EMDR themadag Verslavingen

Introductie

EMDR themadag Verslavingen is een praktijkgerichte professionalisering waar we de praktische en theoretische kaders behandelen.

Deelname is alleen mogelijk na afronden van de 4 dagen EMDR opleiding! Deze dag telt niet mee voor verlenging van je supervisie! Daarvoor dien je de verdiepingsdagen te volgen.

Aankomend

Volledig aanbod zien? Kijk bij “agenda

Informatie

Lestijd: 10:00 uur tot 17:00 uur
Inclusief: Syllabus (digitaal), certificering, koffie/thee
Exclusief: Lunch, boeken, parkeergeld
Contactdagen: 1

De EMDR themadagen zijn ontwikkeld voor ´EMDR practitioners i.o.’, ‘EMDR master Practitioners´ en ´EMDR therapeuten´ die bij het BivT de opleiding hebben gevolgd. Het verantwoordelijk gebruik maken van de EMDR protocollen gaat gepaard met ervaring en nieuwe ontwikkelingen binnen het werken met deze methodiek.

Themadagen zijn volledig gericht op de thematiek van deze lesdag en zal de docent vele voorbeelden uit de EMDR casuïstiek behandelen.

Toepassen en meerwaarde EMDR Themadag Verslavingen

Verslaving ontstaat niet zomaar. Achter de verslaving liggen meestal pijn en verdriet. Bewezen is dat als je de kern van het gebruik van verslavende middelen of gedragingen gelijk weet aan te pakken dat de overwinning van een verslaving een hele grote kans maakt. EMDR heeft al bewezen dat we nare gebeurtenissen heel efficiënt een plek kunnen geven, waardoor je met de pijn en verdriet anders kan omgaan. Naast de kern aanpakken kan je ook met EMDR voor zorgen dat de behoefte van gebruik gereduceerd wordt. Hiermee zorg je dat een terugval kan worden voorkomen.  

 De inzet van EMDR heeft dus een grote toegevoegde waarde om de verslaving “echt” te kunnen overwinnen.  

Werkwijze

Tijdens deze dag worden theoretische kaders aangedragen en worden plenaire oefeningen ingezet om tot een professionele EMDR behandeling bij deze problematiek te komen. Er worden diverse ervaringsgerichte oefeningen gedaan en je kunt casussen inbrengen die besproken worden.

Doel

Meer begrip en toepassingen verkrijgen in het behandelen met EMDR waarin praktijkgerichte interventies je kennis en vaardigheden zullen verdiepen.

Planning

Overige informatie

Deze dag(en) kunnen alleen bijgewoond worden nadat je de vierdaagse EMDR basisopleiding hebt gevolgd!

SBU: 9 (0.32 EC)
Niveau: HBO
Contactdagen: 1
Dagdelen: 2
Prijs: € 195,-
Examen: Geen
Certificering: Digitaal certificaat van deelname

Doelgroep

De EMDR thema- of verdiepingsdagen mogen alleen bijgewoond worden na de 4 daagse opleiding door het BivT gefaciliteerd. Voor de verdiepingsdagen met een specifiek thema, moet eerst de bijbehorende themadag gevolgd zijn.

Accreditatie / Erkenning

De training is bij vele instanties en beroepsverenigingen erkend en/ of geaccrediteerd (zie ons accreditatiebeleid):

Disclaimer: BivT stelt deze informatie met grote zorg samen, maar het komt voor dat onze lijst niet compleet is. Wij vragen dus altijd aan jou, voordat je deelneemt aan de training om bij je eigen beroepsvereniging(en) te controleren of de training geaccrediteerd en/ of erkend is. Mocht jouw beroepsvereniging de training wel erkennen en/ of accrediteren zonder dat dit op de website staat, dan horen wij dat graag van je!

Programma

Dag 1

  • Kennismaking
  • Theoriebehandeling
  • Wat is verslaafd zijn
  • Hoe herken je een verslaafde
  • Hoe ga je er in de praktijk mee om
  • Vraagstelling inbreng en inzet EMDR
  • Voorbeelden/ oefenen

Doelstelling

  1. Begrip van de protocollen binnen het behandelde thema
  2. EMDR toe te passen binnen het thema

Naomi Albrechts

Werkt vanaf haar zeventiende in de hulpverlening. Na het behalen van HBO Pedagogiek heeft ze gewerkt als leidinggevende in een jeugdgevangenis en later als leidinggevende in een besloten behandelcentrum voor jongeren met een ernstige gedragsproblematiek.

Ervaringen van deelnemers

Deskundigheid van trainer is goed. Vertelt op prettige manier en sluit goed aan bij de doelen van de deelnemers. Haar nuchterheid is verfrissend, humor zorgt voor luchtigheid op de dag en combinatie van theorie en oefeningen is goed.


Was prima lesdag, zowel wat de inhoud als het proces (afwisseling theorie, casuïstiek en oefenen) betrof.


Goed afgestemd op de deelnemers en vraagstellingen


Een zeer inspirerende dag met een zeer inspirerende docent!

Prima cursus, leerzaam en fijne docent


Literatuur

Boeken aanschaffen? Lees eerst de Boeken disclaimer!

Aanbevolen (niet verplicht)

Ingmar Franken, Wim van den Brink, Arnt Schellekens, Handboek Verslaving (2de druk), Boom, 2019, 528 pag., ISBN: 9789024430116  

Marc Lewis, Memoires van een verslaafd brein, Maven Publishing, 2012, 335pag., ISBN:9789490574789  

Thomas Harrison, Hilary Connery, Verslaving een praktische gids voor familieleden, Hogrefe Uitgevers BV, 2020, 208 pag., ISBN: 9789492297389 

Internet:  

Verslaving, website Jellinek, geraadpleegd op 17-09-2019, jellinek.nl

Dubbele diagnosis, website Solutions, geraadpleegd op 17-09-2019, solutions.nl

Dubbele diagnosis, website Trimbos-instituut, geraadpleegd op 17-09-2019, trimbos.nl

Bekijk ook eens deze bijscholingen