaan van en de gevolgen. Daarna zal de inzet van EMDR tijdens de behandeling doorgenomen worden. Met name wordt er stil gestaan bij waarop en wanneer je het kan toepassen in het behandelingstraject. Uiteraard bespreken we ook hoe een behandelingstraject er uitziet.

Als laatste gaan we de theorie om zetten in de praktijk. Dit doen we door middel van te werken met verschillende casussen en oefenen.

Doelstelling

  1. Begrip van de protocollen binnen het behandelde thema
  2. EMDR toe te passen binnen het thema

Naomi Albrechts

Werkt vanaf haar zeventiende in de hulpverlening. Na het behalen van HBO Pedagogiek heeft ze gewerkt als leidinggevende in een jeugdgevangenis en later als leidinggevende in een besloten behandelcentrum voor jongeren met een ernstige gedragsproblematiek.

Ervaringen van deelnemers

De uitleg over het toepassen van het protocol kwam met name pas in de middag aan bod. Dit was ook een erg leuk en leerzaam deel. Dit had van mij langer mogen duren dan een dagdeel.


Het was een interessante training. Ik kon sommige tools al de week erop gebruiken bij een cliënte die last had van binge eating. De psycho-educatie gaf haar al zodanig veel inzichten dat ze al beter om kon gaan met de momenten van emotie eten.


Fijne en leerzame dag. De aangereikte leerstof is breder toepasbaar dan alleen bij emotie eten.


Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aanbevolen (niet verplicht)

Arina Bakker, Wat een eetstoornis met je doet, VBK Media 2014, 164 pagina’s, ISBN: 9023926676   

Internet:  

Eetverslaving, website Jellinek, geraadpleegd op 23-07-2021, jellinek.nl
Emotie eten, website Stichting JIJ, geraadpleegd op 23-07-2021, stichting-jij.nl

Bekijk ook eens deze bijscholingen